فلات ایران و کوههای موجود در آن

اینکه یک نفر در کوه بر اساس یک اشتباه در جلوی چشمانت سقوط میکند و میمیرد یک بحث است، ولی اینکه در کمپ نشستهای و زلزله میآید و دیگر هیچ اطلاعی از سایر دوستانت نداری خیلی وحشتناک است. حزب آزادگان افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای لاحقه آن اعتقاد عمیق داشته، در تطبیق آن کوشا بوده، در سطح کشور و جهان تخطی از آن را محکوم دانسته و این حقوق را چکیده والاترین ارزشهای انسانی همه فرهنگها دانسته و در مغایرت با اصول اعتقادی هیچ آینی نمی داند.

در زندگی واقعی نیز این میراث تاریخی تا امروز اثرات زیانبار خود را به جا گذاشته و موجب بیزاری مردم از سیاست و سیاستمداران گردیده است. از زمانیکه ادموند هیلاری و تنزینگ نورگای برای اولینبار در سال ۱۹۵۳ قلهی اورست را فتح کردند، ماجراجویان سراسر دنیا سعی کردهاند که همین تجربه را تکرار کنند. همچنین در لغتنامه دهخدا آمدهاست که بالابند دهی است از دهستان گلیجان شهسوار که در هزارگزی جنوب باختری شهسوار واقع است. ارتفاع آن از زمین کمی بیش از ۵۰۰ متر و صعود به غار بسیار دشوار و مستلزم تلاش فراوان است.

انسان را نمی توان با کوته اندیشی به خوب و بد تقسیم نمود، زیرا او قدرت آموختن و خرد ورزیدن دارد. نبود تجربه سیاسی دموکراتیک در گذشته ها و خاطرات تلخ از تجربه دولتهای اقتدارگرا در سه دهه اخیر، نه تنها بر این بیگانگی مردم از سیاست افزوده است، بلکه علاوه بر آن سیاست را عمل فریبکارانه و فتنه انگیز معرفی نموده است. فردیت انسان تنها در جامعه و همراه با همنوعانش شگوفا می گردد. ولی ما باید از داریوش بزرگ سپاسگزاری کنیم بخاطر اینکه بعد از اتمام کار بنای یادبود بیستون، فرمان داد که زیر این بنای یادبود را بتراشند و همین عمل باعث شد که تا قرنها دست بشر این اثر با ارزش تاریخی را لمس نکند و از آسیب های ناشی از خوی زشت انسانها دور نگهداشته شود.نکته جالبی که در مورد این نقش برجسته وجود دارد شباهت زیاد آن با نگاره شاه لولوبی ها، آنوبنی نی است که در ۱۴۰ کیلومتری بیستون در سرپل ذهاب قرار دار که در این نگاره هم آنوبنی نی (آنوبانینی) کمانی در دست چپ و تبرزینی در دست راست خود دارد و پای خود را بر سینه دشمنی که بر زمین افتاده، نهاده است و الهه ایشتار در حال دادن حلقه حکومت به اوست.

از این رو خط الرأس بیستون مضرس و دندانه دار شده است. انرژی حاصل از این ذخایر تقریبا در برابر انرژی مخازن نفت جهان است. در تساوی حقوقی انسانها قطع نظر از منشای نژادی، زبان، مذهب، زادگاه، جنسيت، اعتقادات سياسی و فلسفی در برابر قانون مساوی می باشند. احزاب سیاسی بین دولت و جامعه به حیث یک واسطه عمل می کنند، خواستها و تقاضا های جامعه را تدوین کرده و برای قانون گذاری و یا اجراات حکومتی به کارمی گیرند. نمونه های موجود این انحراف کشنده ایدئولوژیک ساختن قومیت، زبان و مذهب می باشد که کشور را به صوب تباهی می کشاند.

برهمین مبنا است که ما دموکراسی را ممکن می دانیم. حیثیت و کرامت انسانی ایجاب می کند که وی همراه با سایر اعضای جامعه سرنوشت زندگی شان را تعیین بکنند. آزادی در مفهوم بسيارساده و کارآمد آن عبارت است از رهايی انسانها از اجبارات و سرکوبهای بيرونی، رهايی از گرسنگی، جهالت و ترس و همچنان آزاد بودن در مشارکت و سهم گيری در تعيين سرنوشت شان، آزادی در تکامل بخشيدن به شخصيت خودی شان، آزادی در تامين حوايج اجتماعی و آزادی در انتخاب سرنوشت خودشان.

هم آزادی و هم برابری مسلزم چنان ساختارهای اجتماعی و شرايط اقتصادی اند که به هرکس حق و شرايط مساوی برای تکامل و مشارکتش در امور اجتماعی و سياسی می دهد. بیستون در زبان فارسی، موضوعات مختلفی را در ذهن ما تداعی میکند. علاوه بر این ما انسان را یک موجود خرد گرا و طبیعی و همچنان یک موجود دارای خصال فردی و اجتماعی می شناسیم. اعتقاد به آزادی به عنوان يک ارزش پايهای، درونی گرديدن جمعی و فردی آزادی در حزب، ايمان به پايداری و پيروزی در مبارزه را صيقل داده و عرصه را بر دشمنان آزادی پيوسته تنگ تر می گرداند.

برابری مستلزم توزيع عادلانه آن منابعی است که برای آزادی انسانها ضروری می باشند، اين منابع عبارتند از قدرت اقتصادی، تعليم و تربيت و دسترسی به فرهنگ. رتبه هفتم به «پاونیس مانز» با ارتفاع ۱۴ کیلومتر میرسد که روی مریخ قرار شده است. حیثیت و کرامت انسان امر ذاتی بوده و فارغ از آنست که چه توانایی و یا سود مندی ای دارد. بنابر این ایجاد یک نظم اجتماعی بهتر که خود را به رعایت حیثیت و کرامت انسانی مکلف بداند، هم ممکن است و هم ضروری.

همه آنها برای تامین یک زندگی ای که متضمن حفظ حیثیت و کرامت انسانی باشد مشترکاً مسؤولیت داشته باشند. س: آیا بهتر نبود، در زمان خروج نیروهای شوروی، ازقبل، رهبران تنظیم ها، برنامه هایی برای تصرف کابل، نیروهای ضربتی برای امنیت و دیگر شهر ها، کادر های مجرب اداری، تکنوکرات های موجود و غیره را، آماده و یا تربیت می کردند، تا هم از هرج و مرج و هم از چور و چپاول جلوگیری می شد؟ روح ساختارهای اجتماعی قطعه قطعه و نامتمایز چنان در اعماق اندیشه های اولیای امور لانه کرده است که استحکام مهمترین اصل یک جامعه سیاسی یعنی دولت را به بازی گرفته و جامعه را باز به دوران اداره ملیشه ای می کشاند.

از آن زمان تاکنون نیز حدودا ۳۶۰۰ کوهنورد موفق به صعود قله اورست شده اند، با اینکه این راه همیشه با موفقیت همراه نبوده و برخی ها نیز جان خود را از دست داده اند اما صعود به چنین جایی همیشه سرشار از لذت و هیجان است؛ مخصوصا در سال های اخیر با پیشرفت تجهیزات کوهنوردی از لحاظ ایمنی تا حد زیادی افزایش یافته است. گفتنی است که سید حیدر آملی، دو معاصر همنام دارد: سید حیدر بن علی که بایستی مولف کشکول در سال ۷۳۵ هجری بوده باشد سید حیدر بن علی بن حیدر که در سال ۷۵۹ (دقیقا دو سال پیش از سید حیدر آملی) از فخر المحققین اجازه دریافت کرد.

ايشان همواره از اساتيد خود به نيکي و بزرگي ياد مي کرد ولي در بين آنان مرحوم آيت الله نائيني نزد او از عظمت و ابهت خاصي برخوردار بود و از مباني اجتهادي وي دفاع مي کرد. عده زیادى از قضات را پس از سلب صلاحیت اخراج کرد. در حالیکه همه افراد جامعه و در راس آنها سازمانهای سیاسی متعهد ملزم به زمینه سازی چنین تحولی در محدوده های صلاحیتهای شان می باشند، در مراحل مختلف تاریخ بشریت اکثراً این دولتهای کارساز یا دولتهایی بوده اند که چنین تقاضاهای موثر را با استفاده از امکانات وسیع دامن زده و خود به تدریج توانایی پاسخگویی بدانها را پیدا نموده و فعالیتهای سیاسی نهادینه شده ای را در همین راستا سامان داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید