معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

از این زیج نه سال استخراج تقویم کردند که چاپ و منتشر شد.در عمل به آلات رصدی،اسطرلاب و ربع مجیّب به نحو کمال و معرفت آلاتی که در کتابهای یاد شده مذکور است.از کتب طبّ:قانونچه محمد بن محمود چغمینی شرح الاسباب نفیس بن عوض بن حکیم طبیب تشریح کلیات قانون شیخ الرئیس؛در علم درایه و رجال:دوره کامل رساله استاد علامه شعرانی که تاکنون چاپ نگشته است و دوره کامل «جامع الرواه اردبیلی» علیه الرحمه؛در حدیث و روایت:جامع وافی فیض کاشانی (رضوان الله تعالی علیه):پس از خواندن جامع وافی به انخراط در سلک روات دین و انسلاک درسلسله حمله احادیث صادره از اهل بیت عصمت و وحی مشرف گشته است که دستخط شریف علامه شعرانی در کتاب «درآسمان معرفت» حضرت مولی آمده است.اساتید:در محضر علامه رفیعی قزوینی:در آن سنوات استاد آیه الله حاج میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی (قدس سره) از قزوین به تهران تشریف فرما شدند و اقامت فرمودند که به هدایت جناب استاد شعرانی به حضور شریفش تشرّف یافتند و چند سالی (۵ سال) در محضر مبارکش نیز به تحصیل علوم عقلی و نقلی و عرفانی از اسفار صدر اعظم فلاسفه و شرح علامه محمد بن حمزه مشهور به ابن فناری بر مصباح الانس صدر الدین قونوی و خارج فقه (طهارت و صلوه و اجاره از روی متن عروه الوثقی فقیه آقا سید محمد کاظم یزدی) و خارج اصول (از متن کفایه الاصول آخوند خراسانی) مشتغل بودند و به «فاضل آملی» از زبان مبارک ایشان وصف می شدند.در محضر درس آیه الله حکیم الهی قمشه ای (رضوان الله تعالی علیه)تمام حکمت منظومه متأله سبزواری و مبحث نفس اسفار و حدود نصف شرح خواجه بر اشارات شیخ رئیس را تلمذ نمودند.

بنان نه تنها در اواز قدیمی و کلاسیک ایران استاد بود، بلکه در نغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت. امروزه این آتشفشان نهتنها به خاطر زندگی کردن سه میلیون ایتالیایی در مجاورت آن بلکه به این دلیل که مدتهای مدیدی است که خاموش مانده، بسیار خطرناک است. با وجود اینکه آخرین فوران این آتشفشان ۶۴۰,۰۰۰ سال پیش اتفاق افتادهاست، وجود آبفشانهای گرمابی (hydrothermal) روی سطح داغ و گلولای میتوانند بهشکل بالقوه، خطرناک باشند. آخرین فعالیت آتشفشانی دماوند در 38500 سال پیش رخ داد.

پدرش مرحوم رضا بخش زوار انسانی وارسته و پارسا بود که به عنوان مؤذن هر صبح و ظهر و شام گل بانگ توحید را با صدای رسا و دلنواز سر می داد و با نوای دلنشینی از سنخ عالم ملکوت مردمان را به خیر العمل یعنی نماز و عبادت و به سوی فلاح ورستگاری دعوت می کرد. در صورت نبود دی کرومات آمونیوم می توانیم این آزمایش را با سرکه و جوش شیرین نیز انجام داد. فرزند حاج سید عبدالله مقیم چلاو (چلاب ) آمل بود ./ تحصیلات مقدماتی را در آمل و تهران انجام و سپس به نجف اشرف رفت .

البته رعایت نکات ایمنی در هنگام انجام آزمایش و حضور یک بزرگتر ضروری است. این روستا در دهستان کترا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۷۰ نفر بودهاست. این جمعیت پرشمار بهویژه در تعطیلات آخر هفته نوروز و تا بستان بیآن که روش برخورد با طبیعت را بدانند، وارد محیط کوهستان میشوند. در دهانهی این کوه آتشفشانی نیز دریاچهی نمکی به وجود آمده که زیباییهای خاص خود را دارد. در دامنه جنوبی سبلان نیز، چشمههای گوگردی زیادی وجود دارند که آب آنها در حدود 40 درجه سانتی گراد حرارت دارد. آنها نقش رابط را بین روستا و رئیس بخش «علاقهدار» داشتند.

وقتی فوران به صورت انفجاری باشد اثراتی همچون پرتاب جریان گدازه همراه با گازها سمی، پرتاب خاکستر و سنگهای بسیار داغ را بهدنبال دارد. در سال ۱۹۷۷، جریان مواد مذاب، جان ۱۰۰ نفر را گرفت و بر طبق گزارشها برخی منابع، هزاران نفر به اشکال گوناگون، قربانی این حادثه شدند. خطرناکترین فوران این آتشفشان در سال ۱۶۶۹ اتفاق افتاد که در جریان آن، گدازهها و مواد مذاب آتشفشانی، چندین روستای مجاور و بخشهایی از کاتانیا، شهری باستانی در شرق سیسیل را تخریب کردند. زمانی که فشار گازها و سنگ های مذاب در هسته زمین بسیار بالامی رود، فوران اتفاق می افتد.

در سال ۱۷۷۲ این آتشفشان، ۴۰ روستا را که در دامنههای این کوه قرار داشتند بهطور کلی ویران کرد و بیشتر از ۳۰۰۰ نفر از ساکنان این منطقه را به کام مرگ کشاند. از قرن شانزدهم، این کوه بهطور مداوم، بسیاری از ساکنان روستاهای اطراف را به کام مرگ فرستادهاست. در ساحل زیبای ناپل (Naples)، کوه آتشفشان خطرناکی به خواب رفته است که در گذشته با به کام مرگ فرستادن همهی جمعیت شهر، قدرت ویرانگرش را به نمایش گذاشته است. از ديگر کانى هاى صنعتى مى توان به باريت اشاره نمود که معدنى از اين کانى قبلا به صورت کوچک مقياس کار مى شده است.

چینخوردگی که ناشی از حرکت لایههای زمین است. این کوه در انتها به سنگی صاف و تخت مانندی می رسد که به همین دلیل صفه نامیده می شود. شاکلهی اصلی آتشفشان تفتان از 2 کوه تشکیل گردیده است که توسط بخش زین مانندی به یکدیگر متصل شدهاند. این موضوع نشان میدهد که آتشفشانهای سهند چند مرحله فعالیت داشتهاند و در بازههای زمانی مختلف، آرامش نسبی داشتهاند. از این بین 3 آتشفشان تفتان، دماوند و بزمان در زمرهی آتشفشانهای فعال قرار میگیرند. ارتفاع کوه دماوند حدود 5610 متر است. ارتفاع قلهی این کوه حدود 4811 متر میباشد که در بالای آن قلهی آن هم یک دریاچه کوچک زیبا وجود دارد.

در بالای سنگ کتیبه، دو پرنده در حال پروازند. در سال ۱۹۹۲ دو رود تشکیل شده از مواد مذاب، جمعیت ۸۰۰۰ نفری این شهر را با خطری جدی مواجه کرد. این آتشفشان، بلندترین و فعالترین آتشفشان در منطقهی اروپا است و یک تهدید بسیار جدی برای ساکنان روستاها و شهرهای جزیرهی سیسیل به شمار میرود. این آتشفشان که در جزیرهی جاوه (Java) در اندونزی واقع شده، تهدیدی جدی برای منطقهی وسیعی از اطراف آن به شمار میرود. تفتان که به عنوان یک منطقهی آتشفشانی شناخته میشود تا پاکستان شمالی امتداد مییابد و در حقیقت به کوه سلطان در پاکستان که در حال حاضر غیرفعال است، تعلق دارد.

آتشفشان دماوند از دید زمینشناسی یک سامانه آتشفشانی فعال است ولی فعالیت آن در حد خروج بخار و گاز و چشمههای آب گرم و همچنین بعضی از تظاهرات سطحی از نهشته های وابسته به یک سامانه آتشفشانی و همچنین اثرگذاری بر فرم و ریخت دره ها و ایجاد لغزشهای گوناگون به عنوان اثرهای ثانویه بوده است. ولی در این واکنش اکسیژن به عنوان واکنش دهنده ، حضور ندارد .بنابراین بر روی کره ی ماه هم میتوان آتشفشان رومیزی درست کرد . هیمالیا با داشتن ۱۴ قله بالای ۸۰۰۰ متر از اهمیت و مقام خاصی چه از نظر تاثیرش بر اکوسیستم کره زمین و چه از لحاظ تاریخ کوهنوردی جهان برخوردار است .

این کوه با شمارهی 12/19496 در فهرست آثار طبیعی ملی کشور ثبت گردیده و سند تملک آن از ارتفاع بالای 3600 متری سبلان به وسعت 6200 هکتار به نام سازمان محافظت محیطزیست صادر شده است. جالبتر اینکه عدهای بر این باورند که کوه سبلان محل بعثت پیامبر ایران یعنی زرتشت بوده و حتی در کتاب «چنین گفت زرتشت» اثر «فردریش نیچه» به پایین آمدن زرتشت از کوه سبلان اشاره شده است. این اثر از سال ۲۰۰۶ یکی از آثار ثبت شدهٔ ایران در میراث جهانی یونسکو است. در سال ۲۰۰۶ در حدود ۵۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰۰,۰۰۰ نفر نیز بیخانمان شدند.

در سال ۲۰۰۲، فوران دیگری به کشته شدن ۴۵ نفر منجر شد، ۱۵ درصد از ساختمانهای شهر گوما (Goma) تخریب شد و نزدیک به ۱۲۰۰۰۰ نفر بیخانمان شدند. دانشمندان معتقدند که اگر روزی این آتش فشان فوران کند، عواقب فاجعه آمیزی، دامن بخشهای عظیمی از آمریکا و کانادا را خواهد گرفت. گرچه در حال حاضر این آتشفشان غیرفعال است اما احتمال فوران آن در آیندهای نزدیک، بسیار بالا است بهطوری که قدرت ویرانگری آن را میتوان با آتشفشان وزوو مقایسه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید