معرفی و دانلود برترین مستند ها در زمینه نجوم , فضا و کهکشان

به این ترتیب در زهره خورشید از غرب طلوع می کند در طی زمانی معادل ۶۰ روز زمینی آسمان را می پیماید و در سمت شرق غروب می کند و برای مدت ۶۰ روز زمینی شب است تا دوباره آفتاب از غرب طلوع کند. مشتری با وجود جثه بزرگش تندتر از زمین به دور خود می چرخد به صورتی که حرکت وضعی آن ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه طول می کشد و مدت زمان گرد شش به دور خورشید (حرکت انتقالی) ۸/۱۱ سال زمینی است. با توجه به فاصلۀ زیاد زحل از خورشید، سرعت حرکت انتقالی آن یک سوم زمین است و تقریباً ۵/۲۹سال طول می کشد تا یک دور گرد خورشید بگردد.

مدت زمان حرکت وضعی زمین(چرخش به دور خود) ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه و مدت زمان حرکت انتقالی زمین(گردش دور خورشید) ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است. رقص کیهانی حیات در کائنات شکل واقعی زمین فتوسنتز چرخه طبیعی آب آتشفشان در منظومه شمسی حیات فرازمینی ادموند هالی نیروهای وارد بر هواپیما کهکشان انفجاری وزن ظاهری آغاز و شکلگیری کائنات حرکت در منظومه شمسی حیات در منظومه شمسی اگر ستاره نباشد!

تعریف سیارات کوتوله: جسمی آسمانی که در مداری به دور خورشید می گردد و به قدر کافی جرم داشته باشد تا به تعادل هیدروستاتیکی برسد (شکل گرد داشته باشد)، و منطقه اطراف مدارش را پاک نکرده باشد و قمر نباشد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. جرم مشتری ۳۱۸ برابر جرم زمین است در واقع مشتری آنقدر سنگین است که جرمش دو برابر جرم مجموع مواد دیگر موجود در منظومۀ شمسی به جز خورشید می باشد.

«و بزرگترین نقیصه­ای که در این کتاب موجود است، حذف شواهد است که برخلاف سایر فرهنگ­نویسان متقدّم که همه از اشعار و ابیات شعر استشهاد کرده­اند، وی برای هیچ لغت شاهد و مثال ننموده است» (برهان، 1376: 1/ نود). این اخترک را فقط یک بار به سال ۱۹۰۹ یک اخترشناس ترک توانسته بود ببیند که تو یک کنگرهى بینالمللى نجوم هم با کشفش هیاهوى زیادى به راه انداخت اما واسه خاطر لباسى که تنش بود هیچ کس حرفش را باور نکرد.

زمان حرکت وضعی هر دو هم ۴/۶ روز است . در حالی که مدت حرکت وضعی آن ۷۵/۱۶ساعت است. ویژگی اشیاء سبب میشود که هر چیزی هنگام تابیدن نور به آن به صورت رنگ – همان بخش از طیف نور که از اشیاء به چشم منعکس میشود- دیده شود؛ یعنی در واقع رنگ بازتابی از نور است و این بازتاب رنگ کیفیت نوری است که از سطح برمیگردد و به شکلهای متفاوت درمیآید. در سطح زهره رشته کوه، آتشفشان ها (نزدیک به ۱۶۰۰ آتشفشان) و دشت های صاف (دو سوم سیاره) و حتی زلزله وجود دارد. البته ابرهای ضخیم اجازۀ دیده شدن خورشید از سطح زهره را نمی دهند، همین ابرها باعث شده اند که زهره بعد از خورشید و ماه درخشانترین شی آسمانی باشد.

در سطح مریخ آب به صورت مایع وجود ندارد بلکه در کلاهکهای قطبی به صورت یخ دیده می شود. اورانوس با چشم برهنه فقط در صورت مساعد بودن شرایط آسمان در آسمان کاملاً تاریک و صاف به صورت کم نورترین ستاره ای که با چشم دیده می شود به نظر می رسد. در سال 1984 ستاره شناسان صفحه سیاره ای دیگری پیرامون ستاره پیکتوریس بتا (Beta Pictoris) در صورت فلکی پیکتور(Pictor) مشاهده نمودند. بااینحال، مشتری نسبت به حرارت دریافتی از خورشید، حرارت بیشتری را از خود منتشر میکند.مقدار حرارت تولیدشده از مشتری برابر با کل تشعشعات خورشیدی دریافتی این سیاره است.

خوشحالی وصف ناپذیری وجود افراد مقابل او که داستان اختراع او را در کتابهای تاریخ خوانده بودند فرا گرفت , اما در کنار این ماجرا ، دامنه جنگ هر لحظه شدت و وسعت بیشتری پیدا می کرد و دشمن به زمین نزدیکتر می شد، بنابراین جایی برای توضیحات بیشتر باقی نمانده بود . این سفینه درسال 1974 میلادی از فاصله 200 هزار کیلومتری سطح عطارد عبور کرد و تصاویر نزدیکی از سطح آن به زمین ارسال نمود. حلقه درونیتر، از مدار ادراستیا شروع و تا مدار آمالتیا (Amalthea ) در 181000 کیلومتری کشیده شده است.

فوبوس در مغرب طلوع و 5/4 ساعت بعد در مشرق غروب ميكند. مشاهدۀ عُطارِد خیلی آسان نیست از آنجا که همیشه نزدیک خورشید است فقط نزدیک افق در قرمزی غروب یا سپیدۀ صبح دیده می شود. بدیهی است که بهرام نمی تواند در آنجا مستقر شود، زیرا او پادشاه آیندة ایران است و محل استقرار او ایران خواهد بود. زمین در ابتدای پیدایش مانند دیگر سیارت سنگی داغ و مذاب بود و به تدریج سردتر شد. با این وجود به دلیل اینکه پلوتون بیش از هفتاد سال یک سیاره بود مانند دیگر سیارات به معرفی آن می پردازیم.

زنی به نام Betty Klem نوری را دید که به سمت او میآید و حدود ۷۰۰ متر آن طرف تر فرود آمده است. مدت گردش ماه به دور زمین تقریباً ۲۸ روز است که دقیقاً برابر با مدت چرخش ماه به دور خودش است، بنابراین همیشه یک طرف ماه رو به زمین قرار دارد. به دلیل همین سرعت چرخش زیاد بخشهای استوایی سیاره به طرف بیرون شکم داده است. به همین دلیل خورشید و تمام سیاراتی که گردش می چرخند مجموعه ای از اجرام آسمانی را تشکیل می دهند که به آن منظومه شمسی می گوییم. این فیلم درباره صادق جوان متاهلی است که مدتی است کار خود را از دست داده است.

مرتبط بخوانید: اصطلاحات کسب و کار به انگلیسی : ۵۰ واژه واقعا ضروری! پلوتون و کارُن هر ۴/۶ روز یک بار به دور مرکز مشترکی می گردند. در مرکز مشتری هسته ای صخره ای تقریباً به اندازۀ زمین وجود دارد. زهره تقریباً به اندازۀ زمین است. شبانه روز مریخ تقریباً به اندازۀ زمین طول می کشد و ۲۴ ساعت و نیم است. نقطه قرمز مریخ چیست؟ مریخ در آسمان شب همچون ستاره ای قرمز رنگ و درخشان پدیدار می گردد. سیاره های منظومۀ خورشیدی به ترتیب عبارتند از : تیر یا عطارد، زهره یا ناهید، زمین، مریخ یا بهرام، مشتری یا برجیس، زحل یا کیوان، اورانوس و نپتون چهار سیاره اول سنگی و چهار سیاره بعدی گازی هستند.

به این حالتهای متفاوت، فازهای سیاره زهره می گویند. علامتهای راداری کاوشگرهای فضایی نشان داده اند که سطح زهره از کوهها و دره های بسیار پوشیده شده است. پرتوهای تابناک خورشید به درون جو سیاره راه پیدا می کنند اما انبوه قطرات بسیار ریز اسید سولفوریک و مقادیر زیاد دی اکسید کربن در ابرهای ونوس، به نظر مانند تله ای، بیشتر انرژی خورشید را در سطح سیاره محبوس کرده اند. جو ندارد و خورشید در روز سطح آن را داغ می کند و دمایش را تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد بالا می برد ولی در شب دمای آن به شدت پایین می آید و به منهای ۱۷۰ درجه سانتیگراد می رسد.

اما آن روز صبح گرچه از این کارهاى معمولىِ هر روزه کُلّى لذت برد موقعى که آخرین آب را پاى گل داد و خواست بگذاردش زیرِ سرپوش چیزى نماندهبود که اشکش سرازیر شود. فاصلۀ متوسط آن تا خورشید ۵۸ میلیون کیلومتر است و تا فاصلۀ ۶/۴۶ میلیون کیلومتری به خورشید نزدیک می شود که ۷۰ درصد نزدیکتر از فاصلۀ زمین تا خورشید است. زمین یک ماه طبیعی دارد که در فاصله متوسط ۳۹۰۰۰۰ کیلومتری آن قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۶ ناسا کاوشگر فضایی افقهای نو نامیده میشود، قرار است ویژگیهای سیارهشناختی پلوتو و قمرهای آن را بررسی و دادهبرداری نماید.

هری استمپر (بروس ویلیس) یکی از این حفاران است که گروه خود را در یک سفر فضایی به این سنگ می رساند. از طرفی شب و روز در خردهسیارکها نیز تقریبا بیمعنی است و میتوان تمام این جسم فضایی کوچک را با صفحات خورشیدی پوشاند تا از نیروی الکتریسیته کافی در هر لحظه برخوردار شد. ناسا برای کمک به شناسایی بهتر این قمر، فضاپیمای روباتیک کاسینی را دوهفته پیش به فضا فرستاد که در حال حاضر در مدار سیاره زحل قرار دارد. این سیاره به حالتی بسیار عجیب به پهلو خوابیده است یعنی محور چرخشش با صفحۀ مدارش به دور خورشید زاویه ای حدود ۹۷ درجه می سازد.

چرخش این سیاره به دور محور خود معکوس است و یک دور آن 243 روز زمینی طول می کشد. محور چرخش مریخ منحرف است در نتیجه مانند زمین دارای فصول است. اتمسفر: اتمسفر مریخ 61 مرتبه نازکتر از اتمسفر زمین است و تقریبا به طور کامل شامل کربن دیاکسید کربن میشود؛ در حالی که دیاکسید کربن تنها 0/04 درصد از اتمسفر زمین را تشکیل میدهد. جو بسیار رقیقی دارد که از دی اکسید کربن درست شده است و قابل نفس کشیدن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید