منظومه شمسی ما به زبان ساده – سیارک

تحقیقات بعدی نشان داد که مطالعات قبلی درست بوده و صحت محاسبات دانشمندان روشن گردید. این سازمان اعلام کرد: فاصله اتحاد جماهیر شوروی و رقبای آن در تحقیقات پیرامون سیاره زهره آنقدر زیاد بود آمریکا، سیاره زهره را “سیاره شوروی” نامید. پس از اعلام رسمی این خبر، روسیه اعلام کرد که قصد دارد به طور مستقل به کشف و بررسی این سیاره بپردازد. طبق این مقاله یک جرم فرانپتون به نام ۲۰۱۵ BP519 مسیری غیرمعمول دارد و علت آن قرار گرفتن تحت اثر گرانش قوی سیارهی نهم است.

اگرچه که نشانههای حیات کشف شده در زهره آنقدر قوی نیست که وجود زندگی را در زهره تایید کند اما این گروه بینالمللی از پژوهشگران اظهار داشتند که آنها هر منبع شناخته شده دیگری را که شاید ماده شیمیایی موسوم به “فسفین”(Phosphine) را تولید کند، رد کردهاند. فسفین در زمین، توسط ارگانیسمهایی تولید میشود که برای زنده ماندن به اکسیژن نیازی ندارند و یا میتوان آنها در آزمایشگاه به وجود آورد. از جمله مباحث مورد علاقه او نجوم و کیهانشناسی است و در این زمینه به تولید محتوا میپردازد.

یکی از بحثبرانگیزترین اتفاقاتی که در دنیای نجوم روی داد، زمانی بود که در سال ۲۰۰۶ پلوتو از فهرست سیارههای منظومهی شمسی کنار گذاشته شد. براون ۱۵ سال پیش از افرادی بود که پس از کشف جرمی به نام «اریس» (Eris) در کمربند کویپر از اتحادیهی بینالمللی نجوم درخواست کرد تا مفهوم «سیاره» را دوباره تعریف کنند. به گفتهی براون این دادهها فقط اطلاعاتی دربارهی مدار سیارهی نهم ارائه میکنند و به اینکه سیاره دقیقا کجای مدار قرار دارد، اشارهای ندارند. قطر زمین فقط چند صد کیلومتر از زهره بیشتر است. اما عوارض سطح سیاره زهره تماماً، جز یک مورد، به نام زنان سرشناس ملتهای جهان، نامهای دخترانه در فرهنگهای گوناگون، یا ایزدبانوهای زمین و حاصلخیزی و باروری در فرهنگهای مختلف نامگذاری شدهاند.

اما مقدار آب کشف شده از تصور آنها بیشتر بود. بخار آب و اکسیژن نیز وجود دارد، اما به مقدار بسیار کم. در نهایت، در 13 مارس 1930 میلادی کشف این سیاره اعلام شد اما تا زمان کشف قمر آن به نام “چارون” اطلاع چندانی از پلوتون در دست نبود. گرچه به نظر میرسد دیگر پلوتون دورترین سیاره منظومه شمسی به حساب نمیرود چرا که در 14 سپتامبر 1992 میلادی کشف سیاره جدیدی اعلام شد که ماهیت آن شناخته شده نبود.

این فضاپیما سرعت کافی برای کاملاً خارج شدن از منظومه شمسی را دارد. او اساساً معتقد است: «نام انواع طبیعی، بیش از آنچه غالباً تصور میشود، با نامهای خاص خویشاوندی دارد. او گفت: «پنج سال و نیم پس از پیشنهاد ما دربارهی وجود سیارهی نهم سرانجام آنچه را مهمترین وظیفهی جستوجو بود انجام دادیم. اما دکتر براون در هفتههای گذشته از یافتن نقشهی گنج برای سیارهی نهم خبر داد. اما درنهایت این دیدگاه براون بود که پیروز شد و بنابراین هماکنون بزرگترین سیارههای کوتوله در منظومهی شمسی شامل سرس (Ceres)، «پلوتو» (Pluto)، «اریس» (Haumea)، «ماکیماکی» (Makemake) و «هائومیا» (Haumea) میشود.

«آلن استرن» (Alan Stern) پژوهشگر ناسا دربارهی دیدگاه براون گفته بود: «او در مورد پلوتو اشتباه میکند. با این وجود استرن و همکارش «کنستانتین باتیگین» (Konstantin Batygin) ستارهشناس مؤسسهی فناوری کالیفرنیا که با دکتر براون هم همکاری دارد، اطمینان دارند که آخرین کشف آنها احتمالا به عنوان یک سیارهی بدون مناقشه پذیرفته میشود؛ البته اگر معلوم شود که وجود دارد. این اشعه با جهات مکان به معنای اخص کلمه مطابقت دارد. ایده یابی ، مسئله یابی : موضوعاتی که می توانم پاسخ آن ها را با مصاحبه به دست آورم .

دانشمندان در کشف جدید خود به نتیجه ای شگفت انگیز در مورد این سوال پاسخ دادند.جزئیات بیشتر را در ادامه این مطلب از بخش سرگرمی نمناک خواهیم گفت. او در این زمینه گفت: «پس از اینکه اریس را کشف کردیم و دریافتیم که بزرگتر از پلوتو است، باید کاری میکردیم.» در حقیقت او نگران این بود که وجود احتمالی اجرام بزرگتر از پلوتو در آن محدوده، در نهایت منجر به شمار زیاد سیارهها شود و بنابراین تصمیم گرفت با تغییر تعریف سیاره، این روند را تغییر دهد. از جمله یکی از دانشمندانی که در حذف پلوتو از فهرست سیارات نقشی اساسی داشت، بهتازگی از شناسایی ویژگیهای مداری سیارهی نهم (Planet Nine) منظومهی شمسی خبر داده است.

حالا این پژوهشگران به مطالعه و جستوجوی بیشتر برای رصد سیارهی نهم امید دارند. سیارات کوتوله دارای 4 ویژگی کلی هستند: آنها باید در مداری به دور خورشید بگردند و آنقدر جرم داشته باشند تا خودگرانی آن بر نیروهای جسم صلب غلبه کرده، جسمی با تعادل هیدرواستاتیک (تقریباً گِرد)به وجود آید.همچنین باید تمام مسیر (مدار) خود را از را از اجرام ریز و درشت جارو نکرده باشد و قمر یک سیاره نیز نباشد. اما پس از آن تلاشهای زیادی برای جستوجوی جرم دیگری که با عنوان سیارهی نهم شناخته میشود صورت گرفت. اگرچه جمعیت سیارهها و سیارکهای عبوری به بخش داخلی منظومهی شمسی امروزه بسیار کم است اما تعداد این اجرام در اوایل حیات منظومهی شمسی و خورشید بالا بود.

ستاره های دنباله دار در یک مدار تخم مرغی شکل به دور خورشید سفر می کنند. زمین و 9 سیاره دیگر منظومه شمسی در مدارهای بیضوی دور خورشید میچرخند. دادههای رنگی و تصاویر با وضوح بالا از مشهورترین سیاره کوتوله منظومه شمسی که توسط فضاپیمای رباتیک «نیو هورایزنز» (New Horizons) حین پروازش از کنار این سیاره در جولای ۲۰۱۵ گرفته شدهاند، بهصورت دیجیتالی ترکیب شده تا یک نمای رنگی بهبویافته از این سیاره را که درحال بهرخ کشیده سطح جوان خود است، نشان دهند. چرخش سریع سیاره ما و هسته ذوب شده نیکل و آهن باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی میشود که باد خورشیدی آن را به شکل قطره در فضا کج میکند.

“دیمیتری زوگوزین”(Dmitry Rogozin) رئیس سازمان فضایی روسیه(روسکاسموس) گفت: ما یک پروژه ملی را تحت عنوان “ما معتقدیم که زهره یک سیاره روسی است”، آغاز خواهیم کرد. دقیق و درست ترین جواب ها را در ادامه می توانید ببینید. 4-چند مورد از ناهمواری های کف اقیانوس ها و دریاها را نام ببرید؟ یک سال بعد در سال 1609 گالیله ستاره شناس بزرگ ایتالیایی تلسکوپی ساخت و چندین کشف مهم را انجام داد. همچنین بر سطح زهره به نام زنان نویسنده، شاعر، نقاش، آهنگساز، هنرپیشه، خواننده، پزشک، وکیل، هوانورد، فضانورد، اخترشناس، فیزیکدان، زیستشناس، ریاضیدان، شیمیدان، محقق، اقتصاددان، فمینیست، مصلح اجتماعی، ملکهها و پرنسسهایی از دوران باستان تا امروز و زنان سرشناس دیگر برمیخوریم، ازجمله: جین آستین (نویسنده انگلیسی)، اورِلیا (مادر ژولیوس سزار)، کلارا بارتون (بنیانگذار صلیب سرخ امریکا)، اگنیا بارتو (شاعر اسپانیایی)، پِرل باک (نویسنده امریکایی)، آگاتا کریستی (نویسنده انگلیسی)، کلئوپاترا (ملکه زیبای مصر)، ماریا سِلِسته (دختر گالیله)، الیزابت کورپمَن (اخترشناس لهستانی)، آریل دورانت (تاریخنگار و همسر ویل دورانت)، مولان (سلحشور تاریخیـافسانهای چین در قرن ششم میلادی)، نِفِرتیتی (ملکه زیبای مصر باستان)، لیزا جیا کوندو(مونالیزا)، ساسکیا (همسر رامبراند نقاش و مدل نقاشیهای او)، فوسایه ایچیکاوا (فمینیست ژاپنی)، جِروشا جراد (فیزیکدان هندی)، ایرِن ژولیو کوری (دختر ماری و پیرکوری، فیزیکدان، برنده جایزه نوبل)، فریدا کالو (نقاش مکزیکی)، فلورانس نایتینگل (پرستار ایتالیایی)، النا ریچاردز (بنیانگذار دانش اکولوژی) ، اَن سولیوان (معلم هلن کلر)، گرترود استاین (نویسنده و مدتی همسر ارنست همینگوی)، ویرجینیا وولف (نویسنده امریکایی)، و بسیاری افراد دیگر که شاید نامشان برای ما ناآشنا باشد اما قطعاً در رشته خود تأثیرگذار و منشأ خدماتی چنان شایسته به جامعه خود، و حتی جامعه جهانی، بودهاند که نامشان تا ابد جاودان خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید