سیاره – ویکی نجوم

و دنیایی عالی را خلق کرده که یکی از کاریزماتیک ترین دنیاهای بازی در این صنعت محسوب می شود و پتانسیل بالایی برای داستان گویی دارد (همانطور که گفتم آن قدر پتانسیل داشت که تل تیل به سراغ آن برود و یکی از برترین بازی هایش را در دنیای این بازی بسازد) و یک داستان خوب را نیز در این دنیای جذاب قرار داده تا از هر لحاظ دارای یک بخش داستانی موفق و قدرتمند باشد.

مایک بران پس از کشف آن دوست داشت نام دختر خود ” لیلا ” را بر روی آن بگذارد که اتحادیه نجوم اجازه این کار را به او نداد. عناصر سنگینتر هیدروژن و هلیوم پس از انفجار ستارگان باستانی، هسته خورشیدی را تشکیل دادند و این مواد در جهان غنی هستند. خورشید در جمعیت ستارگان نخستین قرار دارد و با توجه به تقویم مهبانگ، در مرحلهٔ پس از تکامل جهان متولد شد و در نتیجه دارای مواد سنگینتری از جمله هیدروژن و هلیوم است و بزرگتر از ستارگان متولدشده در جمعیت دومین ستارگان است.

این سیاره نورانی ترین جرم آسمانی در منظومه شمسی پس از خورشید است و دارای گوشتهٔ ضخیم سیلیکاتی است که در اطراف هستهٔ آهنی آن قرار دارد و شواهد نشان دادهاست که فعالیتهای درونی دارد. این محل فقط 10 مایل از چراپونجی (یکی دیگر از مرطوب ترین مکان ها) دور است. » «دربارهی دیگر اجرام یخی کمربند کویپر چطور؟ دوم، فاصله گرفتن از خورشید تا ۴۰-۱۰ واحد نجومی است که احتمالاً توسط برخوردهای کمربند کویپر ایجاد گردیدهاست. هسته خارجی از آهن و مایعات نیکل تشکیل شده و با ضخامت ۲۳۰۰ کیلومتر و عامل ایجاد میدان مغناطیسی زمین است. دما در بالای خمری آمریکا 125 درجه سانتی گراد است ، در حالی که دما 2.5 کیلومتر در کیلومتر افزایش می یابد.

و در غرب غروب می کند و تا ۸۸ روز زمینی دیگر که دوباره طلوع کند شب حکمفرما می شود.بنابر این یک شبانه روز عطارد ۱۷۶ روز زمینی و دو برابر سالش طول میکشد! زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است که صبح و عصر در نزدیکی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود و مانند زمین، کوه و دشت دارد و باز هم به دلیل نزدیکی به خورشید آب و موجود زنده ندارد. پژوهشها نشان دادهاست که مریخ حدود ۲ میلیون سال پیش فعالیتهای زمینشناسی داشتهاست و ردهایی از آب در سطح آن دیده شدهاست. فعالیتهای سطح خورشید مانند شراره خورشیدی، خروج جرم از تاج خورشیدی، مزاحم خورشیدی، و ایجاد آبوهوای فضایی سبب جاذبه و طوفانهای زمین میشوند.

زمین تنها سیارهای است که فعالیتهای زمینشناسی دارد و در آن زندگی وجود دارد. کمربند کوئیپر محل زندگی سه سیاره کوتوله رسمی است: پلوتو ، هائومه و ماکماک. ولی تو اگر مرا اهلی کنی زندگی من همچون خورشید روشن خواهد شد. که عمدتاً از سیلیکات و فلزات تشکیل شدهاند و به خورشید نزدیک هستند. قرار دارد که عمدتاً از سنگ ساخته شدهاند و دارای تعدادی ماه هستند و هیچ حلقه سیارهای ندارند.

