Macrocosm And Microcosm In Nasser Khosrow’s Prose Works

در واقع دلیل خیلی از تحسین ها و امتیازات و بازخوردهای مثبتی که این بازی دریافت کرد به خاطر همین قابلیت جذاب بازی چند نفره در بخش داستانی بود. گیم پلی بازی Call of Duty: Warzone به شدت جذاب است و تنوع نقشه، سلاح، مراحل و … دانشمندان در درک خصوصیات عجیب و غریب میدان مغناطیسی سیاره سرخ پیشرفت بیشتری داشتهاند زیرا این پدیده به پوسته مریخ گره خورده است، دانشمندان میتوانند به راحتی آن را مطالعه کنند.

بادهای سیاره مریخ همیشه در حال پرداخت کردن و فرسایش صخره ها و به هوا بردن شن و غبار هستند. هدف اصلی آن پیدا کردن حیات در این سیاره بود. تاکنون فقط دو فضاپیما از سیاره عطارد بازدید کردهاند. ماتروشی گفت: “این مشاهداتی است که ما همیشه در مدار خود برنامهریزی کردهایم.” وی گفت: “همیشه این پتانسیل وجود دارد كه بتوانیم یك شفق قطبی را بدست آوریم.” و وی گفت كه تیم همچنین میتواند به دادههای اضافی برای دریافت مشاهدات بیشتر از فضاپیما دسترسی پیدا كند. در اواخر ماه مارس، کارکنان مأموریت این فضاپیما را به مدار مرتفع و منحصر به فرد نزدیک استوای سیاره فرو بردند که به ابزارهای امید منظرهای بزرگ از مریخ را ارائه میکرد.

در این شرایط بخش پشت به ستاره، سردتر خواهد بود و هر چیزی به شکل بخار باشد خیلی سریع به سطح سیاره بازمیگردد. یک هستهی فلزی بزرگ، بخش زیادی از فضای داخلی سیاره را اشغال میکند و بیش از ۸۵ درصد از ابعاد سیاره را به سمت سطح آن دربر میگیرد. در فاصله پنجم از خورشید ، مشتری ، بزرگترین سیاره منظومه شمسی است – بیش از دو برابر جرم سایر سیارات. با تبیین این موضوع که جسد آدمی فرزند عالم کبیر است، لازم می آید که آلات و حواس هر دو عالم برابر و مانند یکدیگر باشند.

GJ 367b به اندازهای به ستاره نزدیک است که دچار قفل گرانشی هم شده است و بدین ترتیب در هر مدار به دور سیاره، یک بار به دور خودش میگردد و همیشه یک سمت آن رو به ستاره است. زمین:«زمین مسکونی ما»زمین در میان سیارات،یک سیاره ی متوسط به حساب می آید.عطارد، زهره، مریخ و پلوتون از زمین کوچکتر ومشتری،زحل، اورانوس و نپتون از آن بزرگترند.گرچه زمین بزرگترین سیاره نیست ولی در نظر ما،مهمترین آنهاست.تاکنون زمین تنها سیاره ای شناخته شده است که در آن حیات وجود دارد.زمین سومین سیاره پیرامون خورشید است.عطارد و زهره نسبت به زمین؛به خورشید نزدیکتر، و بقیه سیارات دورترند.بین سیارات، نزدیکترین سیاره به زمین خورشید که دارای قمر است زمین می باشد.سیارات دیگر هم که نسبت به زمین از خورشید دورترند به جز پلوتون همگی داری قمر هستند.

و معلوم میشود که یافتن شفقهای قطبی متفاوت در مریخ نسبت به زمین منطقی است، زیرا شرایط مغناطیسی در این دو سیاره بسیار متفاوت است. نسبت هلیوم در مقایسه با فراوانی این عنصر در خورشید به طور قابل توجهی کمبود است. سفر هوایی دور دنیا ممکن است خستهکننده باشد، اما قابل مقایسه با سفر به دور خورشید نیست. ابوالفداء (672-732ق) در تقویم البلدان به نقل از منجمان و مشاییان عصر خود زمین را به پنج قسمت تقسیم می­کند و ملاک این تقسیم­بندی را دایره­های موازی با معدل­­النهار قرار می­دهد.

ویجر 2 اثبات نمود که در اطراف اورانوس میدان مغناطیسی قوی قرار دارد اما شدت آن یک دهم میدان مغناطیسی زحل است با این حال قدرت آن به طور متوسط 50 بار نیرومند تر از میدان مغناطیسی زمین است و دنباله ای به طول 000/465 کیلومتر دارد . را مشاهده کرد. پس از چندین دهه انتظار، این بهترین عکسی است که بشر میتواند از دورترین سیاره منظومه شمسی در اختیار داشته باشد و روی آن مطالعات خود را انجام دهد. تس کاهش اندک تغییرات نور ستارگان را که ناشی از گذر یک سیاره است، بررسی میکند و این موضوع در ویدیوی زیر از دادههای دو هفتهی این تلسکوپ بهخوبی دیده میشود.

اما تفاوتش این است که تقریبا روی ستارهی خود قرار دارد و احتمالا چنان داغ است که هر آهن روی سطح آن به احتمال زیاد، مذاب است. از سویی با توجه به کمجرم بودن کوتولهی سرخ، با چرخش مداری سیاره، این ستاره هم جابهجا میشود و بدین ترتیب تغییرات دوپلر بزرگتری در نور رسیده از آن ایجاد میشود. البته پروش یک کاراکتر خوب و ارزشمند نیاز به صرف زمان دارد؛ هر چه زمان بیشتری برای پرورش آوه گوچی خود صرف کنید، کاراکتر شما کمیابتر، خاصتر و ارزشمندتر میشود.

فضاپیمای مارس اکسپرس آژانس فضایی اروپا و مدارگرد ماون ناسا هر دو شفق قطبی را گسسته مشاهده کردهاند، اما خیلی خوب نیست. از نظر دانشمندان، این ارتباط به تصاویر شفق قطبی گسسته حال و هوایی وهمآور میبخشد. معلوم شد که مریخ دارای یک میدان مغناطیسی بسیار غیرمعمول است.” “آنها در دهه 60 به آنجا رفتند و انتظار داشتند چیزی مانند میدان مغناطیسی زمین ببینند و چیزی پیدا نکردند. یک نوع شفق قطبی مریخی منحصراً در سمت روز کره زمین وجود دارد. اما در مریخ، جایی که دانشمندان سه نوع شفق قطبی را مشاهده کردهاند، اوضاع کمی متفاوت است.

۳٫در آزتک، منطقه ای واقع در جنوب مکزیک فعلی طلا را به نامی متفاوت می خواندند. روشن است که در این دما، هر چیزی شبیه به اتمسفری که ما میشناسیم، مدتها پیش داغ و از سیاره دور شده است. مشتری سنگین ترین سیاره خورشیدیست ولی با وجود جرم زیاد، نسبتا دارای چگالی کمی میباشد. همینطور سیگنالی با دوره تناوب ۴۵ روزه که ناشی از چرخش ستاره است. موقعیت آنها نسبت به هم روز به روز تغییر می کند و هر کدام دوره ی تناوب خاص خود را دارند . بدین ترتیب وجود ستاره تأیید شد زیرا در این دادهها هم سیگنالی با دوره تناوب یکسوم روز دیده میشد.

و اکنون که دانشمندان امید میدانند این اندازهگیریها امکانپذیر است، آنها انتظار دارند که مشاهدات بیشتری از شفق قطبی را با ادامه ماموریت اصلی علمی خود مشاهده کنند که از 23 می آغاز شد و برای یک سال مریخی (687 روز زمینی) ادامه مییابد. دانشمندان ماموریت با الهام از تاریخ اکتشاف سیاره سرخ و سوالات مشهور در مورد جهان، سه ابزار را برای جمعآوری مشاهدات در مورد جو و آب و هوای سیاره سرخ انتخاب کردهاند. از این رو، فراوانی نسبی عناصر فرّار در این سیاره کمتر از دیگر سیارههای زمینسان میباشد.

شهریار کوچولو وقتى سوالى را مىکشید وسط دیگر به این مفتىها دست بر نمىداشت. علاوه بر این، کل سطح سیاره را یک لایه ابر ضخیم میپوشاند که باران سولفوریک اسید میبارد. ابعاد سیاره کوچک است و شعاعی تنها سهچهارم شعاع زمین دارد. سیارهی جدید در حال گردش به دور یک ستارهی کوتولهی سرخ به نام GJ 367 است که حدود ۳۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، پیدا شد. دایگان گفت، اگرچه مشاهدات جدید جزئیترین شفق قطبی گسسته است، اما دقیقاً چیزی را روشن نمیکند که ذرات باردار ایجاد میکنند. اما این احتمال وجود دارد که برخی از سنگها و فلزات مذاب تبخیر شوند و کمی جو محلی در سمت رو به ستاره ایجاد کنند.

شفق قطبی گسسته که به صورت جرقه های درخشان رویت میشود در شب مریخ دیده میشود. داده های EMUS که شفق قطبی را در مریخ نشان میدهد. بازی ایرانی شکارچی سیاره در روزگاران دور در کهکشان راه بروکلی سیاره های کوچک و بزرگ زیادی بودند که پر از موجودات عجیب و غریب و هوشمند بودند . زهره تنها سیاره منظومه شمسی است که از یک چهره زن نامگذاری شده است. برای رسیدن به پاندورا لازم نیست با کشتی فضایی به منظومه آلفا سفر کنید، حتی احتیاجی هم به آواتارها نیست تا شما را از جنگلهای انبوه راهنمایی کنند. دانشمندان همچنین مطمئن نیستند که شفق قطبی گسسته دقیقاً به نظر انسان در سطح مریخ چگونه دیده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید