سیاره ای که شبیه زمین است – خبر نوین سیاره ای که شبیه زمین است

حتی تلسکوپ فضایی هابل که به دور زمین می گردد فقط می تواند عکس هایی از آن به دست بیاورد. پس از یک خواب زمستانی کوتاه، نیوهورایزنز، 7 دسامبر 2014 دوباره راهاندازی شد و در 4 ژانویه 2015 مانورهای ملاقات دور خود را آغاز کرد. ما در این مقاله سعی می کنیم با زبانی ساده و قابل فهم منظومه شمسی خود را توضیح دهیم. این سیاره اولین سیاره کشف شده است که درحال چرخیدن حول یک ستاره شبیه به خورشید بوده است. در سال 1996 ستاره شناسان اولین تصاویر با جزییات را از سطح پلوتون منتشر کردند.

بین 19تا 24 ژوئیه سال 2014، کاوشگر نیوهورایزنز، 12 عکس از قمر شارون با محوریت پلوتون به ثبت رساند که فواصلی بین 429 تا 422 میلیون کیلومتر را پوشش میداد. در آن زمان، کاوشگر هنوز در فاصله حدود 4.2 میلیارد کیلومتری و یا 28 واحد نجومی نسبت به سطح پلوتون قرار داشت. جسم فرانپتونی به اجرامی گفته میشود که در مدارهای دورتر از فاصله میانگین سیاره نپتون تا خورشید بهدور خورشید در حال گردش باشند. اما اکنون بنابر تعریف تازه اتحادیه بینالمللی اخترشناسی (International Astronomical Union) از سیاره، پلوتون یک سیاره کوتوله و همچنین بهعنوان نخستین نمونه از رده جدید جرم فرانپتونی بهشمار میرود.

انجمن بینالمللی نجوم(IAU) با تصویب تعریف جدیدی از یک سیاره، پلوتون، سیاره نهم، را از خانواده سیارات منظومه شمسی کنار گذاشت. بهدلیل پدیدهای بهنام اینرسی حرارتی، فشار سطح پلوتون و تراکم جوی آن تا سال ۲۰۱۸ رو به افزایش بود؛ اما با سرد شدن این سیاره، اینرسی هم در حال از بین رفتن است و بخش زیادی از جو با فرود روی سطح ناپدید خواهد شد. آنها دریافتند عامل ماندگاری جو این سیاره فشار ناشی از بخار یخهای سطحی است؛ در نتیجه اگر یخهای پلوتون گرم شوند، چگالی جوی آن بهشکل چشمگیری تغییر میکند.

بخش غربی، اسپوتنیک پلانوم نام دارد که دشت وسیعی از یخهای نیتروژن و مونوکسید کربن به پهنای 1000 کیلومتر است. 98 درصد از سطح پلوتون را یخهای نیتروژنی به همراه مقادیر اندکی از ترکیبات متان و مونوکسید کربن تشکیل دادهاند. مواد تشکیل دهنده شارون ، تنها قمر پلوتون ، احتمالاً زمانی شبیه به مواد تشکیل دهنده پلوتون بودهاند. زمانی که پلوتون یا پلوتو در سال 1930 توسط کلاید تامبا کشف شد، ستارهشناسان باور داشتند، موفق به کشف نهمین و دورترین سیاره منظومه شمسی شدهاند.

پلوتون تا پیش از این تصمیم دورترین سیاره منظومه شمسی از خورشید در نظر گرفته می شد. سالها بود که اخترشناسان بهدلایل تاریخی و عاطفی از بحث بر سر ماهیت دورترین عضو خانواده خورشید طفره میرفتند. در بحث شیمی آلی، آموختن اعداد یونانی و پیشوندهای اعداد یونانی به عنوان یک پیش نیاز مطرح میگردد. هدف کرۀ ماه و روی ماه قدم گذاشتیم، اولی چاپ شده در ،۱۹۵۳ دقیقاً ۱۶ سال پیش از سفر نخستین انسان به ماه و دومی در ۱۹۵۴، دوگانۀ علمیتخیلی مشهور «هرژه»اند؛ نگاهیاند به قصههای فضایی ژول ورن، «هرژه» برای خلق این دو کتاب، گروهی از هنرمندانی را که در مجلۀ «تنتن» با او همکاری میکردند گرد خود جمع کرد و استودیوی شخصیاش را گسترش بخشید.

سه روز پیش از رسیدن کاوشگر به نزدیک فاصلهاش از پلوتون، ابزار تصویربرداری دوربرد آن تصاویری از پلوتون و قمر شارون به ثبت رساند که ناحیهای 40 کیلومتری را پوشش میداد و امکان نقشهبرداری از این نواحی را برای دانشمندان فراهم میکرد. این سیاره از زمین با چشم غیر مسلح قابل رویت است البته حلقه های آن دیده نمی شوند. پلوتون را نمی توان بدون تلسکوپ دید. هستند انسان نما، در حالی که دیگران چنان بیگانه هستند که بشریت درک نمی کرد که آنها برای دهه ها باهوش هستند. همچنین با توجه به این جدول ، برای مخازن با سقف ثابت عمودی بیشترین میزان انتشار76/23تن، در ماه ژوئن (تیر ماه 1393) و از مخزن شماره 103می باشد و کمترین مقدار مربوط به مخزن 124 به میزان 001/0 تن می باشد.

این ویژگیها حدود 480 متر قطر دارند و در امتداد خط استوا و بین ناحیه قلب و دم نهنگ واقع شدهاند. با چگالی متوسط 1.87 گرم بر سانتیمتر مکعب، ساختار پلوتون چیز متفاوتی بین گوشته یخی و هسته سنگی است. در این سیاره ی عجیب وغریب بر خلاف تصور حیات در جریان است. 4- روابط فشار- مقاومت: اکثر فرایندهای ژئومورفیک از طریق اعمال فشار بر سیستم­ها توسط جریان آب، واکنش­های شیمیایی حرکات زمین­ساختی و عملکرد مداوم نیروی جاذبه، چشم­اندازها را تغییر می­دهند. بنابراین امکان زندگی بر روی مریخ کنونی بسیار کم است اما غیرممکن نیست. اما نرئید از سطح سیاره بسیار دور است.

پلوتون از زمان کشف در ۱۸ فوریه ۱۹۳۰ توسط رصدخانه لوول (Lowell Observatory) تا سال ۲۰۰۶ که جزو سیارههای کوتوله دستهبندی شد، تنها یکسوم مسیر خود به دور خورشید را پیموده بود. از طرفی دیگر، در هر فیلمی که تام هنکس (Tom Hanks) در آن حضور داشته، بدون استثناء بلایی سر شخصیت اصلی داستان که خود تام هنکنس نقشش را بازی کرده، آمده است! بالاخره با این حقه جک، تالار گشوده میشود و شکارچیان موفق میشوند هیولای نگهبان را از سر راه بردارند. همچنین ویژگیهای تکتونیکی از جمله درهها و فرورفتگیهای دیگری در نواحی از پلوتون دیده میشوند که برخی از آنها تا 600 کیلومتر امتداد دارند.

در امتداد مناطق فرورانش، این رسوبات همراه با پوسته اقیانوسی زیرین به اعماق بزرگ منتقل میشوند. این جرم آسمانی را در زبان فرانسوی «پلوتون» و در زبان انگلیسی پلوتو میخوانند. او تعدادی از اعضای بدن خود را در برخورد با یک Thresher عظیم که به آن لقب «Old Slappy» داده، از دست داده است. وقتی پلوتون در مدار بیضیشکل خود به خورشید نزدیک میشود، یخ موجود در سطح آن ذوب میشود و اتمسفر نازکی بر فراز آن شکل میگیرد که عمدتا از نیتروژن است. وقتی این سیاره کوتوله از خورشید دور میشود، اتمسفر آن دوباره یخ میزند و شکل جامد به خود میگیرد.

چرا که پیتر پارکر یک فرد کاملا عادی، دستوپاچلفتی و ضعیف است که حتی چشمان ضعیفی هم دارد و عینک میزند، اما پس از اینکه عنکبوت او را گاز میگیرد تبدیل به یک ابر قهرمان با قدرتهای خارقالعاده میشود. در تبعید پردهٔ چشمهایش را میکشد، چشمهایی که زنی مرموز اما هوسباز و خطرناک را نمایان میکند. اخترشناسان در ابرهای اسیدی زهره (ونوس) گازی به نام فسفین را کشف کردهاند که نشان میدهد این سیاره غیرقابل سکونت میتواند از حیاتی فرازمینی برخوردار باشد. اتمسفر پلوتون سپس بهآرامی این سیاره کوتوله را ترک میکند.

این سیاره در صورت فلکی قنطورس قرار دارد. این تلاش تا زمانی که درهای ساختمان باز شوند، ادامه خواهد داشت. چه زمانی باشد که دانشگاه­های ما چنین انسان­هایی بپروراند! اما شرکتی مانند آنها اثبات این که چنین نوع حفاری معدن ممکن است میتواند باعث شود بسیاری از شرکت هایی که به فکر سود هستند از زمین خارج شوند فقط یک شرکت که بتواند به خاطر ثروت زیادی که روی ماه است ریسک کند. بااینکه پوستهی زمین مرتب درحال حرکت است، اما چنین فرآیندی در زهره وجود ندارد. به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران ، پلوتو بزرگترین جسم فضایی در منظومهٔ خورشیدی ما است که ماموریتهای فضایی از سوی زمین هنوز به آن نرسیدهاند.

در این تعریف جدید که مخالفان بسیاری نیز دارد، بزرگترین خردهسیارههای کمربند کوییپر، یعنی پلوتون و اجرام همنوع آن در رده سیارات کوتوله قرار میگیرند. پلوتون سیاره کوتوله کمربند کویپر در منظومه شمسی است که در هنگام کشف آن در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴اوت۲۰۰۶ نهمین سیاره این منظومه بهحساب میآمد. نامگذاری این ناحیه به دلیل شکل متمایز این ناحیه بوده که در امتداد خط استوا واقعشده و بزرگترین ویژگی تیره سطح پلوتون را با طولی بیش از2990 کیلومتر شکل داده است.

مشتری ۶۳ قمر دارد که چهار تا از بزرگترین آنها به وسیلۀ گالیله کشف شده اند. لذا پلوتون بزرگترین سیاره کوتوله منظومه شمسی است. فضاپیمای وویجر 2 توانست در سال 986 میلادی، یک نمای شگفتانگیز از هفتمین سیاره منظومه شمسی را به ثبت برساند. پلوتون کوچک تر از سیارات منظومه شمسی ما، بسیاری از ماه ها و حتی ماه زمین است. این باعث میشود که زحل بیش از ۹ برابر بزرگتر از زمین ما باشد. نبود دهانهها برخوردی نشان میدهد، سطح این ناحیه نسبتا جوان (با عمری حدود 100 میلیون سال) است و در دورهای که پلوتون از لحاظ زمینشناسی فعال بوده، تأثیر کمی پذیرفته است.

پلوتون به قدری از زمین دور است که حتی تلسکوپ های قوی هم جزییات کمی را از سطحش آشکار می کنند. ساختار ابر مانند یک شش ضلعی که به دور نقطهٔ قطب شمال زحل در گردش است میباشد. گردش مداری آن ۲۴۸ سال زمینی طول میکشد. هر حرکت انتقالی پلوتون ۲۴۸ سال زمینی طول میکشد. لذا فاصله پلوتون از خورشید از ۴.۴ میلیارد کیلومتر تا ۷.۳ میلیارد کیلومتر در تغییر است. نیوهورایزنز در نزدیکترین فاصلهاش روز 14 ژوئیه 4 سال 2015 به فاصله 12.500 کیلومتری سطح سیاره کوتوله رسید. 3. چهار سیاره کوچکتر داخلی، مریخ، ونوس، زمین و عطارد، سیارات زمینی نامیده شده و بیشتر از سنگ و فلزات تشکیل شدهاند.

دیدگاهتان را بنویسید