هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

از نظر جسمی و روحی، افرادی قوی، دارای طول عمر – عمق نگر – دارای ارادهای قوی – در امور فکری، فلسفی و اجتماعی، اغلب موفق – دارای طبعی خوش در برخورد و معاشرت – همسری خوب و با احساس و منطقی – در رسیدن به اهداف کوشا – همکار و شریکی خوب صادق و درستکار – در دوسی وفادار – دارای قدرت ابتکار – دارای روحیه مقاوم – دارای حس پیشبینی و پیشگیری از خطر – اغلب شکاک – دارای روحیه تهاجمی – پرسشگر و تیزبین – به دلیل حساسیت و کنجکاوی، اغلب گرفتار مشکلات – بعضاً نا امید، نگران و ترسو – در امور اقتصادی نه چندان موفق – اغلب درونگرا و منزوی – افرادی محتاط، مطیع و سر به راه.

اگر شما در فضا به آب نیاز داشته باشید و اگر بتوانید هر کیلو را با کمتر از 10هزار دلار تولید کنید. او یک فمینیست دوآتشه است و بدش میآید که بخواهید با او همیشه از چیزهای پیشپاافتاده صحبت کنید. اگر هم با کسی ازدواج کند که نتواند او را به همان ترتیبی که عادت داشته نگهداری کند بعید نیست با اولین کسی که از هوش کافی برخوردار است، بپلکد. اگر سنگی در مریخ سقوط کند سرعت سقوط آن کمتر از زمین خواهد بود. قطر گانیمد 5262 کیلومتر است که اندکی از سیاره عطارد بزرگتر می باشد و اگر تحت تاثیر گرانش مشتری قرار نداشت می توانست به تنهایی یک سیاره باشد.

این افراد حساس – درونگرا – گاه عصبی مزاج – دارای رفتاری افراطی در غم و شادی – از نظر خانوادگی مثبت و علاقمند به خانواده – افرادی 1رتلاش و زخمتکش – در امور فنی و تکنیکی متبحر – همکار و شریکی خهوب – اندکی خسیس و تنگ نظر – افرادی قانه و گریزان از تشریقفات – دارای ظاهری آرام اما باطنی ناآرام – بعضاً دارای میل درونی برای اذیت و آزار دیگران – بیشتر حراف هستند تا اهل عمل – عموماً دهن بین – از نظر اقتصادی کم و بیش موفق – اغلب در دوستی ثابت قدم – بعضاً پرطاقت و پرخوصله – در امور خانوادگی اغلب خوش شانس و بعضاً گرفتار مشکلات – در امور شغلی ناپایدار – اغلب کارها را نیمه کاره رها میکنند و ممکن است بارها با شکست شغلی مواجه شوند.

نورانيت آن در نزديكترين فاصله ي از زمين با نورانيت پرنورترين ستارگان رقابت مي كند. برای تحریک ذهنش باید تمرکز داشته باشد، در غیر اینصورت دمغ و پکر میشود. گرانیت یک سنگ آذرین است و از ماگما تشکیل میشود. خانه هشتم شامل تغییر روحیه ای است که ما طی یک عمر زندگی می کنیم. خطرناکی ناخودآگاه در خانه هشتم بازی می کند و می تواند شامل مبارزات قدرت با دیگران باشد. عموماً تابع شرایط زمانی و مکانی بوده در مقابله با مسائل و مشکلات عکسالعملی متفاوت دارند – گاه چنان متغیر هستند که ممکن است هر روز تصمیماتی متفاوت از تصمیمات روز قبل بگیرند.

سرزمینی که از ستارهها به ماه منسوب و روز دوشنبه از آن اوست. جلب اینجاست که فرزندانش هم آنقدر تیزهوش هستند که از تک تک سلولهای خاکستری مغزشان استفاده میکنند. دلیل جلب نظر ستارهشناسان این بود که سیارههایی که ما با آنها آشنایی داریم، همگی به دور یک ستاره گردش میکنند، ولی سیاره CFBDSIR۲۱۴۹ فاقد ستاره است و به طور سرگردان در سرتاسر کائنات برای خود گردش میکند. این افراد دارای تواناییهای جسمی و روحی خوبی بوده و تحمل آنها در مقابل سختیها و مشکلات زیاد است این افراد اغلب استعداد کشف و شهود دارند و به پدیدهها و عواملی دسترسی پیدا میکنند که در شرایط عادی میسر نیست.

چیزهایی مانند وراثت، دارایی یا پول در این دسته قرار دارند. هشت خانه همچنین با نوع دیگری از ادغام، مانند امور مالی، درگیر می شود. بله؛ درست است؛ بین بهعنوان یک “king of terror” و ضدمسیح (آن هم از نوع مسلمان) تداعی میشود؛ پادشاه رعبی که طبق فیلم، در راستای جنگ اتمی، روسها به او کمک میکنند. این نوع تغییر این خانه است. هشتمین خانه یکی از اسرار پنهانی است که بزرگترین آن تغییر شکل نهایی، مرگ است. مرگ و میر مرگ های بسیاری از شما با علامت بر روی cusp و اقدامات سیاره ای در اینجا رنگ می شود.

به دست آوردن ارگاسم اغلب “مرگ کوچک” نامیده می شود، زیرا این تسلیم به انرژی اولیه است. مجازات ها، وسواس ها، گرفتگی های اولیه – همه اینها نیاز به جداسازی هسته دارند تا ردیابی شوند. اغلب شخصیت پیچیدهای دارند و در برخورد با مسائل واکنش یکسان ندارند. گِیج (Gaige) یک دختر دبیرستانی است که ربات مرگی را برای مبارزه با زورگویی ساخته است. خانه هشتم مربوط به مسائل زندگی است که ما اغلب در رحمت، که احساس سرنوشت، و بنابراین سخت برای حل و فصل. اغلب ما می ترسیم که چه چیزی در خانه هشتم دروغ می گویند، بخشی از آن به دلیل قدرت خود برای پایان دادن به شیوه قدیمی بودن ما است.

خانه هشتم نیز اموال افراد دیگر را می پردازد و شامل املاک، وراثت و سرمایه گذاری می شود. 1. بر اساس گزارشهای رصدی دقیق این توفان حداقل از حدود ۲۰۰ سال پیش در چرخش بوده است و حتی ممکن است ۴۰۰ سال پیش نیز مشاهدهشده باشد. انحراف محور خورشید نیز نسبت به صفحه دایرهالبروج ˚25/7 است. كوپرنيك ، در مورد علت چرخشي كه در ستاره ها مشاهده مي شد،گفت كه زمين در حول محور شمالي جنوبي به دور خود مي چرخد.حجم زمين و زهره تقريباً مساوي است فاصله ما هم از خورشيد چندان زياد نيست، پس چرا ميان گدازهها و ابرهاي گوگردي احاطه نشدهايم؟

هشتمین خانه توسط Scorpio و سیاره پلوتون (در طالع بینی، پلوتو همچنان یک سیاره است) حکومت می کند. بدین شکل ممکن است در یک جامعه سپاسگزاری مردم از آنانی که نفعی ازشان بردهاند، به نظر من پسندیده باشد؛ اما اینکه این امر بهصورت نوعی آییننامهی حقوقی درآید و الزامآور باشد هم به نظرم کاری است یکسر اشتباه. من با اراده آزاد، از ابعاد نوری سیستم ستاره ای پلیادیان بر روی بعد فیزیکی سیاره زمین تناسخ پیدا کرده ام، تا دانش و خرد و آگاهی را با انسان های زمینی به اشتراک بگذارم و به رشد انسانهای زمینی کمک کنم. به همین دلیل برای فردی چون من خیلی سخت است که ادعاهای بعدی فن دانیکن را باور کنم که موجودات فضایی با استفاده از تفنگهای لیزری این سنگها را برش داده اند!

بهتر است حرفهای آنها را زیاد باور نکنید تا به اشتباه نیفتید و نیمه شایسته و تیز هوش این آدمهای مهیج را ببینید. او به بچهها احترام میگذارد و آنها را نوازش میکند. او همواره بچهها را تشویق میکند که خودشان باشند و آنقدر صادق است که همیشه واقعیت را به بچهها میگوید. به هر حال حواستان باشد که وقتی شانزده سال دارد با او ازدواج نکنید، چون بیثباتتر از همیشه است.

این خانه با مخفی است که به سادگی معنی پنهان است. این عرصه زندگی است ثبات احساسی-روح و شجاعت است. اینان افرادی متفکر – مرموز – متغیر – علاقمند به مشاغل فنی و سخت – اغلب دارای تخصص و تبحر در شغل خود – در امور خانوادگی و زناشویی، افرادی درون گرا و عزلت طلب – بعضاً افرادی خودخور – تودار – بی اعتماد به دیگران – رازنگهدار – از لحاظ جسمانی اغلب دارای خصوصیات ارثی – برخوردار از سلامت جسم و رشد طبیعی – از نظر اجتماعی و اقتصادی منفعت طلب – از لحاظ خانوادگی افرادی موفق و تا حدی خودبین – پایبند به موازین اجتماعی – موفق در امور اقتصادی – همکار و شریکی خوب – افرادی فعال – معاشرتی – کمی خسیس – گاه تندخو – عموماً در پی تلاش مادی و مالی – منطق گرا – مقاوم – در مقابل سختیها دارای صبر و تحمل – در امور تحصیلی دارای استعداد خوب – اغلب افرادی خوش برخورد – خوش معاشرت – علاقمند به کارهای فکری و معنوی – طالب حمایت از محرومین و مظلومین – اغلب علاقمند به فعالیتهای هنری و ادبی – طبیعت دوست و زیبا سند – عموماً در زندگی راضی و خوشبخت – سخاوتمند – شجاع و قوی – اغلب اهل تدریس و تحصیل و تحقیق – بیشتر علاقمند به علوم فطری.

در ۱۳ سال گذشته کاسینی موفق به تصویربرداری و بررسی حلقهها، قمرها و قطبهای سیاره زحل شده است و توانسته است به دانشمندان در شناخت این سیاره زیبا و قمرهایش کمک فراوانی بکند. در طالع بینی، مکان هایی از سیارات به عنوان خانه ها و نشانه های زودیاک می تواند به پیش بینی و یا نقشه برخی موانع یا هدایای شما در زندگی شما کمک کند. این جورى بود که روزگارم تو تنهایى مىگذشت بى این که راستى راستى یکى را داشته باشم که باش دو کلمه حرف بزنم، تااین که زد و شش سال پیش در کویر صحرا حادثهیى برایم اتفاق افتاد؛ یک چیز موتور هواپیمایم شکسته بود و چون نه تعمیرکارى همراهم بود نه مسافرى یکه و تنها دست به کار شدم تا از پس چنان تعمیر مشکلى برآیم.

میلیاردها سال پیش ، آب و هوای زهره ممکن است شبیه به آب و هوای زمین بوده باشد و دانشمندان معتقدند که ونوس زمانی دارای مقادیر زیادی آب یا اقیانوس ها بوده است. به این معنا که ساختارهای شیمیایی بر اثر پرتوهای پرقدرت شکسته شده و ترکیبات جدید مانند گاز اکسیژن را که در زمین توسط فتوسنتز تولید میشود، ایجاد کنند. از تهدیدات می ترسد، مانند رسیدن به پایین مسائل کنترل. انسان از طریق هفتمین نور خورشید به جهان دیگر راه می یابد. آن را با فاصلهی ۱۵۰ میلیون کیلومتری زمین تا خورشید مقایسه کنید.

این خانه جایی است که شما می توانید چاه های عاطفی شدید، اسرار روح را که در طی یک عمر گسترش می یابید پیدا کنید. برای سرد نگاه داشتن و مراقبت از فضانوردان در داخل سفینه یک سپر گرمایی تعبیه می شود. لطفاً برای تماس با مالک یا دستاندرکاران مجموعه فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا استفاده کنید. شما کشف کنید که چگونه ثروت شریک به منابع خود شما اضافه می کند یا تضعیف می کند. متولدین این ماه به طور کلی افرادی حساس و دارای حس پیشگویی یا بیش حسی از آینده هستند.

دیدگاهتان را بنویسید