معنی ریدینگ درس دوم زبان دهم – ❤️ هاب گرام

شپرد که به همراه تروجیلو قبلا مشکوک به وجود سیاره ی ایکس شده بودند می گوید که باتیگن و براون: «نتایج ما را یک مرحله جلو بدند. این تلسکوپ کمک می کند که ستاره شناسان بتوانند هر شب قسمت بزرگی از آسمان را رصد کنند. حتی اگر باتیگین و براون بتوانند دیگر ستاره شناسان را قانع کنند که سیاره ی ایکس وجود دارد، همچنان یک مشکل دیگر باقی می ماند.

او می گوید براون و باتیگین با کاهش اجرامی که بررسی می کنند به ۶ عدد از چند ده تایی که قبلا کشف شده بود، ادعای خود را ضعیف کرده اند. باتیگن و براون جستجوی خود با تلسکوپ سوبارو را شروع کرده اند و شپرد و تروجیلو هم با همین تلسکوپ به آن ها ملحق شده اند. در سال ۲۰۱۴ «اسکات شپرد» (Scott Sheppard) و «چاد تروجیلو» (Chad Trujillo) مقاله ای منتشر کردند و در آن گفتند که جرمی به نام VP113 را کشف کرده اند. براون می گوید که خیلی زود است بخواهیم نگران نام گذاری آن باشیم. براون می گوید وقتی سدنا و پنج جرم دیگری که در مدارهای مشابه بودند را بیشتر بررسی کردیم، متوجه شدیم که آن ها احتمالا تحت تاثیر گرانش یک ستاره آن جا قرار نگرفته اند و حتما باید سیاره ای بزرگ آن دور و اطراف وجود داشته باشد.

او درباره ی بزرگی این کشف می گوید: «مثل این است که قاره ای جدید را روی زمین کشف کرده باشیم.» او مطمئن است که سیاره ی ایکس برخلاف پلوتو لیاقت اینکه سیاره نامیده شود را دارد. ولی او می گوید که شانس کوچکی برای یافتن این سیاره ی کوچکتر در طول موج هایی که دماهای کمتر را ثبت می کنند وجود دارد. دو ماه پیش هم مشخص شد که سیاره ی ایکس باید مدار اجرامی که از قسمت بالا و پایین و عمود به دایره البروج وارد قسمت داخلی منظومه ی شمسی می شوند را شکل دهد.

باید ببینیم کدام تصویر با کدام جمله همخوانی دارد. مریخ شباهتهایی با زمین دارد: سنگی و دارای کوهها، درهها و جلگههاست و سیستمهای طوفان از دیوهای گردوغبار مانند گردباد محلی گرفته تا طوفانهای گردوغبار درگیر کننده در این سیاره وجود دارد. برابر قطر زمین است. در واقع حدود 30 تا 50 برابر از خورشید دورتر از زمین است. زمین و سایر سیارات اقمار خورشید هستند، اما مردم این کلمه را بیشتر به قمرهای مصنوعی که توسط انسان ساخته شده و بدور مدار زمین گردش می کند به کار می برند.

خوشبختانه بیشتر تلسکوپ های بزرگ دنیا می توانند اجرامی در آن فاصله را رصد کنند. این نیرو حاکی از حضوری نامرئی و دور است ، حضور یک جرم بزرگ – یا همان سیاره ایکسی که مدتها دنبالش بوده ایم. صفحه ی منظومه ی شمسی یا همان دایره البروج همان صفحه ای است که زمین و بیشتر سیارات موازی با آن به دور خورشید می گردند. در این فواصل، قرص پیش سیاره ای که از گاز و غبار تشکیل شده بود باید آن قدر باریک و رقیق می بود که سیاره ای نتواند تشکیل شود.

