۱۰ آتشفشان خطرناک دنیا – کجارو

در جنوب غربی آسیا یبن 29 درجه و 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه و 29 دقیقه و 27 ثانیه عرض البلد شمالی و بین 60 درجه و 28 دقیقه و 41 ثانیه و 47 درجه و 51 دقیقه و 47 ثانیه طول البلد شمالی واقع شده است. در میان کوهستانها چندین دشت فلاتی شکل است که در آنها زراعت می شود. بلندترین سلسله کوه های افغانستان با نام «هندوکش» در این ولایت قرار دارد که کوه «پامیر» و «نوشاخ» از معروفترین آنها هستند.

آن گونه که این نویسنده افغان نوشته است: بدخشان در دوره اسلامی توجه سپاهیان اسلام را به خود معطوف داشت و جنگهای فراوانی در این منطقه میان سپاه اسلام و سلسله «یفتلی» صورت گرفت و همچنین بدخشان سر آغاز قیامهای «ابومسلم» و «سپید جامگان» خراسانی علیه «خلافت اموی» بوده است. صاحب نظر مرادی در کتاب بدخشان در تاریخ در مورد پایهگذاری مذاهب چهار گانه «اهل سنت» و مذهب شیعه اثنیعشری»، «شیعه اسماعیلی» و نیز در مورد فقها و علمای اسلامی در این منطقه و نقش فعال و کارسازی که از خود به یادگار گذاشتهاند، اطلاعات خوبی را بیان کرده است.

آنگونه که «صاحب نظر مرادی» در کتاب «بدخشان در تاریخ»، نوشته است شهر «ای خانم» به عنوان یکی از شهرهای مهم دوره باستانی بدخشان به دست اسکندر مقدونی پایهگذاری شد. وجود این شهر در کنار دیگر مناطق همجوار در امتداد دریای «آمو» نشان میدهد که بدخشان یکی از مهمترین مناطق آریایینشین در روزگار قدیم بوده است. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از زیباترین، سرسبزترین و غنیترین ولایات این کشور محسوب میشود که به دلیل معادن لعل، «لاجورد»، طلا و زمرد در جهان از شهرت فراوانی برخوردار است. ۹ – “شهر جرموک”، به دلیل طبیعت به شدت چشمنواز و چشمه آب گازدارش که از قرونوسطی تا امروز برای آبدرمانی از آن استفاده میکنند، یکی از جاذبههای این کشور برای توریستها به شمار میرود.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از زیباترین، سرسبزترین و غنیترین ولایات این کشور محسوب می شود که به دلیل دارا بودن معادن لعل، لاجورد، طلا و زمرد در جهان از شهرت فراوانی برخوردار است. وجود معادن لعل و لاجور از دیرباز با نام بدخشان پیوند خورده است و این منطقه از دوران باستان توجه حکومتهای «آشور»، «مادها»، «هخامنشیها» و «اسکندرمقدونی» را به سوی خود جلب کرده است.

از شش سالگی به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنماییهای مادرش که پیانو را بسیار خوب می نواخت بهرهها گرفت، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد، مرحوم میرزا طاهر ضیاءذاکرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بودهاند.از سال ۱۳۲۱ صدای غلامحسین بنان، همراه با همکاری عدهای از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و دیری نگذشت که نام بنان زبانزد همه شد. در قدیم یوپای الینیا نام داشته و نیز یونانیها به آن پاراپامیزوس می گویند.

البته ریزش های شدید باران های موسمی نیز گاهی موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل در این منطقه می شوند. در کنار قوم تاجیک اقوام دیگری چون پشتونها، ازبکها و بلوچها نیز در این منطقه ساکن هستند. در قبادیان بلخ متولد شد و در سال 481 در 87 سالگی در شهر یمگان بدخشان فوت کرد و مزار وی در این ولایت قرار دارد. رود کوکچه از کنار شهر می گذرد. رود جیحون (آمودریا) از شمال آن می گذرد و قسمتی از آن مرز افغانستان و تاجیکستان را تشکیل می دهد.

سازندهای متعلق به ژوراسیک زیرین در البرز مرکزی از رخسارههای قاره ای، مردابی و دریاچه ای حاوی آثار گیاهی فراوان تشکیل شده است و نشان میدهد که در آن زمان در سراسر شمال ایران جنگلهای انبوه وجود داشته است. این دو قسمت با خطوط شکستة درهها از هم جدا میشوند و ردیفی از دامنههای تند و آرام بستر رودها را تشکیل میدهند و بر اثر جریان آب بستر عمیق درهها، که از مشرق به مغرب امتداد دارد، لبة فلاتهای گسترده را قطع میکنند. این دریاچه در 1329/1911، براثر ریزش کوه و سد کردن آب رود بین روستاهای سریز و اوسای، پدید آمده است.

در این سرزمین مردمانی زندگی می کرده اند که آثار سرپنجه های هنرمندانه آنها بر سنگ های سخت بعد از گذشت دوازده هزار سال هنوز جلوه گر و بیان کننده اندیشه های آنها درهزاران سال پیش است. نسا/دَرْواز) هنوز در شمال بدخشان دیده می شود. بدخشان از نگاه تاریخی و جغرافیایی، آخرین مرز شرقی آریانا و خراسان قدیم و قرون وسطی بوده است. فرودگاه دارد. مهمترین زیارتگاه آن مزار قدیمی خرقة شریفه است . مهمترین معدن طبیعی بدخشان، معدن لاجورد در «یمگان» به حجم 300 کیلومتر طول و 47 کیلومتر عرض است که به این منطقه شهرت جهانی بخشیده است.

