۱۰ لوکیشن برتر فیلمهای علمیتخیلی که میتوانید از نزدیک ببینید!

در این مطلب در مورد تعیین جرم کهکشانها صحبت کردیم و سه روش برای تعیین جرم این اجرام آسمانی معرفی شد. در کنار این از چهار شخصیت جدید که برای کاراکترهای بازی استفاده شده است که کسانی که نسخههای قبلی بازی را تجربه کرده باشند، تقریبا سه نفر از آنها را قبلا در جبهه دوست یا دشمن دیدهاند. فضاپیمای New Horizons علاوه بر پلوتون به بسیاری از سیارههای دیگر نیز رفته است و قرار است در سال 2019 یک سفر اکتشافی جدید را به دنیایی بسیار دورتر آغاز کند.

تومبا در سال 1930 محل پلوتون را مشخص کرد.اگر ابتدا یکی از عکسها و سپس دیگری را تصویر کنیم، ملاحظه میکنیم که جسمی که در آن 6 روزحرکت کرده چگونه جابه جایی به عقب و جلو را آشکار میکند.امروزه میدانیم جرم پلوتون بسیار کوچک تر از آن است که بتواند تغییرات چشمگیری در مدارهای اورانوس و نپتون ایجاد کند،واز این رو اغلب پژوهشگران کشف پلوتون را رویدادی تصادفی میدانند.از سوی دیگر،که بدون انگیزه ی قوی پرسیوال لاول وشیوه های تجسس توان فرسای کلاید تومبا،پلوتون سالها نا مکشوف میماند.این سیاره را به نام خدای اسطوره ای زیر زمین،پلوتون نامیدند.جالب است که دو حرف این سیاره (PوL) با دو حرف اول (Percival Lowell)انطباق دارد و نماد پلوتون P با این دو حرف شناخته شده است.

تکنیک اندازهگیری جرم بر این فرض استوار است که این هالههای داغ گازی مقید به کهکشان مربوطه هستند. بنا بر تعاریف اتحادیه بینالمللی اخترشناسی، هشت سیاره در سامانه خورشیدی (منظومه شمسی) وجود دارند. چهار ماه از بزرگترین ماههای مشتری به ترتیب دوری از این سیاره عبارتند از: آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو نام دارند. این مکان یکی از جاذبههای گردشگری و از مکانهای عجیب زمین است که همهساله گردشگران زیادی را به خود جذب میکند.

3) چه قسمت هايي از آهن ربا، آهن بيشتري را به خود جذب مي كند؟ ستاره ها چه هستند چگونه اند و چه ویژگی هایی دارند؟ امروز می خواهیم در خصوص ویژگی های هر یک از این اجرا آسمانی صحبت کنیم و تفاوت میان آن ها را با یکدیگر بررسی کنیم. ستارگان نیز در فضا در حال حرکت هستند ولی به دلیل فاصله ی زیادی که نسبت به زمین دارند، گویا بی حرکت و ثابت در یک محل باقی مانده اند اما سیاره های منظومه ی شمسی چون که فاصله ی نزدیکی به یکدیگر دارند، در آسمان و در میان ستارگان در حال حرکت هستند و همانند ستارگان سرگردان می باشند.

در پاسخ به این سوالات باید بگوییم که وقتی به آسمان صاف در روزهای زمستانی و یا تابستانی نگاه می کنید ستارگان وسیارات بی شماری را مشاهده خواهید کرد. این موضوع سبب می شود تا عموم مردم تفاوت بارز بین قمر ها و ستاره و سیاره را تشخیص ندهند. ناظران اط یافت شدن یک قمر برای پلوتون خرسند بودند؛زیرا دوره و جدایی آن قمر جرم کلی سیستم رابه دست میداد.قبلا معلوم شده بود که تغییر منظمی،طی یک دوره 6.4 روز در روشنایی پلوتون صورت میگرد که ناظران آن را نشانۀ دورۀ چرخش سیاره می دانستند.امروزه شواهد دیداری در دست است که کارن در همان مدت به دور پلوتن میگردد.احتمالا اشکالی ندارد که فرض کنیم اثر کشندی بین سیاره و قمر آن،آن ها را در یک حرکت همزمان درگیر میکند.

برای روشن شدن موضوع سیستمی از ستارهها را در نظر بگیرید که به شکلی توزیع شدهاند که یک ابر کروی یکنواخت تشکیل دادهاند. یک زیست بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را دربرگیرد و یا ویژگی های آن در چند قاره یافت شود. قمر های آسمانی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ سیاره دقیقا چه ویژگی هایی دارد و چگونه است؟ در این حالت مجموع انرژی جنبشی این سیستم چه قدر است؟ مجموع انرژی سیستم در فرآیند فروپاشی ثابت باقی خواهد ماند اما کل سیستم شروع به انقباض خواهد کرد و انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش پیدا میکند (منفیتر خواهد شد).

