سیاره زحل زیباترین سیاره منظومه شمسی ؛ قمرهای زحل از چه ساخته شده؟

در ونوس، یک چرخه روز-شب 117 روز زمینی طول میکشد زیرا ونوس در خلاف جهت چرخش مداری خود به دور خورشید میچرخد. ازطرفی، وزن شما در سطح زهره کمتر خواهد بود زیرا جرم زهره، ۹۱ درصد جرم زمین است. فشار در سطح زهره ۹۲ برابر فشار سطح زمین است. اما به دلیل دمای بسیار بالای این سیاره و بالا بودن فشار جوی آن حیات در آن امکان ندارد. فشار هوا در سطح ناهید ۹۰ میلی بار بیشتر از فشار سطح دریاست.

تیتان دورترین جسم از زمین است که یک کاوشگر فضایی بر روی سطح آن فرود آمده است. سیاره زحل یکی از سیارههای بزرگ منظومه شمسی است که مطالعات زیادی بر روی آن انجام شده است. یکی از دلایل این نام گذاری را باید در چند میلیون سال پیش جست و جو کرد. چرا هفته پیش غایب بودی؟ چرا پلوتون دیگر سیاره نیست؟ ستاره شناسان حاضر در نشست پراگ، پس از یک هفته جلسات طولانی، تصمیم گرفتند که پلوتون را در یک دسته کاملا جدید طبقه بندی کنند و آن را به عنوان یک جرم متفاوت از هشت سیاره دیگر تعریف کنند.

استرن در این مورد میگوید: “نخست اینکه این تعریف تنها شامل اجرامی است که به دور خورشید ما گردش میکنند و شامل اجرامی نمیشود که در مدار دیگر ستارگان و یا در کهکشانها آزادانه (سیارات سرگردان) گردش میکنند. زحل با نیم قطر اطول 9.539AV و دوره تناوب گردش نجومی 29.458 سال ، در مداری با خروج از مرکز 557% که با دایرِة البروج زاویه 49.2 درجه میسازد، میگردد. ششمين سياره منظومه شمسی که بسیار هم زیباست، سیاره زحل است و ممکن است خیلی از شما با آن آشنا باشید. حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید.

سخنگوی این شرکت از پاسخ به سوالات در مورد هزینه ها و بودجه ماموریت VLF خودداری کرد، اما «میسون پک»، استاد مهندسی فضانوردی در دانشگاه «کرنل» و کارشناس صنعت فضایی، هزینه این ماموریت را بیش از ۵۰ میلیون دلار تخمین زده است. این ماموریت شامل یک مدارگرد، یک فرودگر و شاید یک فضاپیما با انرژی خورشیدی باشد. در حقیقت هر سال در ونوس برابر با ۲ روز ونوسی است. در فرهنگ یونان به آن ونوس می گویند. گرمترین سیارهی منظومهی شمسی، هرچند از عطارد به خورشید نزدیکتر نیست؛ اما بهدلیل اثر گریز گلخانهای شدید این لقب را از آن خود کرده است.

بدین ترتیب چهار سیاره درونی از این ذرات شکل گرفتند. در زمین، این ذرات باردار از باد خورشیدی ناشی میشوند. امیدواریم ضمن لذت بردن از مطالعه این مقاله، بر دانستنی های علمی خود در رابطه با سیاره ناهید افزوده باشید. شهاب سنگهای کوچک در جو متراکم این سیاره میسوزند و بنابراین فقط شهاب سنگهای بزرگ به سطح سیاره میرسند و در اثر برخورد با سطح زهره دهانهها و حفرههای بزرگ ایجاد میکنند.

روی هم رفته، سطح زهره صافتر از سطح زمین است و صحراهای داغ و دشتهای وسیع آتشفشانی حدود دو سوم سیاره را پوشاندهاند. علاوه بر این رودخانهها، دریاچهها و دریاهای متان و اتان مایع سطح تایتان میتوانند بهعنوان محیطی سکونتپذیر در سطح این قمر عمل کنند گرچه هرگونه حیات احتمالی روی این قمر با حیات زمینی متفاوت خواهد بود؛ بنابراین تایتان میتواند میزبان زیستگاه و شرایط مناسب برای حیات از جمله حیاتی که میشناسیم (در اقیانوس زیرسطحی) و حیاتی که نمیشناسیم (در مایعات هیدروکربنی سطحی)باشد. زحل مانند سیاره عطارد، دارای ماه های متعدد است که اطرافش را فرا گرفته اند.

حتی شاید حتی در آسمان خود دارای ابر باشد. گازهای متعددی مثل بخار آب، کربن دیاکسید، متان و شاید اندکی آمونیاک و کربن مونوکسید و نیتروژن همراهبا نمک و سیلیکا پوشش گازی کانالهای آبفشان انسلادوس را تشکیل میدهند. همچنین این تصاویر به دانشمندان نشان میدهند که چگونه سیاره زهره تبدیل به یک مکان نامساعد برای زندگی شده در حالی که همسایه آن توانسته میزبان حیات باشد. فقط ناهید و عطارد این نما را از سیاره زمین نشان میدهند.

ابزار ویسپر کاوشگر خورشیدی پارکر به هیچ وجه برای تصویربرداری از سیاره ناهید طراحی نشده است (این کاوشگر برای بررسی اتمسفر خورشید و طوفانهای خورشیدی ساخته شده) اما میزان حساسیت این کاوشگر به حدی است که قدرت عکس برداری از نور ضعیف و قرمز بازتاب شده از این سیاره را میدهد. میماس داخلیترین قمر زحل است که در مداری نزدیکتر از انسلادوس و دورتر از پان و اطلس به دور زحل میچرخد.

سیاره عطارد قمر ندارد. در بالای این هسته گوشتهای ساخته شده از سنگ داغ به دلیل گرمای داخلی سیاره به آرامی در حال ارتعاش است. بسیاری از ویژگیهای این ایزدبانو به ایشتار نزدیك است و به احتمال بسیار همچون «میترا» از ایزدانی بوده كه پیش از پیدایش زرتشت در میان مردم ایران و نواحی اطراف ـ ولو به نامهای دیگر ـ پرستش میشده است. از میان معابد ناهید، معابد همدان و شوش و كنگاور، كه ویرانههای آن هنوز پابرجاست، از همه مجللتر بوده است. عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و همچنین کوچکترین سیاره در میان سیاره های منظومه شمسی است.

خورشید شبیه به زمین میباشد و در این سیاره نیز همان چهار فصل مشاهده میشود. مبهم و ناواضح بودن این سیاره بدین علت است که اطراف آن توسط پوششی از گازهای سمی و ضخیمی همچون اسید سولفوریک و دی اکسید کربن احاطه شده و به نور اجازه گریز نمیدهد. سیاره زمین لایه محافظی به نام لایه ازون دارد که زمین را از امواج فرابنفش خورشید محافظت میکند. ناحیه کوهستانی ماکسول مونته با ارتفاعی حدود 11 کیلومتر (6.8 مایل) بیش از حد متوسط ارتفاع ، مرتفعترین نقطه سیاره زهره است.

نزدیکترین سیاره به خورشید با فاصله متوسط 58 کیلومتر و قطر آن 4850 کیلومتر است. در منظومه خورشیدی، فاصله زمین تا خورشید ، بین فاصله زهره تا خورشید و فاصلهٔ مریخ تا خورشید است. حداکثر فاصله زاویه ای که این سیاره با خورشید دارد حدود 28 درجه است ( از دید زمین ) . پس از خورشید و ماه، جسمی که بیشترین جزئیان قابل رصد را داراست مشتری است. ناهید نهتنها دشتها را حاصلخیز و بارور، بلكه نطفه مردان و زهدان زنان را پاك و منزه میكند.

دیدگاهتان را بنویسید