سوالات متن مطالعات نهم درس 1 تا 12 :: کنکوری سلام

خورشید در جمعیت ستارگان نخستین قرار دارد و با توجه به تقویم مهبانگ، در مرحلهٔ پس از تکامل جهان متولد شد و در نتیجه دارای مواد سنگینتری از جمله هیدروژن و هلیوم است و بزرگتر از ستارگان متولدشده در جمعیت دومین ستارگان است. اورانوس قوانین آکواریوم و کسانی که با نفوذ سنگین در نمودار خود متولد شده اند به تکان دادن چیزها، انقلابیون هستند. فوبوس، قمر بزرگتر، قطری در حدود 16 کیلومتر دارد در حالیکه قطر دیموس فقط 11 کیلومتر است. قطر قمرها نسبتا کم است. سرعت گریز از تیتان به خاطر جرم بزرگ و دمای کم آن (به خاطر دور بودن آن از خورشید) کوچک است.

هردو در صفحهی استوائی مریخ در جهت متعارف خلاف حرکت عقربههای ساعت به دور آن میگردند. دورهی تناوب قمرها از 23 ساعت برای میماس تا 550 روز برای فوب تغییر میکند . در این آزمایش از گروهی از دانشجویان خواسته شد که یک مقاله کوتاه در مورد این که فکر کنند به آنها گفته شده؛ مدرسه برای امروز تعطیل است، چه می کنند، چه فکر میکنند و چه احساسی دارند، بنویسند. بعضی از این اجرام قطری به بزرگی 800 کیلومتر دارند و برخی دیگر کمتر از 5/1 کیلومتر.

اما در عوض تعداد بسیار زیادی اجرام خرد وجود دارد که به نامهای سیارات خرد، سیارات صغار و سیارکها موسومند. این قمرها با نامهای یو، اروپا،گانیمید و کالیستو مشخص میشوند. جیم کاستینگ از دانشگاه ایالتی پن در این باره می گوید: ” صادقانه بگویم، این تنها سیاره ای است که یافتن آن مرا به هیجان آورده است” و ادامه می دهد : ” این سیاره یک کاندیدای واقعی و درجه یک برای میزبانی حیات می باشد” .

در مواقع دیگر فقط سهتا، دوتا، یکی یا هیچکدامشان، و بقیه در طرف شرقی سیاره جای دارند. اتان یکی از چند مولکول لازم برای تشکیل اسیدهای امینه است که جزء اساسی حیات هستند. اجرام خرده ستارهها با جرمهای حقیقی بالاتر از جرم محدود برای همجوشی گرمایی هستهای دوتریم «کوتولههای قهوهای» هستند، مهم نیست که چگونه تشکیل شدهاند و کجا هستند. منظومه شمسی ما از خورشید ، سیاره هایی که به دور آن می چرخند و اجرام آسمانی کوچکتر تشکیل شده است. دوره تناوب حرکت انتقالی آن به دور سیاره 30 ساعت و 18دقیقه فقط اندکی با دوره تناوب حرکت وضعی خود سیاره (24 ساعت و 37دقیقه ) تفاوت دارد.

چون از بالای قطب شمال سیاره نظر شود دیده میشود که این چهار قمر مدارهای خود را در جهت عقربههای ساعت میپیمایند. بر اساس اطلاعاتی که Gearbox منتشر کرده است اتفاقات بازی همچنان در سیاره پاندورا اتفاق میافتد و کاراکتر ها باید دست به کشف مکان های جدیدی از این سیاره بزنند و دشمنان را نابود سازند. دایره های مرموز، پدیده دیگری است که انسان را بر آن داشت تا تصور نماید که این مسئله تحت تأثیر بیگانگان بوده است. 1)اقمار داخلی، (ب) اقمار میانی، (پ) اقمار برونی، ردهبندی JXIV ، که در کدامیک در این دستهها جای میگیرد، تا پایان سال 1975 مشخص نشده بود.

طبق ناسا، این کوه که در ناحیه آتشفشانی تارسیس (Tharsis) واقع شده، مساحتی برابر با ایالت آریزونای آمریکا دارد. جرم مشتری ۲/۵ بار از مجموع جرم دیگر سیارههای منظومه شمسی بیشتر و جرم مشتری ۳۱۸ بار بیشتر از جرم زمین است؛ این سیاره میتواند ۱۳۰۰ زمین را درخود جای دهد و میانگین دوری آن از خورشید در حدود ۷۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلومتر است یعنی بیشتر از ۵ برابر دوری زمین از خورشید. برای مثال در سیاره عطارد شاهد روزهایی هستیم که بیش از ۱۴۰۰ (۵۸ روز و ۱۵ ساعت) ساعت طول میکشند.

دورة تناوب حرکت انتقالی آن حول سیارهی اصلی کمتر از 12 ساعت است. دورة تناوب حرکت انتقالی آن به دور سیاره 7 ساعت و 39 دقیقه است و این کمتر از مدت دوران خود مریخ به دور محورش است. آنها جملگی کوچکند، و قطرهایشان کمتر از 160 کیلومتر است و به فاصلهی متوسط 11 میلیون کیلومتر از مشتری قرار دارند. بسیاری از فضاپیماها برای رسیدن به سیارات دورتر منظومهی شمسی صرفا از کنار مشتری میگذشتند و از نیروی گرانش آن برای افزایش سرعت یا تغییر مسیر استفاده میکردند.

2. دورههای تناوب طولانی، که برای هر چهار قمر از دو سال بیشتر است. شعاع مدار نزدیکترین قمر 120000 کیلومتر و از آن دورترین قمر 580000 کیلومتر است. این چرخش به قدری مبهم است که جهت گیری آن در فضا کاملاً غیرقابل پیش بینی است. میزان مداخله انسان در طبیعت از نکاتی است که در این فیلم به وضوح مشاهده می­ شود. مطالعاتی که اخیراً بوسیلة گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی بروک انجام شده، وجود اتان را نیز در تیتان آشکار کرده است. بزرگترین آنها تیتان است(در حدود 4200 کیلومتر) و کوچکترینشان هبپرون(در حدود 480 کیلومتر).

سهتای بعدی (پالاس ، جونو و وستا) در سالهای 1802،1804 و 1807 کشف شدند. برای نپتون دو سیاره کشف شده است: نخست تریتون که به فاصلهی چند ماه پس از کشف سیاره، دیده شد ؛ دومی بیش از یک قرن بعد کشف گردید. این جرم تنها قمر در منظومه شمسی است که برخلاف جهت حرکت سیاره مادرش در چرخش است. این سیاره در فرهنگ هندی به شوكرا (Shukra)، به معنی خالص و پاك، و در میان اخترشناسان چین باستان به تایپه (Tai-pe)، یعنی زیباروی سفید، مشهور است. این ابرها انرژی زیادی (تقریبا نیمی از کل انرژی خورشیدی سیاره) را جذب میکنند.

برای همین در سال 2006، اتحادیه جهانی نجوم، مفهوم «سیارات کوتوله» (Dwarf Planet) را ارایه داد که به این ترتیب، پلوتو، و زنا که حالا دیگر «اریس» خوانده میشد، جزء سیارات کوتوله محسوب شدند و قرار بر آن شد که پلوتو و سایر اجرام نسبتا بزرگ کمربند کوییپر از این پس وارد فهرست سیارهها نشوند و فهرست سیارههای منظومه شمسی تثبیت شد و به هشت سیاره تقلیل پیدا کرد. آیا سرس تا به حال یک سیاره محسوب می شده است؟

سرس نخستین سیارکی بود که در سلا 1801 کشف شد. دمای هوا در ابرهای بالایی مشتری در حدود ۱۴۵- درجهٔ سلسیوس است. قمر پنجم از چهار قمر گالیلهای به مشتری نزدیکتر است. قمر پنجم آمالتهآ یا JV در سال 1893 بوسیلهی منجم برجستهی آمریکایی ادوارد امرسن بارنارد(1923ــ 1857) کشف شد.قمر چهاردهم(JXIV) در اکتبر 1975 بوسیلهی چارلز.ت.کوال کشف گردید. اقمار درونی. این گروه قمرها JI تا JV یعنی چهار قمر گالیلهای و قمری را که پروفسور بارنارد کشف کرد. بنابراین ناظری که بر مشتری قرار دارد همواره یک روی این چهار قمر را میبیند. قمرهای گالیلهای مدارهایی تقریباً مستدیر دارند و در فواصلی بنی 420000 کیلومتر و 1880000 کیلومتر از مشتری با دورههای تناوبی بین یک و سه چهارم روز تا شانزده و دوسوم روز حرکت میکنند.

علت آن هم نبودن جو در اطراف این سیاره است که دما را تعدیل نمی کند ، سرد و گرم شدن سنگها در شب و روز و استمرار این امر طی قرون و اعصار تنها یک نوع فرسایش مکانیکی در سطح این سیاره به وجود می آورد . این گودال، در منطقه قطب جنوب این سیاره واقع شده و در زمانهایی که نور خورشید با شدت کمتری میتابد، به شکل واضحتری خودنمایی میکند. مطالعات طیفنمودی حاکی از وجود CH4 (متان) در این قمر است. دیموس از مشرق طلوع میکند، اندکی از سیاره در حال دوران عقب میافتد و پیش از آنکه در مغرب غروب کند، دو دور کامل اهله را سپری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید