پایتخت افغانستان کابل است

در 16 نوامبر پارلمان تاجیکستان امام علی رحمان اف را به ریاست شورای عالی و کفالت ریاست جمهوری انتخاب کرد. اسکندر اف در فوریه 1992 به عنوان نماینده خلق برگزیده شد سپس در آوریل همان سال به عنوان نایب رئیس شورای عالی انتخاب شد و کفالت ریاست جمهوری را بعد از استعفای نبی اف به عهده گرفت. نشریات این حزب عبارتند از:نوای رنجبر به تاجیکی، گولوس تاجیکستان(صدای تاجیکستان) به روسی و آواز تاجیکستان به ازبک.

حزب لعل بدخشان که خواستار خود مختاری بیشتر پامیری ها بود، این تظاهرات را بر پا کرد و بلافاصله سه گروه دیگر مخالف نیز به او پیوستند.آنها همچنین به دستگیری شهردار دوشنبه (اکرم اف)که یک اصلاح طلب بود اعتراض داشتند.در واقع این شروعی برای یک رشته تظاهرات بودکه هفت هفته به طول انجامید و موقعیت سیاسی کشور را دگرگون کرد.در ماههای آوریل و مه 1992 مخالفین دولت که عمدتا از مناطق فقیر نشین دوشنبه و قرقان تپه بودند، در مرکز شهر در میدان شهیدان تحصن کردند.درخواست آنان بیشتر سیاسی بود، آنها خواستار استعفای مجلس کمونیستی و انتخابات جدید چند حزبی و قانون اساسی جدید بودند.

از طرف دیگر در سالهای بعد از 1945 اسکان تاجیک های شرقی (گارمیس ها) در جنوب غربی تاجیکستان،موجب بوجود امدن تشنج شد. اوج این درگیری ها سالهای 93-1992 بود. جواب: شامل دشت ها و جلگه ها است. حاج اکبر تورجان زاده رهبر گروه اسلامی بود و اتهاماتی که گروه مخالف به او وارد می کردند را رد میکرد (اوقصد تشکیل حکومت اسلامی را دارد) در نوامبر 1991 به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، گروه های مخالف دولت که شامل نهضت اسلامی حزب رستاخیز و حزب دموکرات می شدند، با یکدیگر ائتلاف کردند و کاندیدای خود (دولت خدا نظر اف) را در مقابل رحمان نبی اف از حزب کمونیست تاجیکستان و از منطقه کولاب حمایت کردند.اما علی رغم این ائتلاف رحمان نبی اف با بدست آوردن دوسوم آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در نتیجه نیرو های مخالف دولت تشکل سیاسی پیدا کردند.این جریان با حوادثی که در 1990 به دنبال شورش در شهر دوشنبه (نارضایتی از وضع مسکن و زندگی) رخ داد، شتاب بیشتری گرفت .جناح های مخالف شامل گروه های اسلام گرا و ناسیو نالیستهای سکولار بودند اما علی رغم سیاسی شدن سریع مردم ثابت کردند که آمادگی پذیرش ایده دموکراسی یا یک دولت اسلامی را ندارند. محصول اصلی در این کشور پنبه بود که بیش از نیم آن در جنوب غربی کشور تولید می شد اما در طول زمان افت زیادی داشته است.

از آنجاییکه توسعه یک روند است؛ خصلتاً دانش سرشت اصلی و مشخصه توسعه گردیده و طرح توسعه در زمان و کشور خاصی به میان می آید. بخشهای مختلف اقتصادی الف- کشاورزی ـ دامپروری و جنگلداری کشاورزی بخش اصلی اقتصاد تاجیکستان را تشکیل می دهد. تعیین سن مطلق گدازه های مختلف آن سن 12 تا 140 هزار سال را نشان می دهد (1356). به عقیده معین وزیری فعالیت های آتشفشانی سهند در چندین مرحله صورت گرفته اند و در بین این مراحل آرامش نسبی وجود داشته است.

احتمالا نام این شهر با کلمات احشو و یاخشا – اوش ریشه مشترک داشته باشد دیوارهای این کوه و غارهای آن منقش به صدها سنگنگاره است. نبی اف مجبور به مذاکره با مخالفین برای تشکیل « حکومت آشتی ملی » شد و پس از مدتی جنگ شدیدی در جنوب جریان یافت. از دسامبر 1991 حزب کمونیست تاجیکستان دوباره تحت همان نام رسمیت یافت و فعالیت خود را با برنامه ای جدید آغاز کرد.در حال حاضر دبیر کل حزب کمونیست تاجیکستان « شادی شبدال اف »است.

معدن گوگرد، یکی از معادن مهمی است که در زیباک فراوان یافت میشود. او یکی از سرشناسترین کوهنوردان زمان خود شناخته میشود. • یکی دیگر از آثار تاریخی تاجیکستان ،بقایای شهر باستانی حصار واقع در 5 کیلومتری شمال غربی دوشنبه است. در مارس 1992 اولین تظاهرات ضد دولتی در دوشنبه بخاطر برکناری وزیر کشور که یک پامیری بود بر پا شد. وی توانست به محاصره اقتصادی شهر دوشنبه خاتمه دهد.

در این زمان رئیس جمهور با تشکیل واحد های حفاظتی متشکل از طرفداران خود در کولاب و توزیع 1800 قبضه اسلحه در میان آنها توانست خود را در مسند حکومت نگه دارد اما برخوردهای مسلحانه شدی، تبدیل به جنگ داخلی شد. در پی آزار و اذیت مسیحیان در زمان دقیانوس، اصحاب کهف بعد از مدتی مخفی کردن دین و اعتقاد خود، از ظلم حاکم روزگار به ستوه آمدند و بر اساس الهامی که از خداوند دریافت کردند چون به غار رسیدند. و از ابتدای قران تا یکماه بادی نجنبید که برگ درختی حرکت یابد یا شعلهء چراغی فرو نشاند،و در این واقعه شعرا به جد و هزل چیزی گفتهاند.امام فخر رازی خطیبی زبر دست بود و مردم خراسان برای شنیدن سخنانش شوق و رغبت بسیار نشان میدادند.وی مورد احترام فوق العادهء شاهان و امیران و وزیران روزگار خود قرار داشت و از ثروت و اعتبار فراوان برخوردار شد.در جدل و مناظره سخت نیرومند بود و کسی را یارای مباحثه با او نبود.در مناظره گاهی تندی میکرد و بدمی گفت.در علوم زمان خود مانند: فقه،تفسیر،کلام،فلسفه،طب و ریاضیات متبحر بود و در تمام این زمینهها تألیفات مرغوب دارد.

استثناها و به عبارت ديگر، راههاي نفوذ جزئيِ ديگري هم در بخش هاي جنوبي ـ جنوب شرقي ـ مدينه بود و مهم ترين آن، ناحيه اي بود که بني قريظه سکونت داشتند. تنها در تاجیکستان بود که حزب نهضت اسلامی به طور وسیعی به فعالیتهای سیاسی دست زد و حتی بعضی از اعضای ان هدف خود را ایجاد دولت اسلامی اعلام کردند. فعالیتهای چهار حزب سیاسی غیر قانونی اعلام شد و رهبران آن تحت تعقیب قرار گرفتند. ناتوانی رژیم در کنترل اوضاع شدیدا آشکار بود و نبی اف تحت فشار مخالفان، استعفای خود را در 7 سپتامبر1992 اعلام کرد.

چرا که براوردها نشان می دهند که از این طریق ظرف 5 سال می توان بدهکاری ها را پرداخت کرد. پس از مذاکرات بسیار و بی نتیجه، ایران با وساطت و میانجیگری سعی در پایان دادن مناقشات داخلی تاجیکستان کرد و موجبات برقراری آتش بس میان طرفین درگیر بعد از کنفرانس تهران در سال 1994 (1373) گامی در جهت برقراری صلح بوده است.ایران در این میان از سیاست بی طرفی نسبت به گروه های درگیر پیروی می کردو سرانجام به این درگیری ها خاتمه داده شد. در اوایل نوامبر 1992 سران جمهوری های آسیای مرکزی به منظور یافتن راه حل برای پایان دادن به درگیری ها در آلماآتا تشکیل جلسه دادند.

