اصحاب کهف – ویکی فقه

مؤلف دو جلد کتاب مازندران (چاپ دوم ۱۳۳۶) و مصحح کتاب تاریخ طبرستان و رویان و مازندران تألیف سید ظهیرالدین مرعشى (چاپ تهران بهمن ۱۳۳۳).او برای تاریخ کهن و جغرافیا مازندران زحمت های فراوانی کشیده است ، کتاب قدیم مازندران که تمامیه جغرافیا مازندران را به نگارش کشیده از تالیف گرانبها استاد شایان است. وی نزد میرزا غلامرضا اصفهانی به مشق خط پرداخت و از جمله خوشنویسان صاحبنام شد و استاد کسانی چون رضا مافی بود.جلالالدین متولد آمل بود و معلومات متداول زمان خود را در یکی از مکتبخانههای قدیم فرا گرفت و از آغاز جوانی عشق سرشار به خوشنویسی وی را بر آن داشت که با پشتکار کم نظیری شب و روز نزد میرزا غلامرضا اصفهانی خوشنویسی خط نستعلیق را فرا گیرد.

و در جایدیگر می نویسد: “امیر نظام الدین نامی از اجداد ایشان از حوادث ایام بھ صفاھان آمده بود. خرقانی عارف بزرگ قرن چهارم واوایل قرن پنجم می باشد.خواجه عبدالله انصاری، این عارف بزرگ از جمله مشتاقان دیدار ابوالعباس بود که موفق به دیدن او شدابوعبدالله داستانی، از اقران شیخ خرقانی وابو سعید از شاگردان به نام ابوالعباس قصاب آملی بوده اند.اودر بسطام اقامت داشت ودر همین شهر در گذشته است،قصاب آملی مرید محمد بن عبدالله الطبری بوده است .او فردی امی و از علوم ظاهری بی بهره بود .

ملا رفیعا یا ملا رفیع مازندرانی ایشان صاحب شرح اصول کافی است و از اساتید علامه مجلسی بوده است و از علما بزرگ و عالم جهان در زمان خیش بوده است.و در سن هشتاد و پنج سالگی از دنیا رفت و در تخت فولاد دفن و شاه اسماعیل صفوی مقبره بر او بنا کرد. بدین منظور، فرزند خود را برای تحصیل، نزد آیهالله فرسیو (ره) که از دانشمندان و علمای بزرگ آمل بود، برد و او در آغازین روز درس، جمله «اول العلم معرفه الجبار» را چنان معنا کرد که استاد خود را هنوز مرهون آن سروش غیبی میداند.آیه الله جوادی آملی، دروس ادبیّات را نزد پدرش و حجج اسلام، عبدالله اشراقی شیخ احمدی اعتمادی و برخی دیگر خواند و بخش مهمّ شرح لمعه را نزد مرحوم آیه الله شیخ عزیزالله طبرسی فرا گرفت.

او در شهر تبریز بناها و ساختمانهای عمومی و گردشگاههای مختلفی را ایجاد کرد و بخاطر رفاه حال عموم، دستور داد اماکن و باغهای عمومی مفرح و دلانگیزی در داخل شهر تبریز ساخته شود.بعد از فتح گرجستان به وسیلۀ روسیه تزاری کشمکشها بین ایران و روس آغاز شد و جنگ با روسیه با هدف فتح گرجستان چندان آسان به نظر نمیرسید، حال که انگلیسیها رغبتی برای کمک کردن نشان نداده بودند میبایست در جستجوی متحد دیگری می­بود و چون کشور فرانسه با روسیه در حال جنگ بود، دولت ایران از ناپلئون تقاضای کمک کرد و او نیز بخاطر دستیابی به هند در صدد اتحاد با ایران بود.در آغاز جنگ، پیروزی از آن قشون ایران و نائب السلطنه عباس میرزا بود ولی بعد نیروهای روسی به اتکا توپ خانه مجهز خود، نیروهای ایرانی را به عقب راندند و از طرفی فرانسویها که با روسها صلح کردند، با میانجیگری بریتانیا دو طرف را به مذاکره برای پیمان صلح کشانید که سرانجام در ۱۴ اکتبر ۱۸۱۳ (۲۲ مهر ۱۱۹۲) در دهکده گلستان به امضاء رسید، بر اساس مفاد این پیمان ایران بسیاری از ایالات خود در قفقاز را مانند: قره باغ، گنجه، شیروان، باکو و…

طبری در کنار تنظیم تاریخ خود، به خواهش المکتفی، خلیفهٔ عباسی، کتابی درزمینهٔ وقف نوشت که در بر گیرندهٔ نظر همهٔ دانشمندان و فقیهان مسلمان تا آن زمان بود. هم چنین منقول است که ناصرالدین شاه یک وقت به این فکر افتاد که مسجد کوچکی را که در کنار کاخ بزرگ شمس العماره بود به کاخ خود ملحق کند و به جای آن در جای دیگری از تهران‚ مسجد بزرگی بسازد‚ اما از مخالفت علمای طراز اول می ترسید. در تاریخ بغداد نسبت او به جای آملی ، ایلی ذکر شده است.

تألیفات دیگر او عبارتند از: “زیج جامع سعیدی” در تنقیح “زیج ایلخانی” خواجهنصیرالدین طوسی ، بهنام سلطان ابوسعید تیموری؛ و “پنجاه باب سلطانی” به اسم بابرخان بهادر در هرات است. چرا اطلاعات جامع و کاملی ارائه نکردید بیش از یک قلعه وجود دارد. عالم عامل وارسته علامه بزرگ زاهدی عظیم محمد بن محمود آملی پزشک،فیلسوف شهیر ایرانی از مازندران که در قرن چهارم میزیست.علامه محمد بن محمود ملقب به شمس الدین آملی از علما و محققین و پزشک بزرگ شیعه در قرنهای هفتم و هشتم هجری است. عمادالدین عمادالاسلام حسنبن علیبن محمد آملی مازندرانی طبری معروف به عماد طبرسی یا عماد طبری.

یکصدودو سال عمر یافت بی آنکه اختلالی در عقل یا تغییری در فهم او راه یابد فتوی میداد، و خطاء فقها را استدراک میکرد، و تا پایان عمر در بغداد بود، و همواره درموکب خلفا به دارالخلافه حضور می یافت . از این رو، پدر و مادر نذر کردند اگر خدا به آنها پسری داد، او را به مشهد امام رضا (ع) ببرند؛ و این گونه، استاد جوادی آملی متولّد شد.فشار دوران پهلوی و مشکلات پدر و جدّ استاد در مسائل مادی و سیاسی، باعث نشد که از علاقه این خانواده به روحانیّت شیعه کاسته شود و همانا، آرزوی آنان، تحصیل فرزند خود در حوزههای علمیه بود.دوران تحآیه الله جوادی آملی پس از به پایان رساندن سال ششم ابتدایی، در سال ۱۳۲۵ یا ۱۳۲۶، با پیشنهاد پدر و علاقه وافر، وارد حوزه علمیه آمل شد و تا سال ۱۳۲۹ در آن شهر، به تحصیل پرداخت و بخشی از دروس سطح را در آنجا به پایان برد.

ق از طرف عباس اول بھ منصب مزبور منصوب شدو مستقلاً بھ تمشیت امر صدارت پرداخت و “رتبھ مصاھرت و مھرداری توقیعات مبارکھ حضرات چھارده معصوم, کھ بھ میرزا رضی تعلق داشت” بھ وی محول گشت.او در ایام تصدی منصب مزبور “در کمال دیانت و بی طمعی و حقانیت و پرھیزکاری سلوک می نمود والحق مسند صدارت را ازین صفات حسنھ زینت افزود.” او از زمره کسانی بود کھ پس از فوت عباس اول در مازندران و حمل جنازه او بھ کاشان در رأس تدفین و تکفین کنندگان وی بود.رفیع الدین سرانجام در زمان صفی از صدارت معزول شد و پس از مدتی درگذشت در مورد کیفیت رشد و نمو و تربیت خلیفھ سلطان در ایام صباوت و نوجوانی اطلاعاتی در دست نیست, امّا با توجھ بھ اسلاف گرانقدرش و نیز توصیفاتی کھ از خصوصیات وی بھ عمل آمده است می توان بھ دقت والدین او در تربیت وی پی برد.

سیدنعمت اﷲ. از اجله ٔ سادات لاریجان مازندران بود،مردی عالم و شاعر و مقرب دربار فتحعلی شاه بود و به شیخ الاسلام ملقب گردید. وى گذشته از ریاضى و نجوم در فقه و حدیث نیز دست داشت و چون به خاندان مرعشى مازندران پیوسته بود کتابى در شرح احوال دانشمندان این خاندان نوشت. در بخش فلسفه نیز، شرح منظومه، طبیعیات، اشارات و بخشی از اسفار را نزد حاج شیخ ابوالحسن شعرانی و مقداری از شرح منظومه و شرح اشارات و بخشی از اسفار را خدمت آیه الله حاج میرزا مهدی محی الدّین الهی قمشهای که عارفی بی نظیر و صاحبدلی بی بدیل بود فراگرفت.

سپس به عرفان و تصوف روی آورد و توسط حاج میرزا عبدالکریم ملاباشی تبریزی نزد حاجی استاد غلامرضا شیشهگر رفت. پس از حدود ۵ سال تحصیل در تهران و با کسب اجازه از محضر مرحوم آیه الله حاج شیخ محمد تقی آملی، در سال تحصیلی ۳۵ ـ ۱۳۳۴ به حوزه علمیه قم آمد تا از محضر علمای آن دیار نیز بهرههای فراوانی برگیرد. برای اینکه بر اثر گذشت سالیان دراز از این خواب طولانی اندام آنها نپوسد: ما آنها را به سمت راست و چپ میگرداندیم (و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال).

و لحظه اعمال این نیروی گرانشی بالا در زمان طلوع خورشید و در طی زمان بسیار ناچیز(لحظه رفتن به آینده) بوده است و همچنین بعد از گذشت ۳۰۹ سال برای سایر افراد دقیقا در غروب چنان روزی ، زمان حضور دوباره آنها در غار بوده است. در سال ۱۰۳۴ ق به قصد دیدار برادر عازم هند شد اما دو سال بعد برادرش درگذشت و او پس از این واقعه سرپرستى دو دختر کوچک او را برعهده گرفت. حیدر آملی با تجدید خاطره امیر که در خدمت او بوده، با افتخار نسب او را به ساسانیان میرساند. کاتب حضرتالسلطانی عبداللطیف لاریجانی”؛ قطعهای به قلم دو دانگ و کتابت جلی متوسط ، با رقم: “…

توصیههایى از علامه حسنزاده آملى دهان روح و تن انسان دو دهان دارد: یکى گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که دهان تن او است. در عفو عمومی که برای پناهندگان از طرف فاتحین تهران صادر شد مشیرالسلطنه یکی از سه استثناء بود و دولت مشروطه عقیده به تعقیب و مجازات او داشت. چون مازیار با مسلمین بد رفتاری می کرد در نتیجه قاضی بدون اجازه خلیفه حکم جهاد بر علیه مازیار را صادر و مردم را به شورش وادار کرد. با صاحب بن عباد نیز مدتى معاشر بود.، ندیمى گروهى از خلفاء را کرد گویا به وزارت نیز رسید.

آیت اللّه میرزا هاشم آملی به زیارت عاشورا و جامعه کبیره اهمیت می داد و آن دو را بسیار می خواند.مرحوم آیت اللّه العظمی میرزا هاشم آملی، یکی از چهره های سرشناس مبارز بود که با شروع برنامه های ضد اسلامی رژیم منحوس شاهنشاهی، در قالب تصویب قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ ش، عمق فاجعه را احساس کرده و بی درنگ به میدان آمدند، به طوری که نام ایشان همواره ذیل اعلامیه های دسته جمعی مراجع تقلید دیده می شد.

دیدگاهتان را بنویسید