دانستنی های سیاره زهره (ناهید) و خصوصیات متفاوت این سیاره زیبا

زهره گرمترین سیاره منظومه شمسی با متوسط دمای 880 درجه فارنهایت است. در اصل ، این نشان می دهد که اندازه سیارات از کوچکترین تا بزرگترین عطارد ، مریخ ، زهره ، زمین ، نپتون ، اورانوس ، زحل و مشتری است. علاوه بر این، اکسیژن جو زهره نیز به شکل هاله در تصاویر مشخص است. در سطح جمعی، بر پالس فرهنگی یک دوره زمانی مشخص تاثیر می گذارد. علاوه بر این، سرنخهایی درباره سیاره نپتون که از نظر ترکیببندی به اورانوس شباهت دارد، ارائه داد.”لی فلچر”، دانشمندان سیارهشناسی “دانشگاه لیسستر” (University of Leicester) انگلستان گفت: در طول شکلگیری منظومه شمسی، تعادل میان نیتروژن و سولفور (و آمونیاک سولفید هیدروژن تازه کشف شده در اورانوس)، با دما و مکان شکلگیری سیارات، مشخص شد.

کیوان (زحل): زمانیکه کاوشگر کاسینی پس از سفری طولانی و عبور از کنار برجیس بالاخره به کیوان رسید، مشخص شد که تحمل این همه سختی ارزشش را داشت. ویجر 2 تنها کاوشگری است که در سال 1989 / 1368 از کنار این سیاره عبور کرده است. پس از آن ممکن است که هنوز پیشسیارههای زیادی در حال گردش به دور ستاره یا یکدیگر باشند، اما به مرور زمان با هم برخورد کرده یا تشکیل یک سیاره بزرگتر یا اینکه مواد آنها پراکنده میشود تا جذب پیشسیارهها و سیارههای بزرگتر شود.

یک سال در این سیاره دو برابر زمین طول می کشد – 687 روز. برخی اخترشناسان معتقدند که یک سیاره ناشناخته که جرمی حدود شش برابر زمین دارد در بخشهای بیرونی منظومه شمسی پنهان شده است و منتظر اکتشاف و توجه دانشمندان است. خط وصل کننده هر سیاره به خورشید در زمانهای مساوی مساحتهی مساوی جاروب میکند. به عنوان سیارهای با بیشترین میزان باد در منظومه شمسی و هشتمین سیاره از خورشید شناخته میشود. در این مقاله در خصوص پرنورترین سیاره منظومه شمسی صحبت کردیم. اگرچه تلاشهای اخیر در خصوص مریخ به برخی از باکیفتترین تصاویری بدل شدهاند که تا کنون از سیاره سرخ به دست آمدهاند؛ اما اغلب آنها از فاصله نزدیک و یا از روی سطح سیاره گرفته شده است.

این فیلم به یک اثر کلاسیک بدل شده و تا به امروز بر فرهنگ عامه آمریکا تاثیر گذاشته است. برجیس (مشتری): این عکس در نوامبر 2003 / آبان 1382 توسط دوربین نصب شده بر روی فضاپیمای کاسینی ناسا و هنگام سفر آن به سوی سیاره کیوان تهیه شده است. امکان ارسال فضاپیمای کاسینی از زحل به اورانوس طی یک مرحله برنامه ریزی شده در سال 2009 مورد ارزیابی قرار گرفت. اورانوس ساعت زنگدار کیهانی است و شوخی و شگفتی های بزرگی که با فعالیت های این سیاره انجام می شود.

مورخان آستور اغلب به انقلاب هایی که در حال حاضر در فرانسه و امریکا انجام می شوند، اشاره می کنند و از ساختن قدرت های قدیمی جلوگیری می کنند. در زمین، سنگهایی که به این گونه شکسته شوند، معمولاً از جنس رس یا دانههای میکا هستند که از طریق تعلیق و تهنشینی در آب به وجود میآیند. هسته مذاب نیکل – آهن زمین، میدان مغناطیسی در اطراف خود تشکیل داده است که این میدان به علّت اثر بادهای خورشیدی (ذرّات دارای بار الکتریکی) ، به شکل قطره اشک درآمده است.

سپس، در ۱۱ فوریه ۱۹۹۹، از مسیر نپتون عبور کرد و بار دیگر به دورترین سیاره منظومه شمسی تبدیل شد – تا اینکه در نهایت به عنوان سیاره کوتوله تعریف شد. مخالفت اورانوس در حدود 40 سالگی رخ می دهد، زمانی که اورانوس در حال عبور از اورانوس خود در قرون وسطی است. اورانوس در طالع بینی شناخته شده به عنوان “Awakener” است، از آنجایی که جنبه های آن و گذر از آن تغییرات ناگهانی و شوک ها را به وجود می آورد. زحل، برعکس ظاهر زیبایش بسیار وحشی است و طوفان های عظیمی در فضا به وجود می آورد.

وجود اختلالات در ظاهر اجرامی از کمربند کویپر تیم کلتک را بر آن داشت تا تلاش برای یافتن سیاره نهم و اثبات پیش بینی خود از وجود سیاره نهم را از سر گیرند. یک گروه پژوهشی متشکل از ستارهشناسان، برای مشاهده دقیق اورانوس، راه جدیدی برای استفاده از تلسکوپ “جمنای”(Gemini) یافتهاند.این گروه پژوهشی که “پاتریک ایروین”(Patrick Irwin)، فیزیکدان سیارهای “دانشگاه آکسفورد”(University of Oxford) انگلستان، سرپرستی آن را بر عهده دارد، از این تلسکوپ هشت متری برای تحلیل طیفبینی دقیق ابرها استفاده کرد. پژوهشگران انگلیسی، سرانجام توانستند با کمک “تلسکوپ جمنای”، دلیل بوی بد اورانوس را تشخیص دهند.

تنها ناهید کجی محور بیشتری از اورانوس و برابر 177 درجه دارد.اما علت این کجی احتمالا برخورد جسمی به ابعاد زمین به این سیاره و در اوایل دوران زندگیاش بودهاست. جرم آن 318 بار بیش تر از زمین است ولی با این جرم زیاد، کم و بیش دارای چگالی کمی است. در حقیقت، هنگامی که فلامستید برای اولین بار آن را مشاهده کرد، آن را به عنوان 34 Tauri ثبت کرد و معتقد بود که یک ستاره در صورت فلکی ثور است.

در این صورت زندگى او به عدالت تو بستگى پیدا مىکند. کشف این سیاره در سال 1846 / 1225 و بر اساس محاسبات ریاضی صورت گرفت. نماد اورانوس را بر روی نمودار تولد خود پیدا کنید تا موقعیت علامت و خانه را بیابید. به همین دلیل، اورانوس در گذشته بارها توسط ستاره شناسان باستان مشاهده شده است اما با توجه به درخشندگی کم آن در مقایسه با سایر سیارات، با یک ستاره اشتباه گرفته می شد. تقریباً هیچ آبی وجود ندارد ، اگرچه دانشمندان دائماً به دنبال آن هستند ، زیرا ممکن است زمانی در مریخ زیاد بوده باشد.

شما ممکن است شجاعت روابط راکد را ترک کنید یا ناگهان رویای طولانی دفن را دنبال کنید. این می تواند از طریق یک رویداد که به ما می رسد یا اقدامات خود آغاز شده توسط تمایل به تغییر متوقف شود. در این مقاله از سایت لرنیان قصد دارینم برای شما همراهان گرامی ، به بررسی منظومه شمسی بپردازیم با ما همراه شوید. اگرچه این کاوشگر که با نام نقشهبردار راداری ناهید نیز شناخته میشد از سال 1989 / 1368 در مدار قرار داشت؛ اما این عکس بهترین تصویری است که طی ماموریت طولانی آن از دومین سیاره منظومه شمسی تهیه شده است.

ستاره شناس آماتوری به نام ویلیام هرشل اول اویرنوس را از طریق تلسکوپ خانگی خود در 13 مارس 1781 به فضا پرتاب کرد. در ابتدا او اورانوس را به عنوان یک ستاره دنباله دار معرفی کرد. ایسنا به نقل از ساینس الرت نوشت: سرانجام ستارهشناسان دریافتند که ابرهای اورانوس از چه تشکیل میشوند و دلیل بوی بدی که از این سیاره متصاعد میشود چیست. در حالی که نفوذ آن اختلال ایجاد می کند و حوادث با این سیاره مرتبط هستند، بحران، تمایل دارد که تمرکز را تیزتر کند، به شما احساس زنده بودن بیشتری می دهد. نکته برجسته عکس این است که رنگهای آن بسیار نزدیک به چیزی هستند که چشم انسان میبیند.

دیدگاهتان را بنویسید