به دلیل این که ستارهها نسبتاً کوچک و کاملاً جدا از هم هستند به هم برخورد نمیکنند اما برخی از آنها آنقدر به هم نزدیک میشوند که از مسیرشان منحرف شوند و در نتیجه انرژی پتانسیل و جنبشی میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند. این سیاره در سال ۲۰۰۴ و در منظومه ی ستاره ای نزدیک به خورشید ما، در کهکشان راه شیری پیدا شد. زهره را هنگامی که چندان نزدیک به خورشید نیست،به هنگام روز هم میتوان دید. تیم پژوهشی دیگری پس از تلاشهای متعدد، آبفشانها را در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ مشاهده کردند.

برای اندازهگیری جرم در این حالت اندازههای به دست آمده از پرتو ایکس با مدل تئوریک هاله گازی مقایسه میشود و جرم کهکشان از طریق این مقایسه به دست میآید. چون پلوتون حتی با بزرگترین تلسکوپها،تنها به صورت یک خال کوچک دیده میشود،اخترشناسان باید خواصی فیزیکی یعنی قطر،جرم،چگالی و درصد ترکیب سطح آن را حدس بزنند.تاهمین اواخر بسیاری از ناظران می پنداشتند که پلوتون شبیه به ماه زمین است؛پوسته ای سخت دارد،فاقد جو است،ضریب بازتابش آن کم است، قطرش در حدود نصف قطر زمین و چگالی آن 4g/cm3 تا 5g/cm3 است.اکنون به ردیابی برخی کشفیات و رهیافتهای مهم برای مطالعۀ پلوتون میپردازیم که مدل بسیار دقیقتری از مدل این سیاره به دستمان میدهد.

1. ستارگان توده های گازی متراکمی هستند که با نیروی گرانش خودشان نگهداری می شوند. سِتاره گوی پرنور و بسیار داغی از پلاسماست که انسجام خود را توسط نیروی گرانش خود حفظ میکند. 2. سارات تحت تاثیر نیروی گرانش ستاره ها قرار داشته و به دلیل بازتاب نور ستارگان مرئی به نظر می رسند. اگر سیارات نیز مانند ستارگان از خود نور منتشر می کنند پس چه تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟ تفاوت سیاره و ستاره : شاید برای شما نیز جای سوال باشد که ستاره و سیاره چه تفاوت هایی باهم دارند و دلیل اینکه گاهی اوقات به آسمان نگاه می کنیم و برخی از سیارات نظیر مشتری و اورانوس را نیز در میان ستاره ها مشاهده می کنیم، چه می باشد؟

فرمانده در ادامه توضیح داد ساکنین سیاره ای که تو در آن زندانی بودی سال هاست در حال جنگ با ما هستند و ما توانسته ایم با ایجاد پوشش دفاعی که اطراف زمین ایجاد کرده ایم مانع از دستیابی آنها به اهدافشان بشویم و در حال حاضر هم در حال آماده سازی نیروهای دفاعی زمین برای حمله به آنها هستیم . با کشف این یافتههای بیسابقه در زمینه نجوم، تلاشها برای شناخت جهانهای اطراف منظومه شمسی قوت گرفت و امروزه به لطف تلاشهای دانشمندان مختلف، ما شناخت نسبتا معقولی از سیارات همسایه خود داریم.

بهطورکلی، برای هر رخدادِ معلول- مانند: e- زنجیرهای علّی مشتمل بر رخدادهایی فیزیکی وجود دارد که منجر به e میشود؛ چنانکه هر حلقه از این زنجیره، بهنحوی، حلقهی بعد از خودش را تعیین میکند. عزت به معنای ارجمندی و بزرگی است و در برابر عزت، ذلت است که به معنای نبود شرافت و بزرگی در انسان است؛ کسی که عزت نفس ندارد به راحتی پذیرای شکست و مغلوب دیگران می شود.در آموزه های دینی، عزت، هم شامل ثروت و بهره مندی از امکانات مادی است و هم شامل بندگی، معنویت گرایی و رهایی از قید و اسارت و شهوت و دنیاگرایی تفسیر می گردد.

مشتری از زمانیکه تبدیل به سیاره شد تا کنون همچنان در حال از دست دادن گرما می باشد. علت رنگ قرمز این اجرام نیز این است که سطح بسیاری از آنها از ممواد آلی تشکیل شده است. مریخ را با نام (سیاره سرخ) میشناسند و به خاطر رنگش در دنیای باستان خدای جنگ خوانده میشد؛ نامی که به دلیل رنگ سیاره به آن داده شده، نتیجهی وجود میزان بالای اکسیدآهن در سطح سیاره است. جو اورانوس از هیدروژن، هلیم و متان تشکیل شده که به جهت جذب نور قرمز توسط متان، رنگ آن آبی مایل به سبز است.

دیموس 250000 كیلومتر از مركز مریخ فاصله دارد. به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از تک اکسپلوریست؛ دانشمندان آژانس هوافضای ژاپن مطالعهای را به سرپرستی سونائو هاسگاوا انجام داد که نتیجه این مطالعه نشان دهنده وجود دو جرم قرمز در کمربند اصلی بین مریخ و مشتری است. جرم آن آنقدر زیاد نیست که سبب همجوشی حرارتی هستهای شود. در سال 1989 پلوتون چندان زیاد است که بین سالهای 1979 و 1999 به محدودۀ مداری نپتون وارد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید