بازی جهان باز «آواتار» سال آینده منتشر میشود

همه این سیارات حدود 54/4 میلیارد سال قبل و هنگامیکه ماده به صورت توده ای انباشته در دیسکی از گاز و غبار حول خورشید بود، شکل گرفتهاند. تلسکوپ کپلر به شکلی خاص طراحی شده تا بتواند بخشی از کهکشان راهشیری را مورد تجسس قرار دهد تا به این شکل بتواند سیارههایی مشابه زمین را در منطقه قابل سکونت کهکشان کشف کرده و تعیین کند چند میلیارد ستاره از کهکشان راه شیری از چنین سیارههایی برخوردارند؟

در 3 سپتامبر خشکی نشین وایکینگ 2 راه مناسب خود را دنبال کرد و در دشت اوتوپیا در طرف دیگر این سیاره، نزدیک به ناحیه ی قطب شمالی فرود آمد، تا سال بعد آثار سرمای سخت مریخ را تجربه کند. این منظومه در بازوی شکارچی ، کهکشان راه شیری واقعشده و ۲۶٬۰۰۰ سال نوری از مرکز کهکشانی فاصله، و در کنارهٔ کهکشان قرار دارد. پوسته احتمالاً تا حد زیادی از سنگ بازالت آتشفشانی ساخته شده است که در پوسته زمین و ماه نیز وجود دارد.

15. سطح ناهید شاید بدلیل رخدادهای آتشفشانی به این شکل در آمده باشد. ما اگر نسخۀ فرانسه یا انگلیسی کتابها را داشتیم -در زمانیکه «تنتن» و ماجراهایش برای ما یک بت دستنیافتنی بود- شاید پی میبردیم که منظور از «Pithecunthropous»، انسانهاییاند که بر مبنای بقایای استخوانیشان شناسایی میشوند و یا منظور از Nictulope، هر جانوری است که در دل ظلمات توانایی دیدن دارد و … همچنین الماس در ستاره ها یافت میشود و شاید جزو اولین کانی های معدنی تشکیل شده در آنها باشد. در ادامه به معرفی بعضی از آنها میپردازیم.کاستورآلفا دوپیکر یا کاستور دومین ستاره پرنور صورت فلکی دوپیکر پس از پولکس و بیست و چهارمین ستاره پرنور آسمان شب است.

در این کتاب، او با تأکید بر کاغذهایی که «تنتن» آنها را بیارزش میخواند، کمک میکند تا کاپیتان هادوک قصر آباء و اجدادیاش را باز پس گیرد. گنجهای راکام سرخ ادامهای بود بر اسرار اسب شاخدار که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم منتشر شد. توجه داشته باشید که در سال ۲۰۰۶ اتحادیه بین المللی اخترشناسی تعریف توافق شده ای برای سیاره های درون منظومه شمسی اعلام نموده که کمی بحث برانگیزخواهد بود زیرا بسیاری از اجسام با جرمی در حد سیاره را بر پایه داشتن یا نداشتن حرکت مداری قرار نمی دهند و اگرچه هشت تا از سیارات که بیش از سال ۱۹۵۰ کشف شده اند همچنان در این تعریف جدید نیز سیاره محسوب خواهند شد.

چیزی که در این کتاب هم به چشم میخورد توجه به جرئیات است. در این کتاب کاستافیوره، الیورد افیگور، راستابوپولوس، تبهکار، آلکازار، یاب الحر، بن خالش، لذاب، مولر، عبدالله و بسیاری دیگر حضور دارند و همچنان با ماجراجوییهای خود، جریان داستان را به پیش میبرند. عامل شوخیساز دیگر، عبدالله پسر شیطان امیر «حمد» است که با سیگارهای فشفشهایاش، شخصیتهای قصه را ذله میکند. ناسزاهایی که ریشههای کهن داشته و از فرط عجیببودن ما را به فکر وامیدارد.

جهانی شگفت انگیز که همیشه انسان را مجذوب خود می کرده است و در طول تاریخ بارها با رشد و جهش هایی که تجربه کرده است، زندگی ما انسانها را به سطحی دیگر از نظر معنی شناختی منتقل کرده است. حفظ شدن گرما در آن ، دمای زهره را 500 درجه سانتی گراد می رساند ، که از دمای سطحی عطارد نیز بیشتر است. 2 -مریخ و زمین از چند نظر به یکدیگر شبیه اند: طول زمانی یک روز مریخ فقط در حدود 40 دقیقه از یک روز ما کوتاهتر است .

از آنجائیکه زمین و زهره هر دو به دور خورشید در گردشند، هر 584 روز یکبار ونوس در گوشه ای از خورشید مشاهده می شود. 12-سرعت وحرکت پوسته زمین (ورقه ها ) چه مقدار است؟ آواتار با دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فروش، پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای جهان است. سیارهای کشف شده که دارای جرمی برابر ۵۰۰ هزار برابر زمین است. توی آسمون سیاه، هزار تا سیاره هست… چاپ این مجله تا ۳۰ نوامبر ۱۹۴۷ ادامه داشت و به «هرژه» این فرصت را داد تا ارج و قرب سابق را به ماجراهای «تنتن» -که به علت همکاری «هرژه» با نازیها چندان اعتنایی به آن نمیشد- برگرداند.

«لبلانک» با خوشرویی «هرژه» را پذیرفت و پیشنهاد چاپ ماجراهای «تنتن» در مجلهای ویژه را به او داد. در ۱۹۷۰، به سفارش طرف قرارداد در بریتانیا، «هرژه» نسخۀ دیگری نیز از این کتاب ارائه داد. این ناسزاها در ترجمۀ فارسی، بدل به ناسزاهای عادی شدند اما صورت عصبانی «هادوک» همین ناسزاهای فارسیشدۀ معمولی را بعد و عمق دیگری میدهد. ابعاد آن چیزی کمابیش به قطر ۳۱۰ کیلومتر بزرگتر، بیرونتر و روشنتر از دیگری با مداری نزدیک به دایره با دوره تناوب ۴۹ روز بدور هایومئآ در گردش است.

در ماجرای «تورنسل» «هرژه» به تناوب از پردۀ عریض اسکوپ در کادربندیهایش استفاده میکند تا آب و رنگی به روز شده به قصههای سینماییاش داده باشد. انحراف محور اورانوس تأثیر زیادی بر قطبهای سیاره میگذارد و باعث میشود که هر قطب از دوره تناوب مداری که ۸۴ سال زمینی طول میکشد، ۴۲ سال را در روشنایی و ۴۲ سال دیگر را در تاریکی بگذراند. پلنتینگا ارتباط میان وضعیتهای امور و قضایا را بدین صورت بیان میکند: به ازای هر وضعیت امور یک قضیه وجود دارد که هر گاه محقق شود، آن قضیه صادق است.

این موجود خمیری خاکستری رنگ، در اصل به عنوان یک پاک کننده حمام ساخته شد و با این هدف که خاک و باکتری را بخورد طراحی شد که بتوان حمام را به صورت خودکار تمیز کرد. این داستان ابتدا در سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۴ به صورت دنبالهدار در مجلات چاپ میشد تا اینکه سرانجام نسخۀ کامل آن در ۱۹۴۸ منتشر گشت. شخصیت کاپیتان «هادوک»، در این داستان است که شکل گرفته و از زیر سایۀ «تنتن» بیرون میآید؛ تا جایی که «تنتن» سخت میتواند کنترلش کند. در این داستان، «تنتن»، «میلو»، کاپیتان «هادوک» به دنبال پیداکردن پروفسور «تورنسل» -که در قسمت پیشین دزدیده شده بود- سر از معبد اینکاها درمی-آورند و تا مرز سوزاندهشدن توسط اینکاها پیش میروند.

کشتی اختراعی پروفسور «تورنسل» شباهت عجیبی دارد به کشتی کاپیتان «نِمو» در «بیستهزار فرسنگ زیر دریا» و جستجوی «تنتن» و «هادوک» و دروستاناش در جزیرۀ گنج، ماجراهای جزیرۀ اسرارآمیز ژول ورن را به یاد میآورد. یکی از این کتابها، ماجرای «تورنسل» است. این آشکارترین اشارهای است که «هرژه» ، از زبان آدمهایش به دنیای سینما میکند. «هرژه» در طراحی این داستان، به وضوح به فیلمهای پرزرق و برق تاریخی نظر داشته، در صحنۀ مراسم سوزاندن «تنتن» و دوستاناش، پروفسور «تورنسل» همه چیز را شبیه پردۀ سینما و یک نمایش تاریخی میبیند. ما فقط ماجرا میبینیم و قهرمانانی که همچون آدمهای قصۀ دور دنیا در هشتاد روز، به همه جا سرک میکشند.

کدام سیاره از دور به رنگ قرمز دیده می شود؟ وجود اگزومون هایی که به دور سیارات شناور آزاد می چرخند از نظر تئوری توسط چندین مدل پیش بینی شده است. هدف کرۀ ماه و روی ماه قدم گذاشتیم، ماجراهای «تنتن» را به دور دنیا بردند و به بیش از ۵۹ زبان زندۀ دنیا ترجمه شدند. دمای روزانه به طور معمول در نوسان است و در نواحی دور از قطبین تا حدود ۱۰۰ کلوین می رسد.

«تنتن» این بار به خاورمیانه، به یک کشور خیالی عربی به نام «حمد» میرود تا از راز بنزینهای تقلبی فروختهشده به اروپا سر دربیاورد. معبد خورشید، منتشرشده به سال ۱۹۴۹، ماجراهای هفت گوی بلورین را در پرو دنبال میکند. در همین مجله بود که «جاکوبز» و «آلیس دیوس» برای نخستین بار هفت گوی بلورین را با آبرنگ رنگآمیزی کردند. یک فیلم جالب فضایی درباره سفرهای میان سیاره ای که به ماجراجویی آرتور دنت و همراهانش می پردازد.

جالب آنکه عدم وقوع طوفان در موعد مقرر، منجمان را مورد طعن و تمسخر اقشار گوناگون قرار داد، به نحوی که تا سال­ها بعد خاطرة این پیش­­بینی در اذهان باقی ماند. حاصل کارش البته بسیار متنوعتر و تا حدودی شلوغ است. از روی زمین قطر زاویهای زحل در نقطه مقابله حدود 20 دقیقه است. چرا زهره و زمین اینقدر متفاوت هستند؟ اين گياهان كاربن را از اتموسفير زمين تخليه مي كنند و در نتيجه ما را در برابر اثرات گلخانه اي نجات مي دهند و مانع آنچه كه در زهره اتفاق افتاده، مي گردند.بدون صفحه هاي هموار زميني، هيچ راهي براي بازسازي كاربن وجود نداشته و در نتيجه زمين بيش از حد داغ مي گردد.

این سیاره به عنوان یکی از روشنترین سیارههای منظومه شمسی نیز شناخته میشود نام آن از کلمه زهره استفاده شده که به گلهای سفید گفته میشود. آن فیلم با وجودی که اشارهای مستقیم به شخصیت «تنتن» نداشت اما اقتباس آشکاری بود از دو قصۀ هفت گوی بلورین و گوش شکسته. هفت گوی بلورین، اینگونه به یکی از موفقترین کارهای «هرژه» تبدیل شد و او را بر آن داست که استودیوی شخصی کوچک تازهتأسیساش را برای سالهای بعد وسعت دهد. استدلالهای ستاره شناسان برای پولوتون به عنوان یک سیاره محرمانه افزایش یافت، چون بسیاری از اجرام هم اندازه نزدیک آن در همان ناحیه از منظومه شمسی طی ۱۹۹۰و اوایل۲۰۰۰ یافت شده بودند(کمربند کویپر).پولوتون فقط جسمی کوچک از میان انبوهی از هزاران یافت شد.

دیدگاهتان را بنویسید