۶۵. بنگرید به: (Davidson, 1987, P

در گذشتهای نه چندان دور، اخترشناسان میخواستند به دنبال انحرافات مشاهده شده در حرکات مداری سیاره اورانوس و نپتون، نشانهای از سیاره دهمی را در منظومه شمسی بیابند. با این حال، از ۱۸۶۴ و به دنبال کشف سیاره نپتون بر مبنای محاسبات اوربین لوویه، بسیاری از اخترشناسان کوشیدند این موضوع را دوباره تکرار کنند. از آنجایی که قطبها بیشتر تحت تاثیر گرمای خورشید قرار میگرفتند دمای اقیانوسها میتوانست به دمای حداقل ۴۷ درجه سانتیگراد برسد.

طلا تمایلی به واکنش با اکسیژن و بیشتر اسیدها ندارد و این تمایل باعث شده است که از طلا به عنوان فلز نجیب نیز یاد شود. دانشمندان سیاره ای کشف کرده اند که 20 برابر چگالتر از مشتری بوده بدین معنا که به جای هیدروژن و هلیم از کربن و اکسیژن ساخته شده است. ترکیب اتمسفر زمین از سیارات دیگر متفاوت است، زیرا فرایندهای مختلف حیات که بر روی زمین جاری است باعث پیدایش اکسیژن مولکولی میشود. شماری از الکترون های تابشی میدان مغناطیسی زحل به فوریت به وسیله ی حلقه ی A زحل منحرف می شوند زیرا الکترون ها به وسیله ی ذرات حلقه جذب می گردند.

به تازگی گروهی از محققان ناسا با تحلیل دقیق دادههای به دست آمده از کاسینی، جزئیات بیشتری را در مورد برخی ماههای این سیاره جمع آوری کرده و به این نتیجه رسیده اند که جذب مواد مختلفی از طریق حلقههای سیاره مذکور باعث شده ماههای زحل بزرگتر شده و اشکال عجیب و غریبی به خود بگیرند. محققان دانشگاه میسون جدیدا سیاره ای خارج از منظومه شمسی کشف کرده اند که ۳۲ سال نوری از زمین فاصله دارد. ۱۲ سال قبل ستاره شناسان یک سیاره مشابه زحل را در منظومه ستاره دار Fomalhaut رصد کردند که در فاصله ۲۵ سال نوری از زمین قرار داشت.

در سپتامبر ۲۰۱۸ ناسا با همکاری برنامه Breakthrough Initiative توافقنامهای را برای فاز اولیه مأموریت انسلادوس پیشنهاد کردند. تصاویر و کلیپهای متعددی در سایتهای مختلف و از جمله یوتیوب در خصوص مشاهده شدن دو خورشید در آسمان وجود دارد که غیر قابل انکار است ولی باز ناسا اصرار دارد که این کلیپها تقلبی و با استفاده از دو لنز مختلف تصویر برداری و مونتاژ شدهاند و این در حالی است که مشاهدات مختلف در نقاط مختلف جهان به حدی است که نمیتوان نسبت دروغ به همه آنها داد.

خبر رصد سیاره X توسط ایراس در ۶ روزنامه به چاپ رسید هرچند که در ۱۹۸۴ ناسا وجود سیاره دهم را منکر شد. بسیاری از سایتهایی که به وجود نیبیرو و نزدیک شدن و تأثیر مخرب آن بر روی کره زمین و پایان حیات بشر اعتقاد دارند، مهمترین دلیل خود را وقوع حوادثی بزرگ در طی حیات انسان بر روی کره زمین و مخفی شدن تمدنهای پیشرفته گذشته و باقی ماندن آثار حیرت انگیز آنها مثل تمدن سومریان، مصر باستان و مایاها و کشف اجزایی از قاره آتلانتیس در قعر اقیانوس اطلس و نشانههایی از تمدن مو (لموریا) در ژاپن و یا جزایر هاوایی ذکر میکنند و معتقدند که در دورههای متوالی حیات بر روی زمین، تمدنهایی ایجاد و پیشرفت نموده که یکباره با حوادثی نظیر زلزله و سیل و غرق و شدن و یا آتشفشانهای عظیم و برخورد شهابسنگ های عظیم از بین رفتهاند و آثار بجا مانده از سومریان و مایاها و نقاشیهای مصر باستان حاکی از آن است که هر دورههای مختلف حیات بشر با نزدیک شدن ستارهای بالدار که تصاویر رمزی آن در همه تمدنهای پیشین وجود دارد، حوادثی عظیم روی داده و تقریباً موجب از بین رفتن نسل بشر شده و مجدداً پس از آن بازماندگان آنها با انتشار بر روی زمین و یافتن مکانهای جدید برای زندگی، دوره بعدی حیات را آغاز نمودهاند.

سیارهای که جرم آن میان دو و پنج برابر کره زمین است، که بر مداری بسیار طویل و با زاویه بسیار شیب دار در صفحه دایرة البروج، در فاصلهای از خورشید که از ۵۰ تا ۱۰۰ واحد نجومی متغیر است با دوره تناوب چرخش نزدیک به ۸۰۰ سال. دوره انقلاب به دور خورشید: 164 سال و 292 روز. یک روز زمانی است که سیاره یک دور کامل به دور خودش میگردد و یک سال زمانی است که سیاره به دور خورشید میگردد. خورشید کاذب معمولاً اغلب زمانی دیده میشود که خورشید در آسمان پایین باشد نه در هنگام نیم روز.

برخی بر این باورند که آنوناکی های نیبیرو بهزودی مجدداٌ به زمین باز میگردند. اکتشافات دیگر نشان داد که ویژگی های موجود در مدار نپتون گمراه کننده یا هذیانی است. از سویی دیگر در سالهای گذشته پدیده دیده شدن دو خورشید در آسمان در نقاط مختلف جهان ثبت شده که میتواند نشان از صحیح بودن فرضیه نزدیک شدن نیبیرو به زمین باشد. در سال 1972 با ارسال پرتو های راداری دورترین فاصله ی حلقه ها زحل ثبت شد .

این سیاره با عنوان AU Mic b گازی شکل بوده و در فاصله ۳۲ سال نوری از زمین قرار دارد. دانشمندان میگویند میکروارگانیسمهای زندهای در اتمسفر سیاره زهره در منظومه شمسی وجود دارد. کتیبههای خطوط میخی باستانی که قدمت آنها به شش هزار سال پیش باز میگردد، قصهای میگویند. ابتدا شبیه سازیهایی که با توجه به چگالی و آلبیدویی (قدرت بازتاب، سپیدی) پذیرفتنی با این سیاره انجام گرفتند، نشان دادند که باید قدر (میزان روشنایی هر ستاره که با مقیاسی لگاریتمی سنجیده میشود، هر چه میزان عددی قدر ستاره بیشتر باشد، ستاره کم فروغتر است) نزدیک به ۱۱ تابش داشته باشد.

عمق این ناحیه حدود ۱۱ کیلومتر پایینتر از سطح دریا است و به آندرازگودال ماریانا گفته میشود. این کوتاهترین مدار منظومهٔ شمسی است، چون عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. پایه اصلی مطالعه منظومه شمسی دانش درباره زمین بود. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی (بیش از ۲.۵ برابر جرم سایر سیارات است) و پنجمین سیاره خورشیدی ما است. در پی این اتفاق مگنتوسفر سیاره زمین نیز ناپدید میشد و به باد خورشیدی اجازه میداد که جو را به طور کامل از بین ببرد. ضمن آنکه پلوتو را از خانواده اقمار نپتون بیرون آورده، آن را در مدار خورشیدی قرار داده است.

نزدیک شدن کاوشگر “بپیکلمبو” به زهره نیز به آن در رسیدن به سیاره عطارد و قرار گرفتن در مدار آن کمک میکند. مریخ دومین سیاره کوچک منظومه شمسی است ، بنابراین آن را کمی بزرگتر از عطارد اما کوچکتر از زهره و زمین بکشید. معمولاً دمای سیاره زهره در طول سال ثابت است و دستخوش تغییرات کمی میشود. این یکی ممکن است به نظرتان بیربط بیاید، اما کمی طاقت بیاورید.

هنگامی که ماه در بالای یک منطقه قرار میگیرد، فشار اتمسفر و دمای هوا افزایش مییابد که به معنای بارندگی کمتر برای آن مکان است. این کره فرضی با قدر نزدیک به ۱۴ که در صورت فلکی عقرب واقع شده تا کنون از چشم راصدان آسمان پهناور، پنهان شده و چهره در نقاب فرو برده است. یک جرم آسمانی که احتمالاٌ به بزرگی سیاره مشتری است و احتمالاٌ چنان به زمین نزدیک است که قسمتی از منظومه شمسی خواهد بود که تابحال در سمت صورت فلکی اریون (شکارچی) یافت شده است. ولی کاش برای سیاره ها و صورت های فلکی که خودمون کشف میکنیم، از اسطوره های وطنی استفاده کنیم.

فرمانده زمینی با اعلام خبر به مرکز زمین دستورات لازم را صادر کرد ، سعید و همراهانش با تعدادی از سفینه های زمینی به دور از میدان جنگ به پشت جبهه جنگ منتقل شدند. همان طور که میدانید؛ عده زیادی گرمای زمین را بر اثر گازهای گل خانهای دانستهاند به طوری که این گازها در جو قرار میگیرند و موجب جلوگیری از خروج پرتوهای گرمایی یا فرابنفش زمین میشوند. شاید آنها میدانند این امر حتمی است و چارهای از آن نیست و نمیتوان جلوی نزدیک شدن این سیاره را گرفت و آنچه باید اتفاق بیفتد خواهد افتاد و خبر دادن آن بهطور رسمی موجب مختل شدن زندگی عادی مردم میشود و نباید مردم را از آن آگاه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید