می­گشاید که دربردارنده ده مقاله است

آمریکا این موفقیت را مبنایی برای ادامه مأموریتهای مریخشناسی خود قرارداد و تعداد بیشتری مدارگرد orbiter، مریخنشین lander، و مریخنورد rover در طی پنج دهه بعد از آن به بهرام فرستاد. ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۴وارد بازی شد. جو این سیاره سرخفام است و در آسمان شب از زمین نیز سرخی آن دیده میشود. با وجود اندازهٔ کوچکش، بلندترین قلهٔ سامانهٔ خورشیدی یعنی کوه المپوس و بزرگترین درهٔ سامانهٔ خورشیدی در این سیاره پیدا شدهاست. به عنوان مثال دانشمندان برآنند که ممکن است ارگانیسمهایی هماکنون در اقیانوسهای سطح اروپا -قمر برجیس- و انسلادوس -قمر کیوان- درحال فعالیت باشند؛ اما این دو جرم یخزده، در مقایسه با بهرام، از زمین بسیار دورترند، و این یعنی رسیدن به آنها سختتر و گرانتر خواهد بود.

3 – وجودآب مایع: ه گفته پژوهشگران این آب احتمالا در لایه های نزدیک به سطح سیاره مذکور وجود دارد و ظاهرا بسیار هم شور است و می تواند برای گونه خاصی از میگوها به نام میمون دریایی مناسب باشد. امروزه به کمکِ دانش و تکنولوژیِ پیشرفتهتر ما دو چیز را میدانیم، یکی اینکه بهرام تنها جایی نیست که بتوان جانداران فرازمینی در آن یافت و دیگر آنکه دستکم اکنون هیچگونه جانداری بر روی این سیاره زندگی نمیکند. در داستانها، فیلمها و کارتونها، تنها جایی که جاندارانی از آن گاه به زمین یورش بردهاند، گاه مردم زمین را ربودهاند، گاه دستِ دوستی به سوی زمینیان دراز کردهاند، همیشه سیارهِ بهرام بوده است.

Viyavilosya ، در Sontsi بیشترین آب ، و سپس هلیوم. مریخ اکنون سرد، خشک و عاری از حیات است؛ اما اسپیریت و اوپورتونیتی شواهد زیادی بر اینکه این سیاره پیش از این بسیار گرم تر بوده و آب به وفور در آن وجود داشته، یافتهاند. یونانیها این سیاره را «اَرِس» (Ares) و رومیها آن را «مارس» (Mars) نام نهادهاند که هردو نامِ خدای جنگِ آن سرزمینها هستند، زیرا که رنگِ سرخِ این سیاره آنها را به یادِ جنگ و خونریزی میانداخته است؛ عربها نیز واژهِ رومیِ «مارس» را «مِریخ» ترجمه کردهاند. جیمز می­گوید نمی­توان با اراده، باوری را ایجاد کرد (مثلاً اینکه در جیب ما دو دلار باشد و به­صرف اراده، باور کنیم که صد دلار در جیب داریم) یا یک طرف شرطیه را بی ­هیچ­ گرایشی پذیرفت؛ بلکه به هر حال تمایلی پیشین، متأثر از عواملی همچون ترس، امید، دلبستگی، تقلید و اوضاع پیرامونی طبقه اجتماعی در کار است (Ibid, p.5,8).

شاید در همین دوره زیست در زیر سطح مریخ یا حتی بر سطح آن فرصت رشد یافته باشد اما به دلیل میدان مغناطیسی و گرانش ضعیف مریخ (حدود ۳۸درصد جو زمین) باد خورشیدی جو آن را بیش از پیش پراکنده ساخت و سبب بخار شدن یا فرورفتن آبهای سطحی به زیر سطح مریخ و یخ زدن آنها شدهاست. موفقیتهای قابلتوجه ناسا شامل مأموریتهای وایکینگ ۱و ۲میشود که مدارگردها و مریخنشینهایی را در سال ۱۹۷۵به سیاره سرخ فرستاد، مریخنوردهای اسپیریت و اوپورتونیتی که در ژانویه ۲۰۰۴بر بهرام فرود آمدند، مدارگرد شناسایی Reconnaissance بهرام که در سال ۲۰۰۶به سیاره سرخ رسید، و مریخنشین ققنوس که در سال ۲۰۰۸در سطح سیاره یخ آب پیدا کرد.

مشتری یک غول گازی است و بزرگترین سیاره در میان سیاره های منظومه شمسی محسوب می شود و توفانی عظیم در آن گردش می کند. بهرام یکی از همسایگانِ زمین است، گاه به ما بسیار نزدیک میشود و به ۵۶ میلیون کیلومتریِ زمین میرسد و گاه بسیار دور میشود و در آن سوی خورشید در ۳۹۷ میلیون کیلومتریِ زمین جای میگیرد. هوبارد میگوید: «وقتی شما به سیارهشناسی، جو، شیمی و غیر از آن مینگرید و برای اکتشاف، دلیل جمع میکنید، هرآنچه که به احتمال وجود ریشههای حیات در دنیای دیگر ربط پیدا کند، اولویت اول را در میان موارد مشابه مییابد.» به اعتقاد وی، «این، پرسش اساسیست و به اینجا میرسد که ٬آیا ما تنهائیم؟

در اصل این بازی در واقعیت مجازی هیجان خود را نشان میدهد. او 63 مورد از آنها را دارد. کرهٔ بهرام دو ماه کوچک به نامهای فوبوس و دِیموس دارد که ریختی نابسامان دارند. به گفته وی، در این پدیده، سیاره غولپیکر سامانه خورشیدی یعنی “برجیس” (مشتری) در ۲.۳ درجه جنوب “ماه” قرار خواهد گرفت. «تمایل به قرار دادن مریخ به عنوان هدف علمی بغایت مقاومتناپذیر است»، این نظر اسکات هوبارد از دانشگاه استانفورد است، کسی که به «قیصر مریخ» که برنامه ناسا برای سیاره سرخ را بعد از چندین شکست پیدرپی این برنامه در اواخر دهه۱۹۹۰که سروصدای زیادی به پا کرد، دوباره نظم و نساق داد.

با یک مداد ساده در سمت چپ برگه یک نقطه می گذاریم و تقریباً در وسط قرار می دهیم. برای مثال، والتر پنک مدلی برای تحول چشم­انداز ارائه کرد که در کنترل ناهمواری برای نرخ نسبی بالاآمدگی و دنودیشن، اهمیت نسبی بیشتری قایل بود. نبوغ کپلر با کشف بیضی بودن شکل حقیقی مسیر زمین به دور خورشید ظاهر شد که پیش از آن یک دایره کامل دانشته و پذیرفته شده بود.

شهاب سنگ مریخی ALH۸۴۰۰۱که ۱۳۰۰۰سال پیش در قطب جنوب سقوط کردهاست. از سالها پیش تاکنون نامِ این گوی سرخرنگ همواره با بیگانگان و جانوران هوشمندِ فرازمینی گره خورده است. با استفاده از بخش های کوچکتر، تیم ژاپنی با موفقیت سوخت را برای اصلاح مسیر فضاپیماترتیب داد . هوبارد میگوید: «ناسا اکتشافات سیارهای خود را به صورت چندمرحلهای شکل میدهد. سیاره بهرام بر خلاف دو سیاره تیر و ناهید دو قمر به نامهای “فوبوس” و “دیموس” دارد که البته شکل کروی منظمی ندارند. محورِ چرخشِ سیاره بهرام با «صفحهِ چرخشِ» سیارهها به گِردِ خورشید کموبیش ۲۴ درجه زاویه دارد که در این زمینه نیز بهرام مانندِ زمین است!

بهرام، سیارهٔ سرخفام سامانهٔ خورشیدی، یک دوم زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. بهرام، سیارهٔ سرخ رنگ سامانهٔ خورشیدی، یک دوم زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکیهای روی زمین است. سطح آن بیشتر متشکّل از صخره و یخ های گوناگون است و فقط حدود پانزده درصد هیدروژن و هلیوم، و احتمالاً عناصر سنگین تر دارد؛ این امر میانگین بیشترِ چگالی اورانوس را نسبت به زحل توجیه می کند.

ساختار کریستالی هماتیت بصورت هگزاگونال شش وجهی بصورت بلورهای سیاه و براق صفحه ای شکل است که به آنها اسپکیولاریت (Specularite) می گویند. برای دریافت گرما و نور لازم، نسبتاً نزدیک به خورشید قرار دارد، اما به اندازه ای دور است که بسوزد. در واقع همیار زبان سعی کرده است تا همواره در ارائه و انتشار جدیدترین مطالب و مقالات آموزشی پیشتاز باید و بدین منظور مجموعه ای از بهترین مطالب آموزشی را به ویژه در زمینه آموزش زبان انگلیسی ترجمه کرده و به علاقه مندان این زبان جهانی تقدیم کند.

در کلامی مختصر، ایوا چه به لحاظ نام و چه به لحاظ کارکرد آن در فیلم تداعی کننده اسطوره های باستان از خاورمیانه تا قبایل سرخپوست آمریکایی است. در مورد تشخیص سیارات از ستارگان در آسمان شب میتوان گفت که سیارات با نور پایدار میدرخشند، ولی نور ستارگان هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ روشنایی به شدت تغییر میکند. عتیقی در عین حال خاطرنشان کرد: شامگاه 29 شهریور بهترین زمان رصد همنشینی این اجرام زیبای آسمانی است. همچنین، هر چرخشِ بهرام به گِرد خورشید ۶۸۷ روزِ زمینی زمان میبرد.

یک چرخشِ سیاره بهرام به گِردِ خویش به اندازه ۲۴ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان میبرد و از این رو بسیار همانندِ زمین است. ساعت ۰۲:۳۰ بامداد فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر۹۹)، سیاره سرخ بهرام به وضعیت مقابله میرسد و بسیار درخشان میشود. کمترین دمای بهرام به ۱۰۰- سانتیگراد و بالاترین آن به ۲۷ سانتیگراد میرسد. بهرام تنها جائیست در منظومه شمسی که به احتمال زیاد زندگی در آن سابقه ظهور داشته است. سرانجام در سال ۱۹۳۰، تومبا سه عکس از این سیاره تهیه کرد. این سیاره در فرهنگهای مختلف با نامهای متعددی مثل ژوپیتر (فرهنگ رومی)، برجیس، اورمزد و زاوش هم شناخته میشود.

این سیاره در یک مدار بیضیشکل با شتابِ ۲۴.۱ کیلومتر بر ثانیه به گِردِ خورشید میچرخد. به نزد مطلعان علم نجوم ستارگان هفتگانه که دو نیر و پنج سیاره است و دیگر ستارگان در این جهان اثر دارد. پس اگر ˚ 360محیطکرهٔ زمین را به 24قاچ تقسیم کنیم، هر یک از قاچها 15درجه پهنا دارد هر منطقه زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می ٔ دهد.

میانگین فاصله آن از خورشید ۵.۸۶۹.۶۶۰.۰۰۰ کیلومتر می باشد. از جملهی این پستی بلندیها بزرگترین کوه آتشفشان منظومهی شمسی به نام اولیمپوس مونس (Olympus-mons) میباشد که ۲۷ کیلومتر ارتفاع و ۶۰۰ کیلومتر محیط دارد. چرا که محورِ چرخشِ زمین ۲۳.۵ درجه زاویه دارد. بنابراین نزدیکی سیاره سرخ به ما دلیل مهم دیگر است بر اینکه چرا اینهمه فضاپیما تاکنون به مریخ فرستاده شدهاند. اگرچنین باشد، ممکن است این مناطق اندکی گرمتر از سایر قسمتهای سیاره باشند. یکی از یافتههای کلیدی این فضاپیما تاکنون کشف این نکته بوده است که هسته مشتری ممکن است از آنچه دانشمندان انتظار داشتند بزرگتر باشد.

پلنتینگا شرحی از وجود اشیا در یک جهان ممکن ارائه میدهد که با انتزاعی بودن آنها سازگار باشد. جو بهرام سرخفام است و از زمین در آسمان شب نیز سرخی آن دیده میشود. جو بهرام سرخ رنگ است و از زمین در آسمان شب نیز سرخی آن دیده میشود. جالب است بدانید که محققان فکر میکنند بقایای آب هنوز در ترک های عمیق این راه ها موجود است. شهریار کوچولو میان راه با خودش گفت: گرچه آنهاى دیگر، یعنى خودپسنده و تاجره اگر این را مىدیدند دستش مىانداختند و تحقیرش مىکردند، هر چه نباشد کار این یکى به نظر من کمتر از کار آنها بىمعنى و مضحک است.

دیدگاهتان را بنویسید