استقراض خارجی از جمهوری های مشترک المنافع از جمله روسیه ،قزاقستان و ازبکستان و نیز سایر کشور ها برای جبران کسری درآمد ملی از رئوس اصلی برنامه است . اوضاع اقتصادی تاجیکستان برنامه اقتصادی و برنامه ریزی دولت تاجیکستان بر سه پایه استوار است: 1- حمایت از تجارت و بازرگانی (متوسط و خرد ) 2- حمایت از بخش دولتی اقتصاد 3- بهبود ساختار اقتصاد کشاورزی نیاز مالی برای خروج از بحران و رفع خسارت و آسیب هائی که بیش از 300 میلیارد روبل تخمین زده می شود از نکات قابل توجه است که این برنامه سعی در برطرف ساختن خرابی ها و آثار جنگ دارد.

جنگ های داخلی تاجیکستان چیزی از استقلال تاجیکستان نگذشته بودکه این کشور به ورطه جنگ داخلی گرفتار شد. یک کافه رستوران خالی، سربازان طالب در دوردست، تانکی اسقاط شده، ردیف تویوتاهایی له شده که روی آنها آرم پلیس نقش بسته، یک خمپارهانداز و نمای ساختمانی مدرن در چشمانداز کوههایی که در غباری نرم در هم فرو رفتهاند تمام چیزی است که میبینم. توازن قوای سنتی تحت تاثیر پروستروییکا به همراه سیاسی شدن عموم مردم ،دچار تحول اساسی شده، مجالی برای فعالیت تازه کارها و کارگزاران کمونیست درجه دوم به وجود آورد. در میان نسخه های پیدا شده، شرح حال حسن صباح به قلم خود او، آفاق نامه ناصر خسرو، ام الخطاب از طوسی و آثار بسیاری درباره تاریخ و جغرافیای بدخشان که درهمان جا کتابت شده وجود داشت.

شهید هاشمی نژاد استاد تحلیل تاریخ اسلام و تطبیق آن با شرایط روز بود و تسلطش در علوم دینی از او چهره ای ساخته بود که مورد پذیرش تمامی طیف های مذهبی در مشهد قرار داشت.شور و اشتیاق فراوان شهید هاشمی نژاد برای آموزش و تربیت جوانان چنان بود که حتی با حضور 3 نفر، کلاس برگزار می کرد و از کمی تعداد افراد و تبعاتی که برخی گمان آن را داشتند، نمی هراسید.

پنبه آن هر چند مرغوبیت پائینی در مقیاس جهانی داشت، اما به عنوان اساس اقتصادی باقی ماند. پاسخ این سؤال با توجه به یک نکته روشن مى شود و آن اینکه مقام نبوت چیزى است و مقام امامت چیز دیگر، هارون پیامبر بود ولى عهده دار مقام رهبرى همه جانبه بنى اسرائیل نبود، بلکه مقام امامت و رهبرى همه جانبه مخصوص موسى (علیه السلام) بود، اما به هنگامى که مى خواست براى مدتى از قوم خود جدا شود، برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب کرد؛ و از اینجا روشن مى شود که مقام امامت مقامى برتر از مقام نبوت است (شرح بیشتر درباره این موضوع را در سرگذشت ابراهیم ذیل آیه ۱۲۴ سوره بقره جلد اول صفحه ۳۱۱ بیان کردیم).

اما حقیقت این است که در مواقع بروز خطر، هر کسی به فکر خویش است و ممکن است اصلا برای نجات افراد دیگر هیچ کاری انجام ندهد به همین دلیل است که باید با آمادگی جسمانی، روحی، تجهیزات کامل و گروهی مورد اعتماد سفر کنید. برای ورود به محوطه بیستون حتماً باید بلیط تهیه کنید. من بچه علیشارم. وقت کردین حتما از دهات ما بازدید کنید. کل جهان از قاره ی اسیا میترسن کل قاره ی اسیا از منطقه خاور میانه حساب میبرن کل خاور میانه از ایران حساب میبرن کل ایران از غرب ایران حساب میبرن غرب ایران از همدان حساب میبره .پس درود بر بچه های کوی دیزج .کوی خضر.پرسی گاز.نایب.وبچه های جیحون اباد.پرچمتون خیلی بالاست نیرو هوایی شاکی شده .

دیدگاهتان را بنویسید