هر چهار سیارهٔ بیرونی دارای حلقه سیارهای هستند، هر چند که تنها حلقهٔ زحل به راحتی از زمین دیده شدهاست. تعامل میدان مغناطیسی و ذرات آن مشخص میکند که زمین دارای جو فوقانی است، که در آن تعاملاتی سبب ایجاد شفق قطبی میشود که در نزدیکی قطب مغناطیسی دیده میشوند. کرات تا حد زیادی سپرهای منظومه شمسی محسوب میشوند و میدان مغناطیسی سیاره (برای آن دسته سیارات که دارای میدان مغناطیسی میباشند) سپری برای محافظت از سیارهٔ خود است. برای شناسایی بیشتر مریخ اطلاعات زیادی که از سفینه های فضایی به دست آمده دانشمندان در اختیار دارند .

اورانوس و نپتون نیز به مراتب از زمین (کمتر از ۲۰ برابر جرم زمین) بزرگترند و در سطح خود بیشتر دارای یخاند. بیشتر کاوشگرهای فضایی که به سوی کمربند سیارکی فرستاده شدهاند، حادثهای ندیدهاند. در واقع زهره آنقدر کند و آهسته دوران میکند که یک شبانهروز آن ۲۴۳ روز و یک سال شمسی در زهره هم کمی کمتر از این اندازه و ۲۲۵ روز است. یک روز طول می کشد تا یک چرخش کامل شود. در عوض، پرتو را به دو بخش تقسیم می شد، بسته به اینکه آیا اسپین اتمی گرا شد و یا پایین است.

برای هر جفت دو جمله بنویسید. اصطلاح “تروجان” برای اجسام کوچک در هر زبان دیگری به کار میرود. بطلمیوس در رساله ی دهم کتاب خود المجسطی مشاهدات نه گانه ای را بیان کرده است که ما در جدولی که در ذیل آمده است به مشاهده و بررسی آن پرداخته ایم. عطارد، مریخ، مشتری و زحل با چشم غیرمسلح و اورانوس و نپتون با دوربین شکاری/دوچشمی قابل مشاهده خواهند بود. کمربند سیارکی مدار بین مریخ و مشتری را اشغال کردهاست و ۲٫۳ تا ۳٫۳ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. زمین بزرگترین و متراکمترین سیارهٔ درونی منظومه شمسی است که ۱ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد.

اریس یک سیاره کوتوله طبقهبندی شد و همچنین یک جسم فرانپتونی(TNO) می باشد که به مدارهایی که دورتر از فاصلهی میانگین نپتون تا خورشید هستند گفته می شود. گرافیک بازی از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و تمام جزئیات بازی را به صورت کامل نمایش می دهد. از آن جا که سیارات از یک صفحهٔ یکپارچهٔ فلزی تشکیل میشوند، خورشید به منظور دارابودن فلزات زیاد به گونهای بسیار مهم و حیاتی است. گدازههای تاج خورشیدی و حوادث مشابه آن، ضربهای به یک میدان مغناطیسی و سطح خورشید است. و ثالثا، اطراف مدار حرکت خود را تمیز کرده است. این سیاره به دلیل اختلالاتی که در مدار اورانوس مشاهده شد، کشف شد.

سطح ماه با لکه های تاریک بزرگ پوشیده شده است که حتی با چشم غیر مسلح از زمین قابل مشاهده است. قطر سرس اندکی کمتر از ۱۰۰۰ کیلومتر است و یک تودهٔ به اندازه کافی بزرگ برای گرانش و به شکل کروی است. میانگین فاصله مریخ از خورشید حدود ۲۲۷.۹۲۰.۰۰۰ کیلومتر می باشد این فاصله تقریبا ۵/۱ برابر فاصله زمین تا خورشید است. این فیلم داستان رامین راستین است که سال هاست همسرش ترنج را از دست داده و یک رستوران به همین نام دارد به خاطر فعالیت های یک رستوران بزرگ به نام پاستا دا پیتزا که خانم خنجری و همسرش تورج آنجا را اداره می کنند رونق خود را از دست داده است و ورشکست شده و می خواهد به زودی آنجا را تخلیه کند.

قاره بزرگتر در شمال زهره موسوم به “ایشتارترا” است که نام الهه عشق در بابل است. سنگی که بعدها شومیکر-لوی 9 نام گرفت، احتمالا یک بار به دور خورشید چرخیده و سپس توسط گرانش سیاره مشتری به سمت این سیاره کشیده شده است. تصور میشود که این سیارکها باقی ماندهٔ ذرات منظومه شمسی باشند که به دلیل گرانش مشتری نتوانستند به هم بپیوندند و سیاره تشکیل بدهند. سیارکها در کمربند سیارکی بر اساس ویژگیهای مداری به گروههای سیارکی و خانوادهها تقسیم میشوند.

بادهای خورشیدی سبب میشوند که اجرام منظومه شمسی به سختی بتوانند ۱۰۰ واحد نجومی از خورشید فاصله بگیرند. جو تیر بسیار ناچیز است و توسط بادهای خورشیدی محاصره شدهاست. میدان مغناطیسی زمین توسط جو زمین با دوری از بادهای خورشیدی متوقف میشود. ولی این سیارک کوچک سالانه انرژی زمین را دریافت می کند و در هر قرن حدود 1.2 ملی ثانیه از سرعت زمین را کاهش می یابد . سرس در قرن نوزدهم کشف شد و از ابتدا به عنوان سیاره انتخاب شد، اما طبق طبقه بندیها در سال ۱۸۵۰، سرس به عنوان یک سیارک انتخاب شد. سرس بزرگترین سیارک منظومه شمسی و یک سیاره کوتولهاست که ۲٫۷۷ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد.

ناهید دومین سیاره نزدیک به خورشید و ششمین سیارهٔ بزرگ منظومه شمسی است و ۰٫۷ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. مریخ از زمین و زهره کوچکتر (۰٫۱۰۷ برابر جرم زمین) است و ۱٫۵ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد. چگالی سیاره زهره 5/24 برابر چگالی آب است که کمی از چگالی زمین و عطارد کمتر است و احتمالاً ساختار درونی آن به ساختار درونی زمین شباهت دارد. سیاره ای صخره ای و غنی از آب ، بسیار شبیه به کره زمین در فاصله ای بسیار نزدیک به منظومه شمسی کشف شد. جالب است که در سال 2005پیشنهاد قبلی IAU دیمتر را به وضعیت سیاره ای ترمیم داد و سیاره شارون و اریس ساخته شد.

ساعت 12 و 30 دقیقه این شرایط رخ خواهد داد. این کتاب جانمایهای دانشگاهی دارد که پیشینه پرمایه تاریخی از عکسبرداری اخترشناسی را در تمام فصلها ارائه میدهد. نخست، ابر گرد و غبار است که در بخش درونی منظومه شمسی قرار دارد و سبب نور منطقةالبروجی میشود. جاذبه همچنان باعث دوران هرچه سریعتر ابر شد. در سال ۲۰۰۶، سرس در گروه سیارات کوتوله طبقه بندی شد. سرس تنها سیارکی است که در گروه سیارات کوتوله طبقه بندی شدهاست؛ در حالی که، برخی از سیارکها مانند وستا و سیارک ۱۰ ممکن است به گروه سیارات کوتوله بپیوندند.

به همین دلیل، برخی از ستارهشناسان آنها را در گروه “غول یخی” طبقهبندی کردهاند. سیارات بیرونی نوشتار اصلی: غول گازی از بالا به پایین: نپتون، اورانوس، کیوان، مشتری. شعاع کل این منطقه کوتاهتر از فاصلهٔ بین مشتری و کیوان است. سیارکی که قطر آن بین ۱۰-۴ متر باشد را شهابوار مینامند. دانشمندان به طور کامل از چگونگی تولید میدان مغناطیسی مطلع نیستند هر چند که احتمال می دهند که حرکت هیدروژن فلزی داخل هسته سیاره تولید میدان می نماید. حرکت این اقمار در جهت مخالف هم انجام می گیرد. اگر بگوییم که نزدیک شدن نیبیرو به زمین دچار این تغییرات جدی در زمین میشود, شاید عکس این قضیه هم صادق باشد.

دیدگاهتان را بنویسید