تصویر ویجر از حلقهی آدامز

چهار سیاره دیگر که به غولهای گازی معروف اند شامل مشتری، کیوان، اورانوس، و نپتون میشوند. مشتری و کیوان به طور عمده از هیدروژن و هلیوم تشکیل شدهاند در حالی که اورانوس و نپتون تا اندزه زیادی از یخ، آب، آمونیاک، و متان تشکیل شدهاند و به “غولهای یخی” معروف اند. در این صورت ، میتوان گفت كه میدان مغناطیسی عطارد تا حدودی شبیه میدان مغناطیسی زمین میباشد (البته از آن ضعیفتر است). چگالی متوسط زمین 5.5 گرم بر سانتی متر مکعب است.

عکسهایی که فضاپیمای مسنجر ناسا از سیاره عطارد برداشته است ، شواهد فعالیت گستردهی آتشفشانی بر سطح این سیاره را آشکار میکند. در عطارد ، درهٔ بزرگی به قطر تقریبی ۱٬۳۰۰ کیلومتر وجود دارد که اطراف آن را کوههای به نسبت بلندی (که ارتفاع برخی از آنها به یک و نیم کیلومتر نیز میرسد) احاطه کردهاند. در حین روند بازی و با گذشت زمان، ساخت تکنولوژیهای جدید و جستوجو برای کشف سرزمینهای جدید و حتی ساخت و گسترش شهرهای جدید از جمله فعالیتهایی است که باید انجام دهید.

محققان یک سری شبیهسازیهای رایانهای در این زمینه انجام داده و دریافتند که به احتمال زیاد علت کجی اورانوس این باشد که توسط یک شی بزرگ مورد اصابت قرار گرفته است. در طراحی و ساخت این ماهواره، که در مرکز فضایی محمد بن راشد امارات انجام شده است، ۱۵۰ دانشمند اماراتی با ۲۰۰ محقق از دانشگاههای آریزونا، برکلی و کلرادوی آمریکا همکاری داشتهاند. ورود ماهواره به مدار مریخ همزمان با پنجاهمین سال تاسیس کشور امارات عربی متحده اتفاق میافتد، امری که مقامات اماراتی از آن به عنوان فرصتی برای مطرح ساختن «غرور ملی» بهره بردهاند.موفقیت ماهواره اماراتی در ورود به مدار مریخ یک پیشرفت قابل توجه در جاهطلبیهای فضایی این کشور حاشیه خلیج فارس به شمار میرود.

این دو ماموریت جدید انتخاب شده توسط ناسا برای پیشبرد اهداف علمی، زمانی نهایی شدند که ایده و استدلال آنها موفق شد دو پروژه پیشنهادی دیگر را شکست دهد. منظومه شمسی تا زمانی که هیدروژن هستهٔ خورشید به طور کامل به هلیوم تبدیل شود، تا حدود ۵٫۴ میلیارد سال آینده پابرجا خواهد ماند. مواد تشکیل دهنده کارن، تنها قمر پلوتون، احتمالاً زمانی شبیه به مواد تشکیل دهنده پلوتون بوده اند.

برخی از این گودیها شاید به علت جریان مواد مذاب آتشفشانی قدیمی ، صاف یا تیز و شیار شیار شدهاند. عکسها نشان میدهند که سطح عطارد نیز چون ماه ، دارای کوهها و نیز درههای فراوانی است ، که به نظر میآید به علت بمباران مداوم صدها هزار سنگ آسمانی صورت گرفته باشد. معنی این نام ، در زبان عربی زهره ،دومین سیاره ی منظومه ی شمسی که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، ناهید، ونوس، در نزد قدما زهره نماد نوازندگی و خنیاگری است – نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجرام اسمانی است و نماد نوازندگی و خنیاگری است بیان شده است.

یک مدل خوب نشان میدهند که تاریخ و ساختار منظومه شمسی ویژگیهای گیجکنندهای دارد. Borderlands موفق شده است تا در بخش گیم پلی کاملا شایسته و قدرتمند عمل کند و تبدیل به یکی از برترین شوترهای نقش آفرینی تاریخ گردد. مریخ در حین گردش انتقالی تا فاصله 55,000,000 کیلومتری زمین می رسد چنین وضعی که به تقابل مریخ موسوم است، مناسب ترین موقع برای مطالعه این سیاره بوسیله تلسکوپ می باشد. یک دیسک این سیارات، حدود ۳۵ برابر جرم زمین هستند.

لایههای بیرونی خورشید سقوط خواهد کرد و در فضا و حتی فراتر از سیارات کوتوله پراکنده خواهد شد و یک بخش بسیار بزرگ پراکنده شدهٔ آن، حدود نیمی از جرم اولیهٔ خورشید به اندازهٔ زمین خواهد شد. لایههای بیرونی خورشید حدود ۲۶۰۰ برابر قطر فعلی خود گسرش خواهد یافت و سرانجام به یک غول سرخ تبدیل خواهد شد. در این مدل، سیارات غول پیکر گازی (مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون) بین ۵٫۵ تا ۱۷ واحد نجومی از خورشید فاصله دارند. سامانه ی خورشیدی از فروپاشی گرانشی یک ابر مولکولی غول پیکر چرخان حدود ۴٫۵۶۸ میلیارد سال پیش تشکیل شد.

سامانه ی خورشیدی یکی از بازوهای کهکشانی به نام کهکشان راه شیری است که حدود ۲۰۰ میلیارد ستاره دارد. بهدلیل اختلالات مداری ناشی از اروپا و گانیمد، مدار آیو کمی بیضوی است؛ از این رو سرعت مداری آن تغییر میکند. جزء بسیار کمی از آنها دارای گازهای نجیب هستند که تا کنون نیز امکانات و تجهیزات برای مطالعه به طور خاص روی آنها وجود نداشت. گانیمد از عطارد بزرگتر ولی جرم آن نصف جرم عطارد است و در نتیجه چگالی کمی دارد. به نظر میرسد که میدان عطارد یک دو قطبی باشد ، که کم و بیش با محور چرخش سیاره، در یک امتداد قرار گرفته است.

با استفاده از تکانه زاویهای سرعت چرخش آن بسیار افزایش یافت. ماموریتهای فضایی به مریخ یکی از دشوارترین و پیچیدهترین ماموریتهای فضایی به شمار میروند و حدود ۶۰ درصد از کلیه ماموریتها به دلیل بروز مشکل در فرود یا سوانح غیرمنتظره با شکست مواجه شدهاند.فضاپیمای امید برای ورود موفقیتآمیز به مدار مریخ باید در عرض ۲۷ دقیقه سرعتش را از ۱۲۱هزار کیلومتر در ساعت به حدود ۱۸هزار کیلومتر کم کند تا بتواند در دام جاذبه مریخ بیفتد و در مدار بیرونی شروع به چرخش کند.مدت ماموریت کاوشگر اماراتی دو سال تعیین شده است و قرار است اطلاعات گوناگونی را از وضعیت اقلیمی و جوی مریخ جمع آوری کند.

هر یک از سیارات بیرونی به دست حلقه سیارهای شامل گرد و غبار و ذرات دیگر محاصره شدهاند. در میان این ۸ سیاره، ۴ سیاره زمینسان (درونی) وجود دارد که شامل تیر، ناهید، زمین، و بهرام میشود که از سنگ و فلز ساخته شدهاند و از سیارات گازی کوچکترند. چیزی که دیدار با این نسخه از ریک را جذاب میکند این است که او نسخهی واقعی ریکِ جوان نیست، بلکه تجسم حافظهی آدمپرندهای از ریکِ جوان است. پیش از سده سوم هجری نوشتههای جغرافیایی مستقلی وجود نداشت، بلکه گاه و بی گاه به اطلاعات پراکنده جغرافیایی از آن دوران برمیخوریم، امّا سده سوم هجری دوران نوآوری و پیشرفت دانش جغرافیا در تمدن اسلامی است؛ زیرا در این سده از یک سو، آشنایی با آثار بطلمیوس صورت گرفت و به دنبال آن، ترجمههایی پدیدار شد که رشته جغرافیای علمی با آن آغاز شد.

بر اساس مدلهای استاندارد سیارهای، ساختار داخلی زحل مشابه ساختار داخلی مشتری است؛ یعنی یک هستهی سنگی در مرکز که با هیدروژن و هلیوم احاطه شده است. پاسخ این سوال بدیهی است؛ چرا که انسان پیشرفتهترین موجود کره زمین بوده و چنین مسئلهای در کتب مذهبی نیز مورد بحث قرار گرفته و انسان را «اشرف مخلوقات» معرفی میکند. هنگامی که خورشید نابود شود، حدود ۸ دقیقه بعد متوجه میشویم چون خورشید حدود ۸ دقیقهٔ نوری با زمین فاصله دارد و در آن زمان، نورش از زمین قطع خواهد شد. در ماه مه 2011 ، دانشمندان ناسا گزارش دادند كه انسلادوس “به عنوان زیستگاه ترین نقطه فراتر از زمین در منظومه شمسی برای زندگی است همانطور كه ما می دانیم در حال ظهور است”.

مریخ در حال حاضر مرکز گرانشی مانند زمین ندارد، اما بخش های از پوسته ی این سیاره قدرت گرانشی 10 برابر زمین دارند. طی ۵۰ میلیون سال، بر اثر فشار و چگالی، هیدروژن در مرکز ستاره قرار گرفت و سبب همجوشی هستهای گردید. دولت امارات که متکی بر اقتصاد نفتی است طی سالهای اخیر سرمایه گذاری بالایی در بخش علم و فناوری کرده است. امارات عربی متحده پیشتر در سال ۲۰۱۹ نخستین فضانورد خود را با همراهی روسها به ایستگاه فضایی بینالمللی رساند.

شاید تلسکوپ فضایی جیمز وب که در سال 2018 توسط ناسا به فضا پرتاب می شود، اطلاعات دقیق تری درباره ی این سیاره در اختیار ما بگذارد. سیاره مورد هجوم تشکیلات هایپریون (Hyperion) و رهبر دیوانه و مستبد آن جک خوشتیب (Handsome Jack) قرار دارد. پلوتون یا پلوتو، نهمین سیاره منظومه شمسی است و ساختار آن از سنگ و یخ می باشد. نام سیاره ای است از منظومه ٔ شمسی. دانشمندان امیدوارند بتوانند با دادههای به دست آمده مدل آب و هوایی مریخ را بازسازی کنند.یکی از اهداف مطالعاتی کاوشگر امید این است که تلاش کند دریابد چرا مولکولهای هیدروژن و اکسیژن از سطح مریخ پراکنده میشوند و تشکیل ذره آب را نمیدهند.

دیدگاهتان را بنویسید