افزون بر سیارات، در منظومه شمسی اقمار، ستاره های دنباله دار، سیارک ها، خرد سیارات و گرد و غبار و گاز نیز حضور دارند. روزنامهنگاران زیادی درباره کار سخت و طاقتفرسای آنها مقالههای متنوعی مینویسند و شاید روزی یکی از آنها که از همه باهوشتر است و از زندگی سخت خود به ستوه آمده، مسیر یکی از آن خرده سیارکها را کج کند و به عملیات تروریستی بر ضدسیاره مادری خود اقدام نماید که حالا او و زندگیش را به بردگی کشیده است.

ما حدس میزنیم که ستاره آلفا قنطورس ب میزبان سیارهای سنگی باشد، ولی البته اگر وجود آن اثبات شود بیش از حد به ستارهاش نزدیک است و وجود حیات روی آن امکان پذیر نیست. در ضمن حتی اگر سیاره ای کوچک می توانست تشکیل شود، آن قدر در مدار خود آهسته حرکت می کرد که نمی توانست این همه بزرگ شود. براون می گوید که ۵ سال طول می کشد بتوانند بیشتر مکان هایی که امکان حضور سیاره ی ایکس وجود دارد را رصد کنند. این تلسکوپ هم توانایی جمع آوری نور زیادی دارد و هم میدان دید آن خیلی باز است.

ولی لومان می گوید که اگر این سیاره ی ایکس به اندازه ی نپتون یا کوچکتر باشد، تلسکوپ WISE نباید بتواند آن را ببیند. اگر چه براون بعدها به این موضوع اشاره میکند که روشنایی تخمین زده شده برای سیاره نهم بر اساس اطلاعات پیشین، مربوط به ترکیب این سیاره است؛ این موضوع به این معنا است که میتواند اشتباه باشد و این فرضیات درباره ترکیب سیاره به درستی به کار نرفته باشند. بر این اساس گردنبند پیش رو با الهام از چنین سیاره ای طراحی و ساخته شده است . انديشكده ايرانزمين براين باور است كه هركس در كوتاه مدت دين و مذهب خود و يا عدم وجود انها را برحسب عادت وسنت و تبليغات اما در بلند مدت بر اساس ضريب هوشي و شخصيت رواني و باطن و منتاليته خود انتخاب خواهد كرد.

به جز سیاراتی که اکنون می بینیم، ممکن است سیاره ی بزرگ دیگری هم در این مکان متولد شده و بر اثر تنش های گرانشی به بیرون منظومه ی شمسی پرت شده است. طوفان معروف آن همچون لکهای قرمز رنگ بر روی سطح سیاره خودنمایی میکند و به چشم هرمز یا چشم مشتری معروف است. تاکنون هفت کاوشگر فضایی وویجر ۱، وویجر ۲، پایونر ۱۰، پایونر ۱۱، اولیسس، کاسینی و نیوهورایزنز از کنار مشتری پرواز نمودهاند، دو کاوشگر گالیله و جونو ناسا نیز به دور سیاره چرخیدهاند.

چهارمین سیاره از نظر بزگی بعد از مشتری و زحل و نپتون است. براون اشاره می کند که نه اورانوس و نه نپتون که جدید کشف شدند را کاشفان آن ها نام گذاری نکردند و این خوب است. براون ادامه می دهد: «آن ها نه تنها آن جا هستند، بلکه دقیقا در جایی که پیش بینی می کردیم قرار دارند. او می گوید: «کشتن پلوتو بامزه بود. اکنون او و باتیگن آن را صرفا سیاره ی نهم می خوانند. مثل تلسکوپ فضایی هابل یا تلسکوپ های ۱۰ متری کک، که می توانند میدان های دید خیلی باریک را رصد کنند.