رشته کوه هندوکش (مرتفعترین قُلّه حدود 000 ، 7 متر) با یخچالهای طبیعی در جنوب آن ، با جهتی غربی ـ شرقی ، امتداد دارد. طول دریاچه بیش از 60کیلومتر، مساحت آن 88 کیلومترمربع، ژرفای آن بیش از 505 متر و حجم آب آن 17 میلیارد مترمکعب است.در پامیر یخچالهای طبیعی دیده میشود، از جمله مهمترین آنها گرما، گروم ـ گرژیمایلو و فِدچنکو هستند که بسیاری از رودهای آسیای مرکزی را تغذیه میکنند.تنوع شرایط طبیعی و جغرافیایی پامیر، خاک و پوشش گیاهی متنوعی بهوجود آورده است. پوشش گیاهی و حیوانی متنوعی دارد، و اَفْسَنْتْین ، شقاقل ، زرشک ، بنفشه ، و زیره در آن یافت می شود.

این لقب بھ نوه اش امیرسید علی منتقل شدو ھم چنان در این خاندان تداوم یافت تا بھ علاء الدینحسین رسید. مادامی که ما توسعه پایدارمی گوییم، بلا فاصله رهیافت نظام مندی را به توسعه انسانمدار در انطباق با تداوم منابع سیاره ما در نظر داریم. بدستور این سلطان مدتی در آمل تبعید و تحت نظر بوده است. زبان اهالی عمدتاً فارسی است . بدخشان زیارتگاههای متعددی دارد که نزد اهالی محترم است .

گرچه احمد شاه غازی خرقه را به قندهار برده است ولی اهالی به زیارت محل سابق نگهداری آن می روند. ارتفاع بین درههای تنگ و قلة کوهها درپارهای نقاط بهبیش از 000 ، 4متر میرسد.در شمال غربی دریاچة سریز در مرز پامیر شرقی ــ که بلندترین نقطة این منطقه است ــ و در رشته کوه جنوبی آن آکادمی علوم، بلندترین قلة پامیر، قرار گرفته است. برخی باستانشناسان بر این باور هستند که ساخت فرهاد تراش به دوره داریوش اول باز میگردد. طبق افسانه ای ، چند خواجة سمرقندی ، خرقة مبارک رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم را از راه بدخشان به هندوستان می بردند که در 1070، یاربیگ خان از چترال برگردانید و برای آن در قلعه ( بدخشان ) محلی ساخت .

رود کوکچه ، از ریزابه های سمت چپ جیحون ، در آن جریان دارد و در کنار قلعة آی خانم ، در سمت شمال بدخشان ، به رود جیحون می ریزد. پامیر شرقی، ولایتی مشکل گذر است و به سرزمینهای بلند تبت و قراقرم همخوانی دارد، کوه های آن با آنکه 5000 تا 6000 متر ارتفاع دارد، به سرزمینهای کم ارتفاع مانند است، و دشتهای آن بین 4 الی 5 هزار متر ارتفاع دارد، خاک آن شور و بیشتر یخ زده است.

زبانه های جنوبی رشته کوه به بخشی از رشته کوه هندو کش متصل است. هلوان پایین، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است. جل چلاسر، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. رودباری کنار، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. با توجه به یادگیری سحرخیزی از دوستان جدیدم صبح ساعت ۳۰/۴ بیدار میشوم ولی میبینم که خیلی زود است به آرامی کوله ام را تنظیم میکنم ساعت ۳۰/۵ براه می افتم در صوفیان نمازم را میخوانم ساعت ۳۰/۶ به پیست اسکی پیام میرسم هنوز مسیر دقیقم مشخص نیست که از طریق میشو از مسیر گرده و پیمایش خط الراس میشو گوی زنگی میروم یا از طریق دره گوی زنگی یا از مسیر زمستانی گوی زنگی و هوا فعلاً تاریک است و من تنهای تنها .

هنوز اندکی از ورود لشکر مسلمانان به احد نگذشته بود که عبدالله بن ابی، به سبب آنکه توصیه او را مبنی بر موضعگیری در مدینه نپذیرفته بودند، با گروهی دیگر پیامبر(ص) را ترک کرد. بزرگترین دریاچة منطقه، قراکول است که 238 متر عمق دارد و از لحاظ حجم اندکی کوچکتر از دریاچههای تبت جنوبی است. آبادیها و شهرهای آن با راههای اصلی و فرعی ، به هم پیوسته است . شهرهای معاصر اکثراً مراکز صنعتی بوده و شمار کثیر کارگران را در خود جا می دهند. در ارتفاعات، درختچهها جای خود را بهدشتها و مراتع آلپی دادهاند.

محمد گفت این دو کوه هستند و نمیتوانند از جای خود تکان بخورند، تو نباید این ها را با انسان مقایسه کنی ولی انسان ها به یکدیگر می رسند و جواب خوبی و بدی خود را میبینند. از آن پس ، جوزون به فیض آباد مشهور شد (محمد نادرخان ، ص 109). برای آگاهی از تاریخ ولایت رجوع کنید به بدخشان ، منطقه . زمان امتحان داشت تمام میشد که آرین با یک حرکت سریع ( وقتی معلم پشتش به آنها بود ) برگه محمد رضا را از زیر دستش کشید و برگه امتحان خودش را به جای آن روی میز او گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید