جویندگان طلا در فضا

در وضعیت مقارنه قرار خواهند گرفت و سیاره زهره از پنج درجه و ۳۸ دقیقه قوسی سمت شمال پلوتون عبور میکند. از نزدیکی خورشید در آسمان عبور خواهد کرد و در موقعیت مقارنه خورشیدی قرار میگیرد. در طول هفتهها و ماههای آینده، مشتری از سمت غرب خورشید ظاهر میشود و بهتدریج برای مدتی در آسمان قبل از طلوع آفتاب قابل مشاهده خواهد شد؛ پس از حدود شش ماه به نقطه تقابل میرسد و تقریباً تمام شب قابل رصد خواهد بود.

۱۱ــ با استفاده از یک نقشه جهان نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است؟ دانشمندان در تحقیقات گسترده خود به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که آیا موجودات زنده، نبات، اب، تمدن، در کرات دیگر وجود دارد یا نه؟ پوسته زمین ، ترکیبی است از مناطق مسطح و صاف و همچنین کوهها و دره ها که شرایطی مناسب را برای زندگی بشر و سایر موجودات زنده فراهم کرده است. ۲- امکان جابجایی برخی گازهای ارزشمند مانند بخار آب را فراهم میکند.

۱ــ زیست کره برای حیات به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره چه نیازی دارد؟ سوالات خود را می توانید از بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. در این پدیده که اثر گلخانهای نام دارد گرمایی که از سطح زمین بیرون رفتهاست در میان مولکولهای هواکره نگه داشته میشود. ۱- ارتباط دهنده میان هواکُره، آبکُره و زیستکُره است. ۱- لایه گاز اوزون پوششی است برای زمین در برابر پرتوهای فرابنفش آمده از خورشید. ۱-گازمتان: این گاز نشانه حضور حیات است. عامل پیدایش طبیعت سرسبز است و همه اینها از تدبیر خداوند حکیم حکایت می کند.

نیمکره شمالی کاملاً به سمت خورشید خم می شود ، نور خورشید به طور دائم به قطب شمال می تابد. وشش ماه غروب ندارد که به اصطلاح روز قطبی و یا تابستان قطبی معروف است.در این مدت قطب شمال در روشنایی روز ( بدون شب ) و قطب جنوب در تاریکی ( بدون روز ) قرار دارد. اما پس از ۶ ماه که نورخورشید به مدار رأس الجدی عمود می تابد ، عکس حالت بالا رخ می دهد ؛ یعنی در قطب شمال ، تاریکی و در قطب جنوب ، روشنایی روز حکم فرما خواهد شد.

۳ــ اگر مسافری از تهران به توکیو (ژاپن) سفر کند، باید ساعت خود را جلو بکشد یا عقب؟ اگر به اندازه کافی حوصله و زحمت به خرج دهید، میتوانید در زمانی معین صاحب بهترین پایگاه ممکن باشید. در مطلب گذشته به 7 پرسش درباره سیاره زمین که شاید کمتر به آن توجه کرده باشید پاسخ داده شد. اگر یک تکه حدید را به قسمتی از ظروف یا کاشی هایی از جنس چینی که لعاب نداشته باشد، بکشیم، خط قرمزی ایجاد می شود ( و البته مراقب خش افتادن جواهر خود باشید و آسیب به نگین نرسانید). وی تصریح کرد: اگر سیاره مشتری در این زمان قابل رصد بود به دلیل فاصله زیاد آن از ما در کوچکترین و کمنورترین حالت خود ظاهر میشد.

مقایسۀ بخش­های مختلف «تاریخ بلعمی» و «هفت پیکر» نظامی بیانگر این حقیقت است که کتاب اصلی نظامی -پس از شاهنامه- در تدوین تاریخ بهرام گور، کتاب تاریخ طبری و ترجمه آن «تاریخ بلعمی» است. بخار آب، دیاکسید کربن، متان و اوزون از گازهای گلخانهای اصلی در هواکرهٔ زمین اند. قمرهای باقاعدهی باقیمانده در نزدیکی لبه بیرونی حلقه A، درون حلقه G و بین قمرهای اصلی میماس و انسلادوس قرار دارند.

بنابراین ستارگان نمی درخشیدند و سیارات به درون سیاهی سردی فرو میرفتند، اما اگرگرانش کمی قویتر بود باعث میشد که ستارگان بسیار سریع داغ شوند و سوخت خود را چنان سریع بسوزانند که حیات هرگز فرصت آغاز پیدا نکند. کوهها ، حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد ناشی از جاذبه ماه به حداقل می رسانند. اگر کوهها نبود ، جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی زمین به وجود می آمد که ممکن بود زمین وساکنان آن را ازبین ببرد . این ممنوعیت سال ها به طول انجامید تا آن که گالیله با اختراع تلسکوپ و اثبات چرخش سیارات به دور خورشید، این باور را به ثبت رسانید.

۹ــ مردم بندرعباس نسبت به ساکنان تبریز برای اینکه در جهت قبله قراربگیرند، بیشتر به سمت غرب متمایل میشوند یا کمتر؟ ۱۰ــ در آدیس آبابا (اتیوپی) و قاهره، قبله در کدام سمت است؟ چون خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابداز آنجا که در تابستانِ نیمکره شمالی کج شدگی محور چرخش زمین دقیقا” به سمت خورشید است. با توجه به اینکه اختفا در روز اتفاق میافتد (حدود ساعت 12:40 به وقت تهران) برای تعیین زمان دقیق شروع و پایان اختفا نیاز به استفاده از یک ابزار رصدی است.

از موقعیت رصدخانه لارستان این دو جرم در آسمان سپیدهدم قابل مشاهده خواهد بود و ساعت ۰۳:۵۰ دو ساعت و ۲۲ دقیقه قبل از خورشید، طلوع میکند و قبل از محو شدن از دید به ارتفاع ۲۲ درجه بالاتر از افق جنوبشرقی میرسد. سیاره زهره در قدر منفی ۴.۵ و سیاره پلوتون در قدر ۱۵.۱ خواهد بود و هر دو در صورت فلکی قوس قرار دارند. یکی از سردترین سیاره خارجی ای که تا کنون کشف شده است سیاره OGLE-2005-BLG-390Lb است که حدودا 10 سال زمینی طول میکشد که این سیاره مدار خود را به دور ستاره کوتوله طی نماید.

ویجر2 توانست ساختار نواری جو فوقانی زحل را بهتر از هر کاوشگر دیگر پیش از آن ببیند ، زیرا غباری که غالبا این سیاره را می پوشاند به طور غیر منتظره ای محو شده بود .جریان های فورانی مشاهده شد که تا حدود 1600Km/hr با سرعت چرخش کلی این سیاره تفاوت داشت .این باد ها ، در مقایسه با جو مشتری، نزدیکتر به هم تا نواحی قطبی ادامه می یافت.

در دورترین حالت فاصله آن 3.2 میلیارد کیلومتر میباشد. تقریباً در همان زمان، سیاره مشتری در بیشترین فاصله خود از زمین و در فاصله ۵.۹۷ واحد نجومی خواهد بود؛ این دو سیاره در دو طرف خورشید در منظومه شمسی قرار میگیرند. منظور از کلمه «سماء» همان جوّ زمین است، یعنى قشر هواى متراکمى که دور تا دور کره زمین را پوشانده، و طبق نظریه دانشمندان ضخامت آن، چند صد کیلومتر است.

این سوالات که پیوسته تکرار می شوند برای دانشمندان مانند پازلی است که سالهاست به دنبال حل آن بوده و آنها را به خود مشغول ساخته است. این ستارگان که در فاصلۀ ۳۲۶ سال نوری از زمین قرار دارند، طبق براورد دانشمندان حدود ۲ سال نوری با یکدیگر فاصله دارند؛ این یعنی آنها به ندرت هر ۱۰ هزار سال به دور یکدیگر می چرخند. مأموریت کاسینی هماینک به پایان رسید. ۶ــ چرا در اول تیر ماه در ناحیه مدار قطبی شمال، طول یک روز ۲۴ساعت و به عکس در مدارقطبی جنوب، طول یک شب ۲۴ساعت است؟ بدون شک وقتی گفته می شود «با انتقال ذخایر 20 تریلیون دلاری فقط یک سیارک به زمین، شرکت اجراکننده این پروژه به ثروتمندترین شرکت دنیا تبدیل می شود» باید منتظر آغاز به کار رقبای دیگری هم بود.

او کم کم با رفتارها و باورهای مردم آن سیاره آشنا و به افکار آن ها علاقه مند می شود. معنی این اتفاق خیلی مشخص بود، جرمی خیلی بزرگ آن سوی مدار نپتون باید سدنا را به این مدار عجیب برده باشد. هیچ گونه دیگری از جانداران کره زمین، نمیتوانند در مدت زمانی کوتاه، به چنین اکتشافات منحصر به فردی دست پیدا کنند. اگر چنین پدیدهای نبود، میانگین دمای زمین بجای ۱۵ درجهٔ سانتیگراد که اکنون است، باید ۱۸- درجه میشد که در این دما امکان پدیدار شدن زیست کره بسیار ضعیف بود.

دیدگاهتان را بنویسید