آن ها شروع به بررسی مدار سدنا و VP113 بعلاوه ی ۱۰ جرم دیگر آن منطقه کردند. آن ها متوجه شدند که احتمالا جهت مدار گردش این سیاره به دور خورشید باید با جهت گردش ۶ جرم دیگر متضاد باشد. مدار این ۶ جرم مدار سیاره ای ایکس را قطع می کند ولی نه زمانی که این سیاره نزدیک آن ها است و می تواند کاملا مدار آن ها را به هم بریزد. نه تنها حضیض آن ها نزدیک به صفحه ی دایره البروج رخ می دهد، بلکه حضیض این اجرام خیلی به هم نزدیک است. اگر این سیاره پیدا شود نام آن را باید چه بگذاریم؟

اگر ما آن بخشی از جهان را که می شناسیم به عنوان نمونه ای از یک گستره بزرگتر در نظر بگیریم، ممکن است هیچ حیاتی در آن وجود نداشته باشد. در ضمن براون می گوید که اگر این سیاره اکنون در حضیض بود، آن قدر پرنور بود که ستاره شناسان تا حالا آن را یافته بودند. در عوض براون و باتیگن پیشنهاد می کنند که سیاره ی ایکس خیلی نزدیک تر به خورشید و در جایی به اندازه ی فاصله ی مشتری، زحل، اورانوس یا نپتون تشکیل شد. البته لزومی ندارد آن جرم خیلی بزرگ یک سیاره باشد، یک ستاره ی گذرا از نزدیک منظومه ی شمسی هم می توانسته این کار را انجام داده باشد.

توربر نقش کارگردانی را در این فیلم داشته است و دواین جانسون را در نقش جان هارتلی شخصیت برجسته اف بی آی قرار داده است که با همدیگر متحد میشوند تا بتوانند به محل یک شی مخفی از جنگ جهانی دوم برسند. با وجود این که این سیاره برای انسان غیر قابل زندگی است، اما تا کنون برای فهمیدن مطالبی راجع به این سیاره، ۴۰ کاوشگر به این سیاره فرستاده شده است و اطلاعاتی ارزشمند را نیز در اختیار دانشمندان قرار دادهاند. خلاصه اینکه فیلم از نگاه برخی بیگانگان به خوبی از انسان صحبت میکند. متان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود.

چیزی در دورترین نقطه منظومه شمسی ما وجود دارد که اورانوس و نپتون را به شدت با خود می کشد. از آن جا که اجرام با مدار خیلی بیضوی وقتی به خورشید نزدیک می شوند سریع حرکت می کنند، سیاره ی ایکس هم زمان خیلی کمی را در فاصله ی ۲۰۰ واحد نجومی می گذراند. طبق آن چه در سال ۲۰۱۳ از داده های این رصدخانه بدست آمد و تحقیق «کوین لومان» (Kevin Luhman) از دانشگاه پنسیلوانیا، باید سیاره ای خیلی بزرگ به اندازه ی زحل یا حتی بزرگتر در فاصله ی ۱۰ هزار واحد نجومی از خورشید وجود داشته باشد.

در عوض احتمالا سیاره ی ایکس بیشتر اوقات در اوج مداری است و خیلی آهسته در فاصله ی ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ واحد نجومی دور خورشید در مدار خود حرکت می کند. اما هنوز هم پس از گذشت سال های طولانی مردم فارسی زبان بهترین ترجمه این کتاب را از آن قلم شیوای احمد شاملو می دانند. در هشتمین قدم از لیست برترین بازی های کامپیوتری، قطعا Modern Warfare 2 (ندای وظیفه: جنگاوری نوین 2) والاترین نسخه در سری ندای وظیفه و یکی از بهترین بازی های PC محسوب میشود. با وجود این که نمیتوان بهطور دقیق مشخص کرد که سهم هر کدام از این گازها در اثر گلخانهای زمین چقدر است اما بخار آب بین ۳۶٪ تا ۷۰٪، دیاکسید کربن بین ۹٪ تا ۲۶٪، متان بین ۴٪ تا ۹٪ و اوزون حدود ۳٪ تا ۷٪ در فرایند اثر گلخانهای زمین نقش